คอร์ดเพลง เพลงที่สามจากซ้ายมือ – เบื๊อก

  
Text   

คอร์ดเพลง : เพลงที่สามจากซ้ายมือ เบื๊อก

คอร์ดเพลง เพลงที่สามจากซ้ายมือ - เบื๊อก

เพลง :

ศิลปิน : เบื๊อก

เนื้อร้อง/ทำนอง : เดชา,พราหมณ์

คอร์ดทั้งหมด : F,C,G/B,Am,Dm


Tune to Eb
INTRO | C | Am | F | C |
INTRO | F | C | Dm G | C |

 
C 
ากท้องแห่งราตรี
 
และฝากเพล
Am 
งนี้ให้เธอเอาไว้
 
ฝากลำ
F 
นำถ้อยคำจาก
G 
ใจ
 
ด้วยความคนึง
C 
ถึง
 
หากวัน
F 
ใดที่เราห่างไกล
 
นะไม่เป็น
C 
ไรฝากไว้ข้อนึง
 
คำสั
Dm 
ญญาที่เคยเอ่ย
G 
ถึงสักวันจะไ
C 
ปหา

 
C 
ก็บนับสิ่งดีๆ
 
และหมื่น
Am 
กวีร้อยพันคำหวาน
 
เก็บวันว
F 
านวาดวันของ
G 
ฉัน
 
และเธอเมื่อม
C 
าถึง
 
เธอยัง
F 
คงเฝ้าคอยใช่มั้ย
 
ไม่เป็น
C 
ไรฝากไว้ข้อนึง
 
คำสั
Dm 
ญญาที่เคยเอ่ย
G 
ถึงซักวันจะไ
C 
ปหา

 
ความห่วง
F 
ใยในโลกา
 
ถ้าเทียบกับ
C 
ฟ้านับดาวยังน้อย
 
ความคิด
F 
ถึงเท่าที่มี
 
เทียบท้องน
C 
ทีไม่เทียมตัวฉัน
 
หากพา
F 
ยุโหมลมฝน
 
ให้เธอรับ
C 
รู้เอาไว้แล้วกัน
 
จะมี
C 
ฉันสู้เคียงข้างเ
G 
ธอนะเอออยู่แบ
C 
บนี้

 
จะดุจวัน
F 
นี้หรือดั่งวันนั้น
 
มีเธอเคียง
C 
ฉันไม่เคยจางหาย
 
ผ่านคืน
F 
วันเวลาโหดร้าย
 
หันมาครา
C 
ใดพบเจอเสมอ
 
ขอบคุณ
F 
นะมีเธอใ
 
ห้ฉัน
 
และมีตัว
C 
ฉันเอาไว้ให้เธอ
 
 
จะยัง
Dm 
คงเฝ้าคอยเ
G 
สมอสักวันจะไ
C 
ปหา

INSTRU | F | C | F | C |
INSTRU | F | C | F | C G/B | Am | Dm G | C |

 
ความห่วง
F 
ใยในโลกา
 
ถ้าเทียบกับ
C 
ฟ้านับดาวยังน้อย
 
ความคิด
F 
ถึงเท่าที่มี
 
เทียบท้องน
C 
ทีไม่เทียมตัวฉัน
 
หากพา
F 
ยุโหมลมฝน
 
ให้เธอรับ
C 
รู้เอาไว้แล้วกัน
 
จะมี
C 
ฉันสู้เคียงข้างเ
G 
ธอนะเอออยู่แบ
C 
บนี้

 
จะดุจวัน
F 
นี้หรือดั่งวันนั้น
 
มีเธอเคียง
C 
ฉันไม่เคยจางหาย
 
ผ่านคืน
F 
วันเวลาโหดร้าย
 
หันมาครา
C 
ใดพบเจอเสมอ
 
ขอบคุณ
F 
นะมีเธอใ
 
ห้ฉัน
 
และมีตัว
C 
ฉันเอาไว้ให้เธอ
 
 
จะยัง
Dm 
คงเฝ้าคอยเ
G 
สมอสักวันจะไ
C 
ปหา

 
แต่ยั
Dm 
งคงเฝ้าคอยเสมอ.. 
 
ซักวันจะไปหา..
C 

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เพลงที่สามจากซ้ายมือ


ฝากท้องแห่งราตรีและฝากเพลงนี้ให้เธอเอาไว้
ฝากลำนำถ้อยคำจากใจด้วยความคนึงถึง
หากวันใดที่เราห่างไกลนะไม่เป็นไรฝากไว้ข้อนึง
คำสัญญาที่เคยเอ่ยถึงสักวันจะไปหา

เก็บนับสิ่งดีๆ และหมื่นกวีร้อยพันคำหวาน
เก็บวันวานวาดวันของฉันและเธอเมื่อมาถึง
เธอยังคงเฝ้าคอยใช่มั้ยไม่เป็นไรฝากไว้ข้อนึง
คำสัญญาที่เคยเอ่ยถึงซักวันจะไปหา

ความห่วงใยในโลกาถ้าเทียบกับฟ้านับดาวยังน้อย
ความคิดถึงเท่าที่มีเทียบท้องนทีไม่เทียมตัวฉัน
หากพายุโหมลมฝนให้เธอรับรู้เอาไว้แล้วกัน
จะมีฉันสู้เคียงข้างเธอนะเอออยู่แบบนี้

จะดุจวันนี้หรือดั่งวันนั้นมีเธอเคียงฉันไม่เคยจางหาย
ผ่านคืนวันเวลาโหดร้ายหันมาคราใดพบเจอเสมอ
ขอบคุณนะมีเธอให้ฉันและมีตัวฉันเอาไว้ให้เธอ
จะยังคงเฝ้าคอยเสมอสักวันจะไปหา

ความห่วงใยในโลกาถ้าเทียบกับฟ้านับดาวยังน้อย
ความคิดถึงเท่าที่มีเทียบท้องนทีไม่เทียมตัวฉัน
หากพายุโหมลมฝนให้เธอรับรู้เอาไว้แล้วกัน
จะมีฉันสู้เคียงข้างเธอนะเอออยู่แบบนี้

จะดุจวันนี้หรือดั่งวันนั้นมีเธอเคียงฉันไม่เคยจางหาย
ผ่านคืนวันเวลาโหดร้ายหันมาคราใดพบเจอเสมอ
ขอบคุณนะมีเธอให้ฉันและมีตัวฉันเอาไว้ให้เธอ
จะยังคงเฝ้าคอยเสมอสักวันจะไปหา

แต่ยังคงเฝ้าคอยเสมอซักวันจะไปหา

มิวสิควิดีโอ เพลงที่สามจากซ้ายมือ เบื๊อก

เพลง เพลงที่สามจากซ้ายมือ
ศิลปิน : เบื๊อก
Artist : เดชา,พราหมณ์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend