คอร์ดเพลง แฟนคนจน ตู่ ไทรงาม

  
Text   

 
อยู่กับ
E 
ฉันลำบากหน่อยนะ
 
ไม่ห
C#m 
รูหรา 
 
ไม่ค่อยมีตังค์
 
ฉัน
F#m 
เป็นแค่เพียงลูกจ้
B 
างจ
E 
นๆ

INSTRU | E | C#m | F#m B | E |

 
ไม่ได้เกิดบนกองเ
E 
งิน 
 
ไม่ได้อยู่บนกอง
C#m 
ทอง
 
มีเ
F#m 
พียงหนึ่งส
B 
มองและสอ
E 
งมือ
 
เป็น
A 
คนชนชั้นแรงงาน 
 
ทำ
G#m 
งานเพื่อแลก
C#m 
เงิน
 
ความ
F#m 
จนที่ต้องเผ
B 
ชิญมันโห
E 
ดร้าย

 
โชค
E 
ดีที่ฉันมีเธอ 
 
อยู่เ
G#m 
คียงข้างกัน
 
เธอ
F#m 
เป็นกำลังใจให้
B 
ฉันไม่แป
E 
รเปลี่ยน

 
แต่เ
A 
ธอก็อยู่ของเธอ
B 
ดีๆ
 
ส่วนตัวฉัน
G#m 
นี้กลับดึงเธอมาให้
C#m 
ลำบาก
 
ขอโ
F#m 
ทษนะที่
B 
รัก 
 
ฉันข
E 
อโทษ 
 
 
B 

 
อยู่กับ
E 
ฉันลำบากหน่อยนะ
 
ไม่หรู
C#m 
หรา 
 
ไม่ค่อยมีตังค์
 
ฉัน
F#m 
เป็นแค่เพียงลูกจ้
B 
างจ
E 
นๆ
 
ไม่มีหน้า
A 
ตาในสังคม 
 
แต่เธอยัง
G#m 
สู้ทนกับ
C#m 
ฉัน
 
ขอบคุณ
F#m 
นะที่เธอรัก
B 
กัน 
 
ไม่เป
E 
ลี่ยนแปร

INSTRU | E | C#m | F#m B | E |
INSTRU | A | G#m C#m | F#m B | E |

 
แต่เ
A 
ธอก็อยู่ของเธอ
B 
ดีๆ
 
ส่วนตัวฉัน
G#m 
นี้กลับดึงเธอมาให้
C#m 
ลำบาก
 
ขอโ
F#m 
ทษนะที่
B 
รัก 
 
ฉันข
E 
อโทษ 
 
 
B 

 
อยู่กับ
E 
ฉันลำบากหน่อยนะ
 
ไม่หรู
C#m 
หรา 
 
ไม่ค่อยมีตังค์
 
ฉัน
F#m 
เป็นแค่เพียงลูกจ้
B 
างจ
E 
นๆ
 
ไม่มีหน้า
A 
ตาในสังคม 
 
แต่เธอยัง
G#m 
สู้ทนกับ
C#m 
ฉัน
 
ขอบคุณ
F#m 
นะที่เธอรัก
B 
กัน 
 
ไม่เป
E 
ลี่ยนแปร

A 
โอ้.. 
 
ที่
G#m 
รัก..
 
ขอบคุณ
F#m 
มากๆ 
 
ที่เ
B 
ธอไม่จากฉัน
E 
ไป
A 
ขอ.. 
 
ขอ
G#m 
เธออย่าเปลี่ย
C#m 
นใจ
 
อีกไม่
F#m 
นานฉันจะ
B 
ทำไม่ให้เธอไม่ลำบ
E 
าก
A 
ขอ.. 
 
ขอ
G#m 
เธออย่าเปลี่ย
C#m 
นใจ..
 
เชื่อมั่นใ
F#m 
นฉัน 
 
สัก
B 
วันเราต้องไ
E 
ด้ดี

OUTRO | E | C#m | F#m B | E |

มิวสิควิดีโอ แฟนคนจน ตู่ ไทรงาม

เพลง : แฟนคนจน
ศิลปิน : ตู่ ไทรงาม
เรียบเรียง : ตันติกร พวงมาลา
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend