หน้าแรก » แม็ค เทวดาโหลยาง » คอร์ดเพลง ทางของเธอ – แม็ค เทวดาโหลยาง

คอร์ดเพลง ทางของเธอ – แม็ค เทวดาโหลยาง

คอร์ดเพลง : ทางของเธอ แม็ค เทวดาโหลยาง

คอร์ดเพลง ทางของเธอ - แม็ค เทวดาโหลยาง

เพลง :

ศิลปิน : แม็ค เทวดาโหลยาง

เนื้อร้อง/ทำนอง : ชนิสร

คอร์ดทั้งหมด : A,F#m,C#m,D,E,Bm


INTRO | A C#m | D E | F#m C#m | D E | E |

 
ยากจะทำให้
C#m 
รักสองเรา 
 
 
ดีขึ้นทุก
วัน
แต่ก็ผิดเอ
C#m 
งที่ฉัน 
 
 
นั้นไม่มีปัญ
ญา
F#m 
อยากให้เธอ 
 
 
C#m 
สบายกว่านี้ 
 
แต่ท
างฉันเริ่ม
ตัน
 
ยิ่ง
F#m 
รักยิ่งท้อ 
 
 
C#m 
ยิ่งเห็นใจกัน 
 
ที่เ
ธอต้องเหนื่อยต้อง
ทน

 
แต่ใ
นวันนี้ 
 
ก็
รู้ว่าเธอ 
 
 
C#m 
คงทนอีกไม่
F#m 
ไหว
 
ต่อให้
Bm 
รักมากเท่าไหร่ 
 
ต้องปล่อยกั
นไป

 
จะยื้อไว้เพื่ออะ
ไร 
 
เมื่อเลือกจะไปก็ทางขอ
F#m 
งเธอ
 
ยังไงก็รั
กเธอ 
 
ให้เดินจากกัน
ไป
 
อย่างน้อยก็เคยได้
รัก 
 
อย่างน้อยได้รู้จั
F#m 
กเธอ
 
หากไม่รักไม่ขวางเลยเ
ธอ 
 
ไม่ต้องกลัวฉันเสีย
ใจ
 
F#m 
ทรมาน 
 
 
C#m 
ใจมาพอแล้ว 
 
ากกันไปดีก
ว่า
F#m 
หากแม้ความรัก 
 
ต้อ
C#m 
งใช้เงินตรา
 
ปล่อยไ
ปตามทางของเ
ขา


INSTRU | F#m C#m | D E | F#m C#m | D E |
INSTRU | D E | C#m F#m | Bm | E |

 
จะยื้อไว้เพื่ออะ
ไร 
 
เมื่อเลือกจะไปก็ทางขอ
F#m 
งเธอ
 
ยังไงก็รั
กเธอ 
 
ให้เดินจากกัน
ไป
 
อย่างน้อยก็เคยได้
รัก 
 
อย่างน้อยได้รู้จั
F#m 
กเธอ
 
หากไม่รักไม่ขวางเลยเ
ธอ 
 
ไม่ต้องกลัวฉันรับ
ได้

 
จะยื้อไว้เพื่ออะ
ไร 
 
เมื่อเลือกจะไปก็ทางขอ
F#m 
งเธอ
 
ยังไงก็รั
กเธอ 
 
ให้เดินจากกัน
ไป
 
อย่างน้อยก็เคยได้
รัก 
 
อย่างน้อยได้รู้จั
F#m 
กเธอ
 
หากไม่รักไม่ขวางเลยเ
ธอ 
 
ไม่ต้องกลัวฉันรับ
ได้

 
อย่างน้อยก็เคยได้
รัก 
 
อย่างน้อยได้รู้
F#m 
จักเธอ
 
เลือกทางที่ดีหว่าเ
ธอ 
 
อย่ากลัวฉันเสียใ
จ..
 
ปล่อยไปตามทางของเ
ธอ..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ทางของเธอ


อยากจะทำให้รักสองเรา ดีขึ้นทุกวัน
แต่ก็ผิดเองที่ฉัน นั้นไม่มีปัญญา
อยากให้เธอ สบายกว่านี้ แต่ทางฉันเริ่มตัน
ยิ่งรักยิ่งท้อ ยิ่งเห็นใจกัน ที่เธอต้องเหนื่อยต้องทน

แต่ในวันนี้ ก็รู้ว่าเธอ คงทนอีกไม่ไหว
ต่อให้รักมากเท่าไหร่ ต้องปล่อยกันไป

จะยื้อไว้เพื่ออะไร เมื่อเลือกจะไปก็ทางของเธอ
ยังไงก็รักเธอ ให้เดินจากกันไป
อย่างน้อยก็เคยได้รัก อย่างน้อยได้รู้จักเธอ
หากไม่รักไม่ขวางเลยเธอ ไม่ต้องกลัวฉันเสียใจ

ทรมาน ใจมาพอแล้ว จากกันไปดีกว่า
หากแม้ความรัก ต้องใช้เงินตรา
ปล่อยไปตามทางของเขา

( ดนตรี )

จะยื้อไว้เพื่ออะไร เมื่อเลือกจะไปก็ทางของเธอ
ยังไงก็รักเธอ ให้เดินจากกันไป
อย่างน้อยก็เคยได้รัก อย่างน้อยได้รู้จักเธอ
หากไม่รักไม่ขวางเลยเธอ ไม่ต้องกลัวฉันรับได้

จะยื้อไว้เพื่ออะไร เมื่อเลือกจะไปก็ทางของเธอ
ยังไงก็รักเธอ ให้เดินจากกันไป
อย่างน้อยก็เคยได้รัก อย่างน้อยได้รู้จักเธอ
หากไม่รักไม่ขวางเลยเธอ ไม่ต้องกลัวฉันรับได้

อย่างน้อยก็เคยได้รัก อย่างน้อยได้รู้จักเธอ
เลือกทางที่ดีหว่าเธอ อย่ากลัวฉันเสียใจ..
ปล่อยไปตามทางของเธอ..

มิวสิควิดีโอ ทางของเธอ แม็ค เทวดาโหลยาง

เพลง ทางของเธอ
ศิลปิน : แม็ค เทวดาโหลยาง
เรียบเรียง ต้น สติ (L.กฮ.)
ติดต่องานแสดง : 094-541-1560

โปรดให้คะแนนความถูกต้องคอร์ดเพลงนี้ !

เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางทีมงานในการปรับปรุงแก้ไข

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :

 โฆษณา