หน้าแรก » แป๊ก พันธ์ครุฑ » คอร์ดเพลง คนละคน – แป๊ก พันธ์ครุฑ

คอร์ดเพลง คนละคน – แป๊ก พันธ์ครุฑ

คอร์ดเพลง : คนละคน แป๊ก พันธ์ครุฑ

คอร์ดเพลง คนละคน - แป๊ก พันธ์ครุฑ

เพลง :

ศิลปิน : แป๊ก พันธ์ครุฑ

เนื้อร้อง/ทำนอง : โจโฟน

คอร์ดทั้งหมด : A,E,F#m,D,C#m


Tune to Eb
INTRO | A E | F#m E | D | E |
INTRO | A E | F#m E | D | E | A |

 
  เ
ธอเดินเข้ามา 
 
เข้า
มาในชีวิต
 
  
มันเหมือนพรหมลิ
ขิต 
 
ที่ทำให้ไ
ด้เจอ
  แต่พอนานไป 
 
ธอกลับเปลี่ยนผัน
  ไม่สนใจ
กัน 
 
และไม่เหมือ
นเดิม

 
ท่า
F#m 
ทางแววตาคำพูดคำจา
 
ของ
C#m 
เธอนั้นเปลี่ยนไป
 
ฉันไ
ม่ดีพอ 
 
หรือ
ว่าเธอมีค
นใหม่
 
จากที่เ
คยใส่ใจ 
 
จากที่เคยดูแล
 
แต่ตอ
C#m 
นนี้มันไม่
F#m 
ใช่
 
รู้ไ
หมว่าเธอเปลี่ยนไป 
 
รู้ไห
มเธอ

 
เธอเปลี่ยนเป็นคนละ
คน 
 
คนที่เ
คย
 
ดูแล
F#m 
ฉันในยามเสีย
ใจ 
 
เธอไม่ไปไ
หน
 
เธอกอดฉัน
ไว้ 
 
เวลาฉันเ
หงา
 
เธอเปลี่ยนเป็นคนละ
คน 
 
คนที่เ
คย
 
บอกกับ
F#m 
ฉันว่าอย่าร้อง
ไห้
 
แต่สุดท้
าย 
 
ธอกลับทิ้งฉั
นไป

INSTRU | D | C#m | D E | A E |

 
ท่า
F#m 
ทางแววตาคำพูดคำจา
 
ของ
C#m 
เธอนั้นเปลี่ยนไป
 
ฉันไ
ม่ดีพอ 
 
หรือ
ว่าเธอมีค
นใหม่
 
จากที่เ
คยใส่ใจ 
 
จากที่เคยดูแล
 
แต่ตอ
C#m 
นนี้มันไม่
F#m 
ใช่
 
รู้ไ
หมว่าเธอเปลี่ยนไป 
 
รู้ไห
มเธอ

 
เธอเปลี่ยนเป็นคนละ
คน 
 
คนที่เ
คย
 
ดูแล
F#m 
ฉันในยามเสีย
ใจ 
 
เธอไม่ไปไ
หน
 
เธอกอดฉัน
ไว้ 
 
เวลาฉันเ
หงา
 
เธอเปลี่ยนเป็นคนละ
คน 
 
คนที่เ
คย
 
บอกกับ
F#m 
ฉันว่าอย่าร้อง
ไห้
 
แต่สุดท้
าย 
 
ธอกลับ

 
เธอเปลี่ยนเป็นคนละ
คน 
 
คนที่เ
คย
 
ดูแล
F#m 
ฉันในยามเสีย
ใจ 
 
เธอไม่ไปไ
หน
 
เธอกอดฉัน
ไว้ 
 
เวลาฉันเ
หงา
 
เธอเปลี่ยนเป็นคนละ
คน 
 
คนที่เ
คย
 
บอกกับ
F#m 
ฉันว่าอย่าร้อง
ไห้ 
 
แต่สุดท้
าย
 
ธอกลับทิ้งฉั
นไป

 
และสุดท้
าย.. 
 
ธอก็มาเปลี่ยน.. 
 
ใจ..
..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง คนละคน


เธอเดินเข้ามา เข้ามาในชีวิต
มันเหมือนพรหมลิขิต ที่ทำให้ได้เจอ
แต่พอนานไป เธอกลับเปลี่ยนผัน
ไม่สนใจกัน และไม่เหมือนเดิม

ท่าทางแววตาคำพูดคำจา
ของเธอนั้นเปลี่ยนไป
ฉันไม่ดีพอ หรือว่าเธอมีคนใหม่
จากที่เคยใส่ใจ จากที่เคยดูแล
แต่ตอนนี้มันไม่ใช่
รู้ไหมว่าเธอเปลี่ยนไป รู้ไหมเธอ

เธอเปลี่ยนเป็นคนละคน คนที่เคย
ดูแลฉันในยามเสียใจ เธอไม่ไปไหน
เธอกอดฉันไว้ เวลาฉันเหงา
เธอเปลี่ยนเป็นคนละคน คนที่เคย
บอกกับฉันว่าอย่าร้องไห้
แต่สุดท้าย เธอกลับทิ้งฉันไป

( ดนตรี )

ท่าทางแววตาคำพูดคำจา
ของเธอนั้นเปลี่ยนไป
ฉันไม่ดีพอ หรือว่าเธอมีคนใหม่
จากที่เคยใส่ใจ จากที่เคยดูแล
แต่ตอนนี้มันไม่ใช่
รู้ไหมว่าเธอเปลี่ยนไป รู้ไหมเธอ

เธอเปลี่ยนเป็นคนละคน คนที่เคย
ดูแลฉันในยามเสียใจ เธอไม่ไปไหน
เธอกอดฉันไว้ เวลาฉันเหงา
เธอเปลี่ยนเป็นคนละคน คนที่เคย
บอกกับฉันว่าอย่าร้องไห้
แต่สุดท้าย เธอกลับ

เธอเปลี่ยนเป็นคนละคน คนที่เคย
ดูแลฉันในยามเสียใจ เธอไม่ไปไหน
เธอกอดฉันไว้ เวลาฉันเหงา
เธอเปลี่ยนเป็นคนละคน คนที่เคย
บอกกับฉันว่าอย่าร้องไห้ แต่สุดท้าย
เธอกลับทิ้งฉันไป

และสุดท้าย.. เธอก็มาเปลี่ยน.. ใจ…

มิวสิควิดีโอ คนละคน แป๊ก พันธ์ครุฑ

เพลง คนละคน
ศิลปิน : แป๊ก พันธ์ครุฑ
เรียบเรียง – พ็อก บิ๊กอายส์
ติดต่องานแสดง 094-3208794

โปรดให้คะแนนความถูกต้องคอร์ดเพลงนี้ !

เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางทีมงานในการปรับปรุงแก้ไข

Average rating 4 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :

 โฆษณา