คอร์ดเพลง เหลือไว้ให้อ้ายบ่ – ศาล สานศิลป์ ft. โจ้ พงษ์ศักดิ์

  
Text   

Tune to Eb
INTRO | Am | F | G | Am |
INTRO | F E | Am |

Am 
ฝืนยืนกลืนน้ำตา 
 
แนมห
G 
น้าคนที่อ้ายฮัก
 
F 
อนนี้ใจเสียหลัก 
 
คักแ
C 
หน่  
 
 
E 
Am 
เบิ่ดฮอดคำสิเว่า 
 
เศ
G 
ร้าเพราะเจ้าบ่แคร์
 
คำว่า
F 
แพ้ 
 
บ่ต้องอธิบ
E 
าย

Am 
เจ็บฮอดขั้วหัวใจ 
 
เบิ่ดแ
G 
ฮงฮอดสิไปต่อ
F 
จบส่ำนี้ล่ะน้อ 
 
ฮักเ
C 
ฮา 
 
 
E 
 
ให้
Am 
เขามาซ้ำมาเสียบ
 
แทรกก
G 
ลางเฮ็ดหยังน้อเจ้า
 
ขั่นบ่เ
F 
ห็น 
 
ตำตากะคง
E 
บ่ฮู้ 
 
อดสูแ
Am 
ท้น้อ

 
เหลือไว้ให้อ้
F 
าย 
 
แหน่
G 
บ้อ
 
หม่อง
Em 
ฮักหม่องแพงหม่อ
Am 
งนั้น
 
คือยืนกอด
F 
กัน 
 
ใส่ห
G 
น้า 
 
ปาน
Em 
อ้ายบ่มีหั
Am 
วใจ 
 
ยังเหลือฮอดอ้
F 
าย 
 
บ่
G 
น้อ 
 
คำว่า
Em 
ฮักที่เจ้าเคย
Am 
เว้าว่าฮักเบิ่
F 
ดใจ 
 
คนเ
G 
ชื่อกะเชื่อสิตาย 
 
ย้อนคนเ
F 
ว้าบ่เคยใส่
G 
ใจ
 
ถิ่มง่ายคั
Am 
กแหน่..

INSTRU | F G | Em Am | F G | E |
INSTRU | F G | Em Am | F | G | G |

Am 
เจ็บฮอดขั้วหัวใจ 
 
เบิ่ดแ
G 
ฮงฮอดสิไปต่อ
F 
จบส่ำนี้ล่ะน้อ 
 
ฮักเ
C 
ฮา 
 
 
E 
 
ให้
Am 
เขามาซ้ำมาเสียบ
 
แทรกก
G 
ลางเฮ็ดหยังน้อเจ้า
 
ขั่นบ่เ
F 
ห็น 
 
ตำตากะคง
E 
บ่ฮู้ 
 
อดสูแ
Am 
ท้น้อ

 
เหลือไว้ให้อ้
F 
าย 
 
แหน่
G 
บ้อ
 
หม่อง
Em 
ฮักหม่องแพงหม่อ
Am 
งนั้น
 
คือยืนกอด
F 
กัน 
 
ใส่ห
G 
น้า 
 
ปาน
Em 
อ้ายบ่มีหั
Am 
วใจ 
 
ยังเหลือฮอดอ้
F 
าย 
 
บ่
G 
น้อ 
 
คำว่า
Em 
ฮักที่เจ้าเคย
Am 
เว้าว่าฮักเบิ่
F 
ดใจ 
 
คนเ
G 
ชื่อกะเชื่อสิตาย 
 
คนเ
F 
ว้าบ่เคยใส่
G 
ใจ

 
เหลือไว้ให้อ้
F 
าย 
 
แหน่
G 
บ้อ
 
หม่อง
Em 
ฮักหม่องแพงหม่อ
Am 
งนั้น
 
คือยืนกอด
F 
กัน 
 
ใส่ห
G 
น้า 
 
ปาน
Em 
อ้ายบ่มีหั
Am 
วใจ 
 
ยังเหลือฮอดอ้
F 
าย 
 
บ่
G 
น้อ 
 
คำว่า
Em 
ฮักที่เจ้าเคย
Am 
เว้าว่าฮักเบิ่
F 
ดใจ 
 
คนเ
G 
ชื่อกะเชื่อสิตาย 
 
ย้อนคนเ
F 
ว้าบ่เคยใส่
G 
ใจ
 
ถิ่มง่ายคั
Am 
กแหน่..

 
คนเ
F 
ชื่อกะเชื่อสิต
G 
าย
 
ย้อนคนเ
F 
ว้าบ่เคยใ
G 
ส่ใจ 
 
ถิ่มง่ายคักแหน่..

OUTRO | Am | F | G | Am |


ฝืนยืนกลืนน้ำตา แนมหน้าคนที่อ้ายฮัก
ตอนนี้ใจเสียหลัก คักแหน่ 
เบิ่ดฮอดคำสิเว่า เศร้าเพราะเจ้าบ่แคร์
คำว่าแพ้ บ่ต้องอธิบาย

เจ็บฮอดขั้วหัวใจ เบิ่ดแฮงฮอดสิไปต่อ
จบส่ำนี้ล่ะน้อ ฮักเฮา
ให้เขามาซ้ำมาเสียบ
แทรกกลางเฮ็ดหยังน้อเจ้า
ขั่นบ่เห็น ตำตากะคงบ่ฮู้ อดสูแท้น้อ

เหลือไว้ให้อ้าย แหน่บ้อ
หม่องฮักหม่องแพงหม่องนั้น
คือยืนกอดกัน ใส่หน้า ปานอ้ายบ่มีหัวใจ 
ยังเหลือฮอดอ้าย บ่น้อ 
คำว่าฮักที่เจ้าเคยเว้าว่าฮักเบิ่ดใจ 
คนเชื่อกะเชื่อสิตาย ย้อนคนเว้าบ่เคยใส่ใจ
ถิ่มง่ายคักแหน่..

( ดนตรี )

เจ็บฮอดขั้วหัวใจ เบิ่ดแฮงฮอดสิไปต่อ
จบส่ำนี้ล่ะน้อ ฮักเฮา
ให้เขามาซ้ำมาเสียบ
แทรกกลางเฮ็ดหยังน้อเจ้า
ขั่นบ่เห็น ตำตากะคงบ่ฮู้ อดสูแท้น้อ

เหลือไว้ให้อ้าย แหน่บ้อ
หม่องฮักหม่องแพงหม่องนั้น
คือยืนกอดกัน ใส่หน้า ปานอ้ายบ่มีหัวใจ 
ยังเหลือฮอดอ้าย บ่น้อ 
คำว่าฮักที่เจ้าเคยเว้าว่าฮักเบิ่ดใจ 
คนเชื่อกะเชื่อสิตาย คนเว้าบ่เคยใส่ใจ

เหลือไว้ให้อ้าย แหน่บ้อ
หม่องฮักหม่องแพงหม่องนั้น
คือยืนกอดกัน ใส่หน้า ปานอ้ายบ่มีหัวใจ 
ยังเหลือฮอดอ้าย บ่น้อ 
คำว่าฮักที่เจ้าเคยเว้าว่าฮักเบิ่ดใจ 
คนเชื่อกะเชื่อสิตาย ย้อนคนเว้าบ่เคยใส่ใจ
ถิ่มง่ายคักแหน่..

คนเชื่อกะเชื่อสิตาย
ย้อนคนเว้าบ่เคยใส่ใจ ถิ่มง่ายคักแหน่..

มิวสิควิดีโอเพลง เหลือไว้ให้อ้ายบ่ ศาล สานศิลป์ โจ้ พงษ์ศักดิ์
เพลง เหลือไว้ให้อ้ายบ่ (คอร์ด)

คำร้อง-ทำนอง : ปรีชา ปัดภัย
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
ติดต่องานแสดง : 092-4892455
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend