คอร์ดเพลง อย่าหายไปไหนนะ แป๊ก พันธ์ครุฑ x สมาย สุณิษา

  
Text   

คอร์ด เนื้อเพลง : อย่าหายไปไหนนะ แป๊ก พันธ์ครุฑ x สมาย สุณิษา

คอร์ดเพลง อย่าหายไปไหนนะ แป๊ก พันธ์ครุฑ x สมาย สุณิษา

เพลง :

ศิลปิน : แป๊ก พันธ์ครุฑ x สมาย สุณิษา

เนื้อร้อง/ทำนอง : พีท โมเดล

คอร์ดทั้งหมด : E,G#m,C#m,B,A,Am


INTRO | E | A | E | A |

 
อาจจะ
E 
มีทะเลาะกันบ้างในบางเ
G#m 
วลา
 
อาจมี
C#m 
เสียน้ำตาในวันที่น้อ
B 
ยใจ
 
แต่เธอจำไ
E 
ว้นะ และจงรับรู้ เธอ
G#m 
ฟังฉันไว้
 
ทั้ง
C#m 
หมดสี่ห้องหัวใจ 
 
เธอผู้เ
B 
ดียวเป็นเจ้าของ

 
อาจจะ
A 
มีทะเลาะ 
 
อาจจ
Am 
ะมีโกรธกัน
 
ในบา
G#m 
งวันฉันอาจ
C#m 
ดีไม่พอ
 
แต่
F#m 
ขอร้องเธอได้โป
A 
ดอย่าไปจาก
B 
ฉัน

 
อย่าเปลี่ยนไปไ
A 
หนได้ไหม
 
อยู่กับฉั
G#m 
นก่อน
 
อยู่ใ
C#m 
ห้ฉันบอกรั
F#m 
กเธอไป
 
B 
ลอดแบบนี้ได้ไ
E 
หม
 
อยู่เป็นที่
A 
รัก 
 
อยู่เป็นคนของ
G#m 
ใจ
 
อยู่กั
C#m 
บฉันไปจนวัน
F#m 
ตาย
 
รักกับ
B 
ฉันไปนา
E 
นนานนะเธอ

INSTRU | A | G#m | F#m B | E |

 
บ่อยค
E 
รั้งที่ฉันทำตัวไม่ดี 
 
แต่
C#m 
เธอก็ยังคงอยู่
 
ขอบ
A 
คุณที่เธอยั
Am 
งรัก 
 
ยังเชื่อใจ
E 
ฉัน
 
ทุกค
E 
รั้งที่เรานั้นโกรธ 
 
ก็ยัง
C#m 
อภัยให้กัน
A 
ลิ้นกับฟันกระ
B 
ทบกัน 
 
ก็เข้าใจ

 
อาจจะ
A 
มีทะเลาะ 
 
อาจจ
Am 
ะมีโกรธกัน
 
ในบา
G#m 
งวันฉันอาจ
C#m 
ดีไม่พอ
 
แต่
F#m 
ขอร้องเธอได้โป
A 
ดอย่าไปจาก
B 
ฉัน

 
อย่าเปลี่ยนไปไ
A 
หนได้ไหม
 
อยู่กับฉั
G#m 
นก่อน
 
อยู่ใ
C#m 
ห้ฉันบอกรั
F#m 
กเธอไป
 
B 
ลอดแบบนี้ได้ไ
E 
หม
 
อยู่เป็นที่
A 
รัก 
 
อยู่เป็นคนของ
G#m 
ใจ
 
อยู่กั
C#m 
บฉันไปจนวัน
F#m 
ตาย
 
รักกับ
B 
ฉันไปนา
E 
นนานนะเธอ 
 
 
F# 

 
อย่าเปลี่ยนไ
B 
ปไหนได้ไ
C# 
หม
 
อยู่กับฉั
A#m 
นก่อน
 
อยู่ให้
D#m 
ฉันบอกรั
G#m 
กเธอไป
 
C# 
ลอดแบบนี้ได้ไ
F# 
หม
 
อยู่เป็นที่
B 
รัก 
 
 
C# 
อยู่เป็นคนขอ
A#m 
งใจ
 
อยู่กับ
D#m 
ฉันไปจนวั
G#m 
นตาย
 
รักกับ
C# 
ฉันไปนา
F# 
นนานนะเธอ 
 
 
B 
 
A#m 

 
อยู่กับ
D#m 
ฉันไปจนวั
G#m 
นตาย
 
รักกับ
C# 
ฉันไปนา
B 
นนานนะเธอ 
 
 
Bm 
 
F# 
 
F#maj7 

คอร์ดกีตาร์ในเพลง อย่าหายไปไหนนะ


อาจจะมีทะเลาะกันบ้างในบางเวลา
อาจมีเสียน้ำตาในวันที่น้อยใจ
แต่เธอจำไว้นะ และจงรับรู้ เธอฟังฉันไว้
ทั้งหมดสี่ห้องหัวใจ เธอผู้เดียวเป็นเจ้าของ

อาจจะมีทะเลาะ อาจจะมีโกรธกัน
ในบางวันฉันอาจดีไม่พอ
แต่ขอร้องเธอได้โปดอย่าไปจากฉัน

อย่าเปลี่ยนไปไหนได้ไหม
อยู่กับฉันก่อน
อยู่ให้ฉันบอกรักเธอไป
ตลอดแบบนี้ได้ไหม
อยู่เป็นที่รัก อยู่เป็นคนของใจ
อยู่กับฉันไปจนวันตาย
รักกับฉันไปนานนานนะเธอ

( ดนตรี )

บ่อยครั้งที่ฉันทำตัวไม่ดี แต่เธอก็ยังคงอยู่
ขอบคุณที่เธอยังรัก ยังเชื่อใจฉัน
ทุกครั้งที่เรานั้นโกรธ ก็ยังอภัยให้กัน
ลิ้นกับฟันกระทบกัน ก็เข้าใจ

อาจจะมีทะเลาะ อาจจะมีโกรธกัน
ในบางวันฉันอาจดีไม่พอ
แต่ขอร้องเธอได้โปดอย่าไปจากฉัน

อย่าเปลี่ยนไปไหนได้ไหม
อยู่กับฉันก่อน
อยู่ให้ฉันบอกรักเธอไป
ตลอดแบบนี้ได้ไหม
อยู่เป็นที่รัก อยู่เป็นคนของใจ
อยู่กับฉันไปจนวันตาย
รักกับฉันไปนานนานนะเธอ

อย่าเปลี่ยนไปไหนได้ไหม
อยู่กับฉันก่อน
อยู่ให้ฉันบอกรักเธอไป
ตลอดแบบนี้ได้ไหม
อยู่เป็นที่รัก อยู่เป็นคนของใจ
อยู่กับฉันไปจนวันตาย
รักกับฉันไปนานนานนะเธอ

อยู่กับฉันไปจนวันตาย
รักกับฉันไปนานนานนะเธอ

มิวสิควิดีโอ อย่าหายไปไหนนะ แป๊ก พันธ์ครุฑ x สมาย สุณิษา

เพลง อย่าหายไปไหนนะ
ศิลปิน : แป๊ก พันธ์ครุฑ x สมาย สุณิษา
เรียบเรียง : พีท โมเดล
Contact : 087-2977039
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend