คอร์ดเพลง นางฟ้าที่เฝ้ารอ – โจ้ พงษ์ศักดิ์

  
Text   

คอร์ดเพลง : นางฟ้าที่เฝ้ารอ โจ้ พงษ์ศักดิ์

คอร์ดเพลง นางฟ้าที่เฝ้ารอ - โจ้ พงษ์ศักดิ์

เพลง :

ศิลปิน : โจ้ พงษ์ศักดิ์

เนื้อร้อง/ทำนอง : ปิงปอง พงษ์อนันต์

คอร์ดทั้งหมด : F,C,Dm,Bb,Am,Gm


Tune to Eb
INTRO | F C/E | Dm C | Bb Am | Bb F |

 
ก่
F 
อนที่เจ้า 
 
สิ
C/E 
เข้ามาอยู่ใ
Dm 
นชีวิต
 
อ้
C 
ายเคยคิ
Bb 
ด.. 
 
ว่า
C 
ชีวิตๆมัน
Bb 
บ่มี
C 
ค่า
Dm 
บ่มีไผมาใ
C 
ส่ใจ 
 
 
Bb 
บ่มีคนมาหั
F 
วซา
 
สิ
Gm 
เป็นสิตายก็ค
Bb 
งบ่มีคนคิ
C 
ดนำ

F 
แต่มื้อที่อ้ายได้
C/E 
มาฮู้จักกั
Dm 
บเจ้า
 
เจ้าส่
C 
อยให้เจ้าลืม
Bb 
ทุกความเศร้า
 
ทุกค
Am 
วามปวดร้าว 
 
 
Gm 
ทุกความทรง
C 
จำ
 
เจ้าเ
Bb 
ฮ็ดให้ใจอ้า
Bbm 
ยซืน 
 
อยาก
Am 
ตื่นมานั่งเว้
Dm 
านำ
 
เธอ
Gm 
เข้ามาทำให้
Bb 
อ้ายอยากหายใ
C 
จต่อ

 
จาก
Gm 
คนๆ 
 
หนึ่งที่ลมหายใจอ่อนแ
C 
รง
 
เธอเข้ามาเติม
Bb 
แต่ง เติมไฟให้อ้าย  
C 
ลุกขึ้นมาสู้ต่อ

 
ขอบคุณนาง
Bb 
ฟ้าของใ
C 
จ 
 
ที่
Am 
คอยห่วงใยดู
Dm 
แลเรื่อยมา
 
หนักเ
Bb 
บาบ่เคยว่า 
 
C 
ป็นนางฟ้าที่ใ
F 
จเฝ้ารอ
 
ให้คนที่
Bb 
ท้อได้มีชีวิตใ
C 
หม่ 
 
ให้คนจัง
Am 
อ้ายอยากหายใ
Dm 
จต่อ
 
เป็น
Bb 
บุญของใจอ้ายที่ไ
C 
ด้มาพ้อนา
F 
งฟ้า..จังเจ้า

INSTRU | F C/E | Dm C | Bb C | F |
INSTRU | Dm | Am | Gm C | F |

 
จาก
Gm 
คนๆ 
 
หนึ่งที่ลมหายใจอ่อ
Am 
นแรง
 
เธอเข้ามาเติม
Bb 
แต่ง 
 
เติมไฟให้อ้า
C 
ยยังลุกสู้ต่อ

 
ขอบคุณนาง
Bb 
ฟ้าของใ
C 
จ 
 
ที่
Am 
คอยห่วงใยดู
Dm 
แลเรื่อยมา
 
หนักเ
Bb 
บาบ่เคยว่า 
 
 
Am 
เป็นนางฟ้าที่ใ
F 
จอ้ายรอ
 
ให้คนที่
Bb 
ท้อได้มีชีวิตใ
C 
หม่ 
 
ให้คนจัง
Am 
อ้ายอยากหายใ
F 
จต่อ
 
เป็น
Bb 
บุญของใจอ้ายที่ไ
Am 
ด้มาพ้อนา
F 
งฟ้า..จังเจ้า

 
ขอบคุณนาง
Bb 
ฟ้าของใ
C 
จ 
 
ที่
Am 
คอยห่วงใยดู
Dm 
แลเรื่อยมา
 
หนักเ
Bb 
บาบ่เคยว่า 
 
C 
ป็นนางฟ้าที่ใ
F 
จเฝ้ารอ
 
ให้คนที่
Bb 
ท้อได้มีชีวิตใ
C 
หม่ 
 
ให้คนจัง
Am 
อ้ายอยากหายใ
Dm 
จต่อ
 
เป็น
Bb 
บุญของใจอ้ายที่ไ
C 
ด้มาพ้อนา
F 
งฟ้า..จังเจ้า

 
เป็น
Gm 
บุญของใจอ้ายที่เ
C 
กิดมาพ้อ.. 
 
นางฟ้
Bb 
าคือเจ้า..

OUTRO | Gm C | F | Fmaj7 |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง นางฟ้าที่เฝ้ารอ


ก่อนที่เจ้า สิเข้ามาอยู่ในชีวิต
อ้ายเคยคิด.. ว่าชีวิตๆมันบ่มีค่า
บ่มีไผมาใส่ใจ บ่มีคนมาหัวซา
สิเป็นสิตายก็คงบ่มีคนคิดนำ

แต่มื้อที่อ้ายได้มาฮู้จักกับเจ้า
เจ้าส่อยให้เจ้าลืมทุกความเศร้า
ทุกความปวดร้าว ทุกความทรงจำ
เจ้าเฮ็ดให้ใจอ้ายซืน อยากตื่นมานั่งเว้านำ
เธอเข้ามาทำให้อ้ายอยากหายใจต่อ

จากคนๆ หนึ่งที่ลมหายใจอ่อนแรง
เธอเข้ามาเติมแต่ง เติมไฟให้อ้าย ลุกขึ้นมาสู้ต่อ

ขอบคุณนางฟ้าของใจ ที่คอยห่วงใยดูแลเรื่อยมา
หนักเบาบ่เคยว่า เป็นนางฟ้าที่ใจเฝ้ารอ
ให้คนที่ท้อได้มีชีวิตใหม่ ให้คนจังอ้ายอยากหายใจต่อ
เป็นบุญของใจอ้ายที่ได้มาพ้อนางฟ้า..จังเจ้า

( ดนตรี )

จากคนๆ หนึ่งที่ลมหายใจอ่อนแรง
เธอเข้ามาเติมแต่ง เติมไฟให้อ้ายยังลุกสู้ต่อ

ขอบคุณนางฟ้าของใจ ที่คอยห่วงใยดูแลเรื่อยมา
หนักเบาบ่เคยว่า เป็นนางฟ้าที่ใจอ้ายรอ
ให้คนที่ท้อได้มีชีวิตใหม่ ให้คนจังอ้ายอยากหายใจต่อ
เป็นบุญของใจอ้ายที่ได้มาพ้อนางฟ้า..จังเจ้า

ขอบคุณนางฟ้าของใจ ที่คอยห่วงใยดูแลเรื่อยมา
หนักเบาบ่เคยว่า เป็นนางฟ้าที่ใจเฝ้ารอ
ให้คนที่ท้อได้มีชีวิตใหม่ ให้คนจังอ้ายอยากหายใจต่อ
เป็นบุญของใจอ้ายที่ได้มาพ้อนางฟ้า..จังเจ้า

เป็นบุญของใจอ้ายที่เกิดมาพ้อ.. นางฟ้าคือเจ้า..

มิวสิควิดีโอ นางฟ้าที่เฝ้ารอ โจ้ พงษ์ศักดิ์

เพลง นางฟ้าที่เฝ้ารอ
ศิลปิน : โจ้ พงษ์ศักดิ์
เรียบเรียง : Black Ball ,ปิงปอง พงษ์อนันต์
ติดต่องานแสดง : 092-4892455
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend