คอร์ดเพลง คนแก้เหงา – แบมโบฮ์ (Bamboh)

  
Text   

คอร์ดเพลง : คนแก้เหงา แบมโบฮ์

คอร์ดเพลง คนแก้เหงา - แบมโบฮ์

เพลง :

ศิลปิน : แบมโบฮ์

เนื้อร้อง/ทำนอง : ศักดิ์สุนาท สุทธิชน (เสือเก้า)

คอร์ดทั้งหมด : Am,Bm,D,G,Em,C


INTRO | Am | Bm | Am | D |

 
แค่เธอบ
G 
อกว่าเธอเหงา 
 
แค่เธอ
Em 
บอกว่าเธอเศร้าใจ
 
ฉันก็
C 
พอจะรู้ไ
D 
ด้ 
 
เธอโดนทำร้
G 
ายมา
 
มีหน้า
G 
ที่แค่ปลอบใจ 
 
ตอนเธอเจ็บ
Em 
ช้ำมีน้ำตา
 
มี
C 
ค่าตอนเธอเรียก
D 
หาที่ระบ
G 
าย

 
หน้าที่แ
G 
ฟนเป็นของเขา 
 
หน้าที่
Em 
เราแค่คนปลอบใจ
 
หากวันไ
C 
หนเขาไม่โกรธ
D 
กัน 
 
ไม่ต้องไปวุ่
G 
นวาย
 
แค่เธอ
G 
ยังนึกถึงกัน 
 
ในบางเว
Em 
ลาก็ดีแค่ไหน
 
ก็เต็มใ
C 
จเป็นตัวแทนเ
D 
ขา 
 
แค่เธอโท
G 
รมา

 
ได้แต่
Am 
รอรอเศษเวลา 
 
ที่เธอต้องกา
Bm 
รฉัน
 
ตัวสำ
Am 
รองที่ไม่สำคัญ 
 
เต็มใจจะไ
D 
ปหา

 
ขอแค่ได้
G 
อยู่เป็นคนแก้เหงา
 
ตอนเธอโกรธ
Bm 
เขาก็ไม่เป็นไร 
 
แค่ได้อยู่ข้า
C 
งๆ 
 
เธอ
 
ตอนที่ไม่เ
Bm 
หลือใคร 
 
ก็เต็ม
Am 
ใจเป็นที่ปรึ
D 
กษา
 
ถึงฉันมี
G 
ค่าแค่ตอนเธอเหงา 
 
ฉันก็ดีใ
Bm 
จที่เธอโทรหา
 
เป็นแค่เพียงตัว
C 
สำรอง 
 
แค่คน
Bm 
เช็ดน้ำตา
 
อยู่ในช่ว
Am 
งเวลาที่เธ
D 
อต้องการ
G 
ก็พอ

INSTRU | Am | Bm | Am | G |
INSTRU | C | Bm Em | Am D | G |

 
ได้แต่
Am 
รอรอเศษเวลา 
 
ที่เธอต้องกา
Bm 
รฉัน
 
ตัวสำ
Am 
รองที่ไม่สำคัญ 
 
เต็มใจจะไ
D 
ปหา

 
ขอแค่ได้
G 
อยู่เป็นคนแก้เหงา
 
ตอนเธอโกรธ
Bm 
เขาก็ไม่เป็นไร 
 
แค่ได้อยู่ข้า
C 
งๆ 
 
เธอ
 
ตอนที่ไม่เ
Bm 
หลือใคร 
 
ก็เต็ม
Am 
ใจเป็นที่ปรึ
D 
กษา
 
ถึงฉันมี
G 
ค่าแค่ตอนเธอเหงา 
 
ฉันก็ดีใ
Bm 
จที่เธอโทรหา
 
เป็นแค่เพียงตัว
C 
สำรอง 
 
แค่คน
Bm 
เช็ดน้ำตา
 
อยู่ในช่ว
Am 
งเวลาที่เธ
D 
อต้องการ
G 
ก็พอ

 
อยู่ในช่ว
Am 
งเวลาที่เธ
D 
อต้องการก็
G 
พอ..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง คนแก้เหงา


แค่เธอบอกว่าเธอเหงา แค่เธอบอกว่าเธอเศร้าใจ
ฉันก็พอจะรู้ได้ เธอโดนทำร้ายมา
มีหน้าที่แค่ปลอบใจ ตอนเธอเจ็บช้ำมีน้ำตา
มีค่าตอนเธอเรียกหาที่ระบาย

หน้าที่แฟนเป็นของเขา หน้าที่เราแค่คนปลอบใจ
หากวันไหนเขาไม่โกรธกัน ไม่ต้องไปวุ่นวาย
แค่เธอยังนึกถึงกัน ในบางเวลาก็ดีแค่ไหน
ก็เต็มใจเป็นตัวแทนเขา แค่เธอโทรมา

ได้แต่รอรอเศษเวลา ที่เธอต้องการฉัน
ตัวสำรองที่ไม่สำคัญ เต็มใจจะไปหา

ขอแค่ได้อยู่เป็นคนแก้เหงา
ตอนเธอโกรธเขาก็ไม่เป็นไร แค่ได้อยู่ข้างๆ เธอ
ตอนที่ไม่เหลือใคร ก็เต็มใจเป็นที่ปรึกษา
ถึงฉันมีค่าแค่ตอนเธอเหงา ฉันก็ดีใจที่เธอโทรหา
เป็นแค่เพียงตัวสำรอง แค่คนเช็ดน้ำตา
อยู่ในช่วงเวลาที่เธอต้องการก็พอ

( ดนตรี )

ได้แต่รอรอเศษเวลา ที่เธอต้องการฉัน
ตัวสำรองที่ไม่สำคัญ เต็มใจจะไปหา

ขอแค่ได้อยู่เป็นคนแก้เหงา
ตอนเธอโกรธเขาก็ไม่เป็นไร แค่ได้อยู่ข้างๆ เธอ
ตอนที่ไม่เหลือใคร ก็เต็มใจเป็นที่ปรึกษา
ถึงฉันมีค่าแค่ตอนเธอเหงา ฉันก็ดีใจที่เธอโทรหา
เป็นแค่เพียงตัวสำรอง แค่คนเช็ดน้ำตา
อยู่ในช่วงเวลาที่เธอต้องการก็พอ

อยู่ในช่วงเวลาที่เธอต้องการก็พอ..

มิวสิควิดีโอ คนแก้เหงา แบมโบฮ์

เพลง คนแก้เหงา
ศิลปิน : แบมโบฮ์
เรียบเรียง : A2 HOME STUDIO ,วิชัย ไชยราช
ติดต่องาน โทร.081-082-6999
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend