คอร์ดเพลง คิดถึงแต่ไม่ได้เจอ – ตู่ ไทรงาม

  
Text   

คอร์ดเพลง : คิดถึงแต่ไม่ได้เจอ ตู่ ไทรงาม

คอร์ดเพลง คิดถึงแต่ไม่ได้เจอ - ตู่ ไทรงาม

เพลง :

ศิลปิน : ตู่ ไทรงาม

เนื้อร้อง/ทำนอง : ประเสริฐ ไกรลาศ

คอร์ดทั้งหมด : E,C#m,A,B,G#m,F#m


INTRO | E | C#m | A | B | ( 2 Times ) | B |

 
ทำได้แค่คิด
E 
ถึง 
 
ได้แค่โทร
B 
หา
 
ที่รัก
C#m 
จ๋าเธอเป็นอย่าง
B 
ไร
 
คิดถึงเ
A 
ธอแทบขา
G#m 
ดใจ
 
ห่วง
F#m 
ใยเธอเหลือเ
B 
กิน

 
ขอให้เธอรอ
E 
ฉัน 
 
อย่าเปลี่ยนใจไปไ
B 
หน
 
อย่าไปหวั่น
C#m 
ไหวให้ใครที่ใก
B 
ล้เธอ
 
ได้โปรดจง
A 
รอ 
 
วันที่เราได้พ
G#m 
บเจอ
 
คิด
F#m 
ถึงเธอสุดหัวใ
B 

 
สถานก
A 
ารณ์ในตอน
B 
นี้ 
 
มันไ
G#m 
ม่ดีเลย
C#m 
หนา
 
อยากไ
F#m 
ปหา 
 
แต่
B 
ทำไม่ได้เ
E 
ลย 
 
 
E7 
 
อยากก
A 
อดเธอเหลือเ
B 
กิน 
 
แต่
G#m 
ทำอะไรไ
C#m 
ม่ได้
 
สัญญาได้
F#m 
ไหม 
 
ถึงตัวจะไ
F#7 
กล 
 
แต่ใจให้เหมือ
B 
นเดิม

 
คิดถึงแต่ไม่ได้เ
E 
จอ 
 
คิดถึงเ
B 
ธอแทบขา
C#m 
ดใจ
 
คิดถึงเ
B 
ธอแต่ไปหาไม่ไ
A 
ด้ โฮ้  
G#m 
โฮว
 
มันโ
F#m 
คตรทรม
B 
าน
 
อยากกอดสัก
E 
ที 
 
แต่ทำไ
B 
ด้แค่คุยใน
C#m 
สาย
 
คิดถึงเ
B 
ธอสุดหัวใ
A 
จ โฮ้  
G#m 
โฮว
 
ไม่
F#m 
อยากให้เรา 
 
 
B 
ต้องไกลกันอย่า
E 
งนี้ 
 
 
B 

INSTRU | E B | C#m B | A G#m | F#m B |
INSTRU | E B | C#m B | A G#m | F#m B |

 
สถานก
A 
ารณ์ในตอน
B 
นี้ 
 
มันไ
G#m 
ม่ดีเลย
C#m 
หนา
 
อยากไ
F#m 
ปหา 
 
แต่
B 
ทำไม่ได้เ
E 
ลย 
 
 
E7 
 
อยากก
A 
อดเธอเหลือเ
B 
กิน 
 
แต่
G#m 
ทำอะไรไ
C#m 
ม่ได้
 
สัญญาได้
F#m 
ไหม 
 
ถึงตัวจะไ
F#7 
กล 
 
แต่ใจให้เหมือ
B 
นเดิม

 
คิดถึงแต่ไม่ได้เ
E 
จอ 
 
คิดถึงเ
B 
ธอแทบขา
C#m 
ดใจ
 
คิดถึงเ
B 
ธอแต่ไปหาไม่ไ
A 
ด้ โฮ้  
G#m 
โฮว
 
มัน
F#m 
ทรมารเหลือเ
B 
กิน

 
อยากกอดสัก
E 
ที 
 
แต่ทำไ
B 
ด้แค่คุยใน
C#m 
สาย
 
คิดถึงเ
B 
ธอสุดหัวใ
A 
จ โฮ้  
G#m 
โฮว 
 
 
F#m 
 
B 

 
คิดถึงแต่ไม่ได้เ
E 
จอ 
 
คิดถึงเ
B 
ธอแทบขา
C#m 
ดใจ
 
คิดถึงเ
B 
ธอแต่ไปหาไม่ไ
A 
ด้ โฮ้  
G#m 
โฮว
 
มันโ
F#m 
คตรทรม
B 
าน
 
อยากกอดสัก
E 
ที 
 
แต่ทำไ
B 
ด้แค่คุยใน
C#m 
สาย
 
คิดถึงเ
B 
ธอสุดหัวใ
A 
จ โฮ้  
G#m 
โฮว
 
ไม่
F#m 
อยากให้เรา 
 
 
B 
ต้องไกลกันอย่า
E 
งนี้..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง คิดถึงแต่ไม่ได้เจอ


ทำได้แค่คิดถึง ได้แค่โทรหา ที่รักจ๋าเธอเป็นอย่างไร
คิดถึงเธอแทบขาดใจ ห่วงใยเธอเหลือเกิน
ขอให้เธอรอฉัน อย่าเปลี่ยนใจไปไหน
อย่าไปหวั่นไหวให้ใครที่ใกล้เธอ
ได้โปรดจงรอ วันที่เราได้พบเจอ คิดถึงเธอสุดหัวใจ

สถานการณ์ในตอนนี้ มันไม่ดีเลยหนา
อยากไปหา แต่ทำไม่ได้เลย
อยากกอดเธอเหลือเกิน แต่ทำอะไรไม่ได้
สัญญาได้ไหม ถึงตัวจะไกล แต่ใจให้เหมือนเดิม

คิดถึงแต่ไม่ได้เจอ คิดถึงเธอแทบขาดใจ
คิดถึงเธอแต่ไปหาไม่ได้ โฮ้ โฮว
มันโคตรทรมาน
อยากกอดสักที แต่ทำได้แค่คุยในสาย
คิดถึงเธอสุดหัวใจ โฮ้ โฮว
ไม่อยากให้เรา ต้องไกลกันอย่างนี้

สถานการณ์ในตอนนี้ มันไม่ดีเลยหนา
อยากไปหา แต่ทำไม่ได้เลย
อยากกอดเธอเหลือเกิน แต่ทำอะไรไม่ได้
สัญญาได้ไหม ถึงตัวจะไกล แต่ใจให้เหมือนเดิม

คิดถึงแต่ไม่ได้เจอ คิดถึงเธอแทบขาดใจ
คิดถึงเธอแต่ไปหาไม่ได้ โฮ้ โฮว
มันทรมานเหลือเกิน
อยากกอดสักที แต่ทำได้แค่คุยในสาย
คิดถึงเธอสุดหัวใจ โฮ้ โฮว

คิดถึงแต่ไม่ได้เจอ คิดถึงเธอแทบขาดใจ
คิดถึงเธอแต่ไปหาไม่ได้ โฮ้ โฮว
มันทรมานเหลือเกิน
อยากกอดสักที แต่ทำได้แค่คุยในสาย
คิดถึงเธอสุดหัวใจ โฮ้ โฮว
ไม่อยากให้เรา ต้องไกลกันอย่างนี้

มิวสิควิดีโอ คิดถึงแต่ไม่ได้เจอ ตู่ ไทรงาม

เพลง คิดถึงแต่ไม่ได้เจอ
ศิลปิน : ตู่ ไทรงาม
เรียบเรียง: ตันติกร พวงมาลา
ติดต่องานจ้างศิลปิน Tel : 062-5656982 / 082-6164544
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend