คอร์ดเพลง ถ้ารักก็ทักมา – ลิน สุชาวดี x แพรว แพรวพรรณ

  
Text   

คอร์ดเพลง : ถ้ารักก็ทักมา ลิน สุชาวดี X แพรว แพรวพรรณ

คอร์ดเพลง ถ้ารักก็ทักมา - ลิน สุชาวดี X แพรว แพรวพรรณ

เพลง :

ศิลปิน : ลิน สุชาวดี X แพรว แพรวพรรณ

เนื้อร้อง/ทำนอง : อาทิตย์ อรรคณิต

คอร์ดทั้งหมด : D,A,Bm,G,Em,F#m


Tune to Eb
INTRO | D | A | Bm | G | ( 2 Times )

 
ถ้าไม่
D 
ได้อยากรัก 
 
ก็ไม่ต้
A 
องบอกน่ารัก
 
ถ้าบอก
Bm 
แล้วไม่ทัก 
 
ก็ไม่
F#m 
อยากจะรู้จัก
 
แสดงค
G 
วามจริงใจ 
 
ไม่ใช่
F#m 
แค่กดหัวใจ
 
จะกี่ไ
Em 
ลค์ก็ไม่เท่าบอกรั
A 
กกัน

 
ถ้าไม่
D 
ได้อยากรัก 
 
ก็ไม่ต้
A 
องบอกน่ารัก
 
ถ้าบอก
Bm 
แล้วไม่ทัก 
 
ก็ไม่
F#m 
อยากจะใส่ใจ
 
มาคอมเ
G 
มนต์มากดไลค์ 
 
แล้วมา
F#m 
คอยกดหัวใจ
 
แล้วตอน
Em 
ไหนนะจะได้รั
A 
กกัน 
 
ถ้ารักก็ทักมา…

 
เข้ามาค
D 
อมเมนต์อยู่ทุกโ
A 
พสต์
 
จะรูปไ
Bm 
หนเธอก็คอยกดหั
F#m 
วใจ
 
ก็เพราะเ
G 
ห็น เห็นอยู่นะ แล้วก็
F#m 
แอบฉุกใจ
 
แอบส่อง
Em 
เฟสเธอบ่อยๆอยู่เหมือ
A 
นกัน

 
เข้าไปเ
D 
ห็นโพสต์ที่มีรูป
A 
คู่
 
เดาไ
Bm 
ม่ถูกว่าเป็นแฟนหรือว่า
F#m 
ใคร
 
ก็อึด
G 
อัดหัวใจไม่รู้จะ
F#m 
คิดยังไง
 
จะให้ทักไ
Em 
ปใจก็ไม่ก
A 
ล้าทักเหมือน
D 
กัน

 
ถ้าเธอ
G 
มีหัวใจ 
 
ก็ทัก
F#m 
มาหากัน
 
จะโอเคไ
Em 
หมถ้าจะบอกว่ารั
A 
กกัน

 
ถ้าไม่
D 
ได้อยากรัก 
 
ก็ไม่ต้
A 
องบอกน่ารัก
 
ถ้าบอก
Bm 
แล้วไม่ทัก 
 
ก็ไม่
F#m 
อยากจะรู้จัก
 
แสดงค
G 
วามจริงใจ 
 
ไม่ใช่
F#m 
แค่กดหัวใจ
 
จะกี่ไ
Em 
ลค์ก็ไม่เท่าบอกรั
A 
กกัน

 
ถ้าไม่
D 
ได้อยากรัก 
 
ก็ไม่ต้
A 
องบอกน่ารัก
 
ถ้าบอก
Bm 
แล้วไม่ทัก 
 
ก็ไม่
F#m 
อยากจะใส่ใจ
 
มาคอมเ
G 
มนต์มากดไลค์ 
 
แล้วมา
F#m 
คอยกดหัวใจ
 
แล้วตอน
Em 
ไหนนะจะได้รั
A 
กกัน 
 
ถ้ารักก็ทักมา…

D 
  ก็ไม่กล้าที่จะพูดคำว่ารัก
A 
  และก็ไม่กล้าที่จะทักออกไปกลัวเธอไม่ตอบรับ
Bm 
  และก็ทำได้แต่เพียงไม่บอกว่าน่ารัก
F#m 
  ถ้าทักไปแล้วเธอทำเฉยก็คงจะอายชัก
G 
  พี่ก็เลยทำได้แต่พิมพ์และได้แต่มอง
F#m 
  ค่อยกดแชร์แล้วได้แต่พิมพ์ไม่มีคนจอง
Em 
  ใครจะรู้ว่าคนน่ารักไม่มีเจ้าของหละ
A 
  ถ้าพี่ได้รู้คงไม่แต่มองคงเข้าไปจองระ

 
น้องนั้น
G 
มีหัวใจตอนทั
F#m 
กมาหากัน
 
จะโอเคไ
Em 
หมถ้าจะบอกว่ารัก
A 
กัน 
 
โฮวว…

INSTRU | D | A | Bm | G | ( 4 Times )

 
ถ้าไม่
D 
ได้อยากรัก 
 
ก็ไม่ต้
A 
องบอกน่ารัก
 
ถ้าบอก
Bm 
แล้วไม่ทัก 
 
ก็ไม่
F#m 
อยากจะรู้จัก
 
แสดงค
G 
วามจริงใจ 
 
ไม่ใช่
F#m 
แค่กดหัวใจ
 
จะกี่ไ
Em 
ลค์ก็ไม่เท่าบอกรั
A 
กกัน

 
ถ้าไม่
D 
ได้อยากรัก 
 
ก็ไม่ต้
A 
องบอกน่ารัก
 
ถ้าบอก
Bm 
แล้วไม่ทัก 
 
ก็ไม่
F#m 
อยากจะใส่ใจ
 
มาคอมเ
G 
มนต์มากดไลค์ 
 
แล้วมา
F#m 
คอยกดหัวใจ
 
แล้วตอน
Em 
ไหนนะจะได้รั
A 
กกัน 
 
ถ้ารักก็ทักมา…

 
ถ้าไม่
D 
ได้อยากรัก 
 
ก็ไม่ต้
A 
องบอกน่ารัก
 
ถ้าบอก
Bm 
แล้วไม่ทัก 
 
ก็ไม่
F#m 
อยากจะรู้จัก
 
แสดงค
G 
วามจริงใจ 
 
ไม่ใช่
F#m 
แค่กดหัวใจ
 
จะกี่ไ
Em 
ลค์ก็ไม่เท่าบอกรั
A 
กกัน

 
ถ้าไม่
D 
ได้อยากรัก 
 
ก็ไม่ต้
A 
องบอกน่ารัก
 
ถ้าบอก
Bm 
แล้วไม่ทัก 
 
ก็ไม่
F#m 
อยากจะใส่ใจ
 
มาคอมเ
G 
มนต์มากดไลค์ 
 
แล้วมา
F#m 
คอยกดหัวใจ
 
แล้วตอน
Em 
ไหนนะจะได้รั
A 
กกัน 
 
ถ้ารักก็ทักมา…

OUTRO | D | A | Bm | G | D |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ถ้ารักก็ทักมา


ถ้าไม่ได้อยากรัก ก็ไม่ต้องบอกน่ารัก
ถ้าบอกแล้วไม่ทัก ก็ไม่อยากจะรู้จัก
แสดงความจริงใจ ไม่ใช่แค่กดหัวใจ
จะกี่ไลค์ก็ไม่เท่าบอกรักกัน

ถ้าไม่ได้อยากรัก ก็ไม่ต้องบอกน่ารัก
ถ้าบอกแล้วไม่ทัก ก็ไม่อยากจะใส่ใจ
มาคอมเมนต์มากดไลค์ แล้วมาคอยกดหัวใจ
แล้วตอนไหนนะจะได้รักกัน ถ้ารักก็ทักมา…

เข้ามาคอมเมนต์อยู่ทุกโพสต์
จะรูปไหนเธอก็คอยกดหัวใจ
ก็เพราะเห็น เห็นอยู่นะ แล้วก็แอบฉุกใจ
แอบส่องเฟสเธอบ่อยๆอยู่เหมือนกัน

เข้าไปเห็นโพสต์ที่มีรูปคู่
เดาไม่ถูกว่าเป็นแฟนหรือว่าใคร
ก็อึดอัดหัวใจไม่รู้จะคิดยังไง
จะให้ทักไปใจก็ไม่กล้าทักเหมือนกัน

ถ้าเธอมีหัวใจ ก็ทักมาหากัน
จะโอเคไหมถ้าจะบอกว่ารักกัน

ถ้าไม่ได้อยากรัก ก็ไม่ต้องบอกน่ารัก
ถ้าบอกแล้วไม่ทัก ก็ไม่อยากจะรู้จัก
แสดงความจริงใจ ไม่ใช่แค่กดหัวใจ
จะกี่ไลค์ก็ไม่เท่าบอกรักกัน

ถ้าไม่ได้อยากรัก ก็ไม่ต้องบอกน่ารัก
ถ้าบอกแล้วไม่ทัก ก็ไม่อยากจะใส่ใจ
มาคอมเมนต์มากดไลค์ แล้วมาคอยกดหัวใจ
แล้วตอนไหนนะจะได้รักกัน ถ้ารักก็ทักมา…

ก็ไม่กล้าที่จะพูดคำว่ารัก
และก็ไม่กล้าที่จะทักออกไปกลัวเธอไม่ตอบรับ
และก็ทำได้แต่เพียงไม่บอกว่าน่ารัก
ถ้าทักไปแล้วเธอทำเฉยก็คงจะอายชัก
พี่ก็เลยทำได้แต่พิมพ์และได้แต่มอง
ค่อยกดแชร์แล้วได้แต่พิมพ์ไม่มีคนจอง
ใครจะรู้ว่าคนน่ารักไม่มีเจ้าของหละ
ถ้าพี่ได้รู้คงไม่แต่มองคงเข้าไปจองระ

น้องนั้นมีหัวใจตอนทักมาหากัน
จะโอเคไหมถ้าจะบอกว่ารักกัน โฮวว…

( ดนตรี )

ถ้าไม่ได้อยากรัก ก็ไม่ต้องบอกน่ารัก
ถ้าบอกแล้วไม่ทัก ก็ไม่อยากจะรู้จัก
แสดงความจริงใจ ไม่ใช่แค่กดหัวใจ
จะกี่ไลค์ก็ไม่เท่าบอกรักกัน

ถ้าไม่ได้อยากรัก ก็ไม่ต้องบอกน่ารัก
ถ้าบอกแล้วไม่ทัก ก็ไม่อยากจะใส่ใจ
มาคอมเมนต์มากดไลค์ แล้วมาคอยกดหัวใจ
แล้วตอนไหนนะจะได้รักกัน ถ้ารักก็ทักมา…

ถ้าไม่ได้อยากรัก ก็ไม่ต้องบอกน่ารัก
ถ้าบอกแล้วไม่ทัก ก็ไม่อยากจะรู้จัก
แสดงความจริงใจ ไม่ใช่แค่กดหัวใจ
จะกี่ไลค์ก็ไม่เท่าบอกรักกัน

ถ้าไม่ได้อยากรัก ก็ไม่ต้องบอกน่ารัก
ถ้าบอกแล้วไม่ทัก ก็ไม่อยากจะใส่ใจ
มาคอมเมนต์มากดไลค์ แล้วมาคอยกดหัวใจ
แล้วตอนไหนนะจะได้รักกัน ถ้ารักก็ทักมา…

มิวสิควิดีโอ ถ้ารักก็ทักมา ลิน สุชาวดี X แพรว แพรวพรรณ Ft. SON NPY

เพลง ถ้ารักก็ทักมา
ศิลปิน : ลิน สุชาวดี X แพรว แพรวพรรณ Ft. SON NPY
เรียบเรียง : Phakhin DL Studio
เบอร์ติดต่อ : 094-953-5154
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend