คอร์ดเพลง คนกระจอก – เหล็กโคน

  
Text   

คอร์ดเพลง : คนกระจอก เหล็กโคน

คอร์ดเพลง คนกระจอก - เหล็กโคน

เพลง :

ศิลปิน : เหล็กโคน

เนื้อร้อง/ทำนอง : เหล็กโคน

คอร์ดทั้งหมด : Bb,F,Gm,Eb,Dm


INTRO | Bb Gm | Eb F | ( 2 Times )

 
เงินท
Bb 
องเป็นของนอกกาย
 
แต่ถ้าหาห
Gm 
ม้ายกะไม่มีใครเอา
 
หน้า
Eb 
ตาหล่อเปล่าๆ
 
แต่ว่าส
F 
าวๆ 
 
ไม่ผันแล

 
เป็น
Bb 
บ่าวมาเพิ่นนี้
 
แต่ยังขอ
Gm 
เบี้ยของพ่อแม่
 
สาวไ
Eb 
หนเขาอีผันแล
 
คนเสเ
F 
พลอย่างเรา

Gm 
  เธอคงไม่สนใ
F 
จหรอก
Gm 
  เพราะเราเป็นแค่ค
F 
นบ้านนอก
Gm 
  เธอคงไม่เอากับไอ้ค
F 
นกระจอก
 
  แต่อยากอิ
Eb 
บอก 
 
ว่าพี่นี้จริง
F 
ใจ

 
พี่ไม่มี
Eb 
รถ 
 
น้องอีเอาม้
F 
าย
 
พี่ไม่มี
Dm 
ไร่ 
 
ให้กั
Gm 
บน้อง
 
ไม่
Eb 
มีแก้วแหวนเงินท
F 
อง
 
น้องอีเอา
Bb 
ม้าย 
 
 
Bb7 
 
พี่มีแต่
Eb 
ตัว 
 
มีแต่หัว
F 
ใจ
 
แค่นี้แหละ
Dm 
น้องที่พี่
Gm 
มีให้
 
แล้ว
Eb 
น้องอิรับได้ม้
F 
ายผู้ชายจ
Bb 
นๆ 
 
 
F 

INSTRU | Bb F | Gm | Eb F | Bb Bb7 |
INSTRU | Eb F | Dm Gm | Eb F | Bb |

Gm 
  เธอคงไม่สนใ
F 
จหรอก
Gm 
  เพราะเราเป็นแค่ค
F 
นบ้านนอก
Gm 
  เธอคงไม่เอากับไอ้ค
F 
นกระจอก
 
  แต่อยากอิ
Eb 
บอก 
 
ว่าพี่นี้จริง
F 
ใจ

 
พี่ไม่มี
Eb 
รถ 
 
น้องอีเอาม้
F 
าย
 
พี่ไม่มี
Dm 
ไร่ 
 
ให้กั
Gm 
บน้อง
 
ไม่
Eb 
มีแก้วแหวนเงินท
F 
อง
 
น้องอีเอา
Bb 
ม้าย 
 
 
Bb7 
 
พี่มีแต่
Eb 
ตัว 
 
มีแต่หัว
F 
ใจ
 
แค่นี้แหละ
Dm 
น้องที่พี่
Gm 
มีให้
 
แล้ว
Eb 
น้องอิรับได้ม้
F 
ายผู้ชายจ
Bb 
นๆ 
 
 
Bb7 

 
พี่ไม่มี
Eb 
บ้าน 
 
น้องอีเอาม้
F 
าย
 
พี่ไม่มี
Dm 
ไร่ 
 
ให้น้อ
Gm 
งเห้อ
 
ไม่
Eb 
มีรถหรูให้เ
F 
ธอ 
 
เธออิเอา
Bb 
ม้าย 
 
 
Bb7 
 
พี่มีแต่
Eb 
ตัว 
 
มีแต่ห้ัวใ
F 
 
แค่นี้แหละ
Dm 
น้องที่พี่
Gm 
มีให้..
 
แล้ว
Eb 
น้องอิรับได้ม้
F 
ายผู้ชายจ
Bb 
นๆ

 
แล้ว
Eb 
น้องอิรับได้ม้
F 
าย.. 
 
ผู้ชายจ
Bb 
นๆ

คอร์ดกีตาร์ในเพลง คนกระจอก


เงินทองเป็นของนอกกาย
แต่ถ้าหาหม้ายกะไม่มีใครเอา
หน้าตาหล่อเปล่าๆ
แต่ว่าสาวๆ ไม่ผันแล

เป็นบ่าวมาเพิ่นนี้
แต่ยังขอเบี้ยของพ่อแม่
สาวไหนเขาอีผันแล
คนเสเพลอย่างเรา

เธอคงไม่สนใจหรอก
เพราะเราเป็นแค่คนบ้านนอก
เธอคงไม่เอากับไอ้คนกระจอก
แต่อยากอิบอก ว่าพี่นี้จริงใจ

พี่ไม่มีรถ น้องอีเอาม้าย
พี่ไม่มีไร่ ให้กับน้อง
ไม่มีแก้วแหวนเงินทอง
น้องอีเอาม้าย
พี่มีแต่ตัว มีแต่หัวใจ
แค่นี้แหละน้องที่พี่มีให้
แล้วน้องอิรับได้ม้ายผู้ชายจนๆ

( ดนตรี )

เธอคงไม่สนใจหรอก
เพราะเราเป็นแค่คนบ้านนอก
เธอคงไม่เอากับไอ้คนกระจอก
แต่อยากอิบอก ว่าพี่นี้จริงใจ

พี่ไม่มีรถ น้องอีเอาม้าย
พี่ไม่มีไร่ ให้กับน้อง
ไม่มีแก้วแหวนเงินทอง
น้องอีเอาม้าย
พี่มีแต่ตัว มีแต่หัวใจ
แค่นี้แหละน้องที่พี่มีให้
แล้วน้องอิรับได้ม้ายผู้ชายจนๆ

พี่ไม่มีบ้าน น้องอีเอาม้าย
พี่ไม่มีไร่ ให้น้องเห้อ
ไม่มีรถหรูให้เธอ เธออิเอาม้าย
พี่มีแต่ตัว มีแต่ห้ัวใจ
แค่นี้แหละน้องที่พี่มีให้..
แล้วน้องอิรับได้ม้ายผู้ชายจนๆ

แล้วน้องอิรับได้ม้าย.. ผู้ชายจนๆ

มิวสิควิดีโอ คนกระจอก เหล็กโคน

เพลง คนกระจอก
ศิลปิน : เหล็กโคน

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend