คอร์ดเพลง ฮักเขาหลายๆ ศาล สานศิลป์

  
Text   

คอร์ด เนื้อเพลง : ฮักเขาหลายๆ ศาล สานศิลป์

คอร์ดเพลง ฮักเขาหลายๆ ศาล สานศิลป์

เพลง :

ศิลปิน : ศาล สานศิลป์

เนื้อร้อง/ทำนอง : ปรีชา ปัดภัย

คอร์ดทั้งหมด : G,A,Bm,Em,F#m


INTRO | G A | Bm |
INTRO | G A | F#m Bm | G A | D A |

D 
จบกะคือจบแล้ว 
 
กะเข้าใ
F#m 
จอยู่
 
บ่แ
G 
ม่นว่าอ้ายบ่
A 
ฮู้ว่าน้องฮั
D 
กเขา
 
สิใ
G 
ห้อ้ายเฮ็ดจั่งใ
A 
ด๋ 
 
กะหั
F#m 
วใจยังคิดฮอ
Bm 
ดเจ้า
 
เล
Em 
ยแวะ 
 
มาถ
E7 
ามข่าวใจบ่ไ
A 
ด้สั่นติ๊

 
ที่
D 
มาบ่แม่นอยากรื้อฟื้น 
 
เว้าเรื่องหั
F#m 
วใจ
 
สถา
G 
นะคนเก่าจั่งอ้
A 
าย 
 
อ้ายฮู้โ
D 
ตดี
 
ว่าสิค
G 
วรไปต่อจั่งใ
A 
ด 
 
ที่หอบใ
F#m 
จมาพบเจ้
Bm 
ามื้อนี้
 
กะยิ
Em 
นดี 
 
อยากเว้าห
A 
ยังจักอย่าง 
 
ก่อนอ้า
D 
ยสิไป..
D7 

 
ฮักเขาห
G 
ลายๆ 
 
ให้
A 
สมที่น้องเลือ
Bm 
กเขา
 
หนักเบาทนเ
G 
อา 
 
อย่าเอาแต่ใ
A 
จย่านเขาไห
D 
ลเบื่อ
 
ฮักให้
G 
สมที่อ้ายยอ
A 
มเจ็บ 
 
ยอมหลีกท
F#m 
างให้เขาเข้
Bm 
ามา
 
ปล่อย
Em 
มือคนฮักท่อ
G 
ฟ้า 
 
แฮงกว่า
A 
ลมหายใจ

 
บ่เ
D 
คียดบ่ขมที่น้องเลือกไปกั
F#m 
บเขา
 
ถึงฮักแ
G 
ท้แต่น้องบ่เ
A 
อา 
 
กะต้อง
D 
ทำใจ
 
โชค
G 
ดีที่รักของเ
A 
ขา 
 
ก้มหน้า
F#m 
เจ็บยอมรับใ
Bm 
ห้ได้
 
สิ
Em 
ลาไกล 
 
บ่ขวางทางใ
A 
จ 
 
คนเข
D 
ากำลังฮักกัน

INSTRU | G A | F#m Bm | G A | D D/F# |
INSTRU | G A | F#m Bm | G A | D |

 
ฮักเขาห
G 
ลายๆ 
 
ให้
A 
สมที่น้องเลือ
Bm 
กเขา
 
หนักเบาทนเ
G 
อา 
 
อย่าเอาแต่ใ
A 
จย่านเขาไห
D 
ลเบื่อ
 
ฮักให้
G 
สมที่อ้ายยอ
A 
มเจ็บ 
 
ยอมหลีกท
F#m 
างให้เขาเข้
Bm 
ามา
 
ปล่อย
Em 
มือคนฮักท่อ
G 
ฟ้า 
 
แฮงกว่า
A 
ลมหายใจ

 
บ่เ
D 
คียดบ่ขมที่น้องเลือกไปกั
F#m 
บเขา
 
ถึงฮักแ
G 
ท้แต่น้องบ่เ
A 
อา 
 
กะต้อง
D 
ทำใจ
 
โชค
G 
ดีที่รักของเ
A 
ขา 
 
ก้มหน้า
F#m 
เจ็บยอมรับใ
Bm 
ห้ได้
 
สิ
Em 
ลาไกล 
 
บ่ขวางทางใ
A 
จ 
 
คนเข
D 
ากำลังฮักกัน

 
สิ
Em 
ลาไกล 
 
บ่ขวางทางใ
A 
จ.. 
 
คนเขาสิฮักกัน..

OUTRO | G F#m Em | A | D |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ฮักเขาหลายๆ


จบกะคือจบแล้ว กะเข้าใจอยู่
บ่แม่นว่าอ้ายบ่ฮู้ว่าน้องฮักเขา
สิให้อ้ายเฮ็ดจั่งใด๋ กะหัวใจยังคิดฮอดเจ้า
เลยแวะ มาถามข่าวใจบ่ได้สั่นติ๊

ที่มาบ่แม่นอยากรื้อฟื้น เว้าเรื่องหัวใจ
สถานะคนเก่าจั่งอ้าย อ้ายฮู้โตดี
ว่าสิควรไปต่อจั่งใด ที่หอบใจมาพบเจ้ามื้อนี้
กะยินดี อยากเว้าหยังจักอย่าง ก่อนอ้ายสิไป..

ฮักเขาหลายๆ ให้สมที่น้องเลือกเขา
หนักเบาทนเอา อย่าเอาแต่ใจย่านเขาไหลเบื่อ
ฮักให้สมที่อ้ายยอมเจ็บ ยอมหลีกทางให้เขาเข้ามา
ปล่อยมือคนฮักท่อฟ้า แฮงกว่าลมหายใจ

บ่เคียดบ่ขมที่น้องเลือกไปกับเขา
ถึงฮักแท้แต่น้องบ่เอา กะต้องทำใจ
โชคดีที่รักของเขา ก้มหน้าเจ็บยอมรับให้ได้
สิลาไกล บ่ขวางทางใจ คนเขากำลังฮักกัน

( ดนตรี )

ฮักเขาหลายๆ ให้สมที่น้องเลือกเขา
หนักเบาทนเอา อย่าเอาแต่ใจย่านเขาไหลเบื่อ
ฮักให้สมที่อ้ายยอมเจ็บ ยอมหลีกทางให้เขาเข้ามา
ปล่อยมือคนฮักท่อฟ้า แฮงกว่าลมหายใจ

บ่เคียดบ่ขมที่น้องเลือกไปกับเขา
ถึงฮักแท้แต่น้องบ่เอา กะต้องทำใจ
โชคดีที่รักของเขา ก้มหน้าเจ็บยอมรับให้ได้
สิลาไกล บ่ขวางทางใจ คนเขากำลังฮักกัน

สิลาไกล บ่ขวางทางใจ.. คนเขาสิฮักกัน..

มิวสิควิดีโอ ฮักเขาหลายๆ ศาล สานศิลป์

เพลง ฮักเขาหลายๆ
ศิลปิน : ศาล สานศิลป์
เรียบเรียง : ดรีม ยศดนัย
เซิ้ง มิวสิก : โทร 098-4426915
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend