คอร์ดเพลง รักแค่ปาก – ฟิซ วงทับสอง

  
Text   

คอร์ดเพลง : รักแค่ปาก ฟิซ วงทับสอง

คอร์ดเพลง รักแค่ปาก - ฟิซ วงทับสอง

เพลง :

ศิลปิน : ฟิซ วงทับสอง

เนื้อร้อง/ทำนอง : โอม วงทัพห้า

คอร์ดทั้งหมด : A,F#m,D,E,C#m


Tune to Eb
INTRO | A | F#m | D | E |

F#m 
  คนๆนึง 
 
จะ
C#m 
รักใครได้สักกี่ครั้ง
 
  ถ้ามันเ
D 
จอแต่ความผิดห
 
วัง ซ้ำแล้วซ้ำ
A 
อีก
 
  
D 
ทุ่มเทไปทั้
E 
งใจ 
 
แต่สุด
C#m 
ท้าย 
 
ต้อง
F#m 
กลับมาร้องไห้
 
  เพราะไม่เ
D 
คยจะได้ความ
E 
รัก 
 
ที่มัน
A 
ดีเลย

 
เสีย
F#m 
ใจมาตั้งกี่หน 
 
ไม่เคยมีใครจะรับรู้
 
ไม่
C#m 
เคยมีใครที่จะเข้าใจ
 
ทุ่มเทเท่าไ
D 
หร่ 
 
สุดท้ายเป็นได้แค่
E 
คนที่เขาไม่เอา

 
ต้องเสีย
A 
ใจอีกกี่ครั้งเธอจ
E/G# 
ะมาสนใจ
 
และ
F#m 
มอบความรักจริงใจให้
E 
ฉันสั
D 
กที 
 
 
C#m 
 
ไม่ต้อง
Bm 
ทนเสียใจอยู่อย่า
E 
งนี้
 
ไม่เอาแ
A 
ล้วความรักที่
E/G# 
บอกว่ารักแค่
F#m 
ปาก
 
แต่ความจริงใจนั้น
E 
มันหาย
D 
าก
C#m 
 
พอ
Bm 
ทีได้หม้าย 
 
กับ
E 
คำว่ารักอย่างเ
A 
ดียว

 
พูดออ
F#m 
กมาว่ารักฉันเต็มอก
 
แต่สุด
C#m 
ท้ายเธอมาหลอกกัน
 
พอ
D 
ทีเถอะไม่อยากฝันไปมากกว่
E 
านี้ โว้.. โอ..

INSTRU | A | F#m | D | E | ( 2 Times )

 
เสีย
F#m 
ใจมาตั้งกี่หน 
 
ไม่เคยมีใครจะรับรู้
 
ไม่
C#m 
เคยมีใครที่จะเข้าใจ
 
ทำดีเท่าไ
D 
หร่ 
 
สุดท้ายเป็นได้แค่
E 
คนที่เขาไม่เอา

 
ต้องเสีย
A 
ใจอีกกี่ครั้งเธอจ
E 
ะมาสนใจ
 
และ
F#m 
มอบความรักจริงใจให้
E 
ฉันสั
D 
กที 
 
 
C#m 
 
ไม่ต้อง
Bm 
ทนเสียใจอยู่อย่า
E 
งนี้
 
ไม่เอาแ
A 
ล้วความรักที่
C#m 
บอกว่ารักแค่
F#m 
ปาก
 
แต่ความจริงใจนั้น
E 
มันหาย
D 
าก
C#m 
 
พอ
Bm 
ทีได้หม้าย 
 
กับ
E 
คำ

 
ต้องเสีย
A 
ใจอีกกี่ครั้งเธอจ
E/G# 
ะมาสนใจ
 
และ
F#m 
มอบความรักจริงใจให้
E 
ฉันสั
D 
กที 
 
 
C#m 
 
ไม่ต้อง
Bm 
ทนเสียใจอยู่อย่า
E 
งนี้
 
ไม่เอาแ
A 
ล้วความรักที่
E/G# 
บอกว่ารักแค่
F#m 
ปาก
 
แต่ความจริงใจนั้น
E 
มันหาย
D 
าก
C#m 
 
พอ
Bm 
ทีได้หม้าย 
 
กับ
E 
คำว่ารักอย่างเดียว

INSTRU | A | F#m | D | E | Amaj7 |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง รักแค่ปาก


คนๆนึง จะรักใครได้สักกี่ครั้ง
ถ้ามันเจอแต่ความผิดหวัง ซ้ำแล้วซ้ำอีก
ทุ่มเทไปทั้งใจ แต่สุดท้าย ต้องกลับมาร้องไห้
เพราะไม่เคยจะได้ความรัก ที่มันดีเลย

เสียใจมาตั้งกี่หน ไม่เคยมีใครจะรับรู้
ไม่เคยมีใครที่จะเข้าใจ
ทุ่มเทเท่าไหร่ สุดท้ายเป็นได้แค่คนที่เขาไม่เอา

ต้องเสียใจอีกกี่ครั้งเธอจะมาสนใจ
และมอบความรักจริงใจให้ฉันสักที
ไม่ต้องทนเสียใจอยู่อย่างนี้
ไม่เอาแล้วความรักที่บอกว่ารักแค่ปาก
แต่ความจริงใจนั้นมันหายาก
พอทีได้หม้าย กับคำว่ารักอย่างเดียว

พูดออกมาว่ารักฉันเต็มอก
แต่สุดท้ายเธอมาหลอกกัน
พอทีเถอะไม่อยากฝันไปมากกว่านี้ โว้.. โอ..

( ดนตรี )

เสียใจมาตั้งกี่หน ไม่เคยมีใครจะรับรู้
ไม่เคยมีใครที่จะเข้าใจ
ทำดีเท่าไหร่ สุดท้ายเป็นได้แค่คนที่เขาไม่เอา

ต้องเสียใจอีกกี่ครั้งเธอจะมาสนใจ
และมอบความรักจริงใจให้ฉันสักที
ไม่ต้องทนเสียใจอยู่อย่างนี้
ไม่เอาแล้วความรักที่บอกว่ารักแค่ปาก
แต่ความจริงใจนั้นมันหายาก
พอทีได้หม้าย กับคำ

ต้องเสียใจอีกกี่ครั้งเธอจะมาสนใจ
และมอบความรักจริงใจให้ฉันสักที
ไม่ต้องทนเสียใจอยู่อย่างนี้
ไม่เอาแล้วความรักที่บอกว่ารักแค่ปาก
แต่ความจริงใจนั้นมันหายาก
พอทีได้หม้าย กับคำว่ารักอย่างเดียว

มิวสิควิดีโอ รักแค่ปาก ฟิซ วงทับสอง

เพลง รักแค่ปาก
ศิลปิน : ฟิซ วงทับสอง
เรียบเรียง : เสก ผานชื่น
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend