คอร์ดเพลง อ้ายนี้ยังกอยอยู่ เบื๊อก

  
Text   
คอร์ดเพลง อ้ายนี้ยังกอยอยู่ ศิลปิน เบื๊อก (Bueak) คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย G Am C D Em คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ No Capo

 
เฮ้ยเปื้อน! คิงผ่อแม่ญิงคนนั้นเลาะ
 
 
คนไหนวะ คนไหน!
 
 
ผ่ออย่างบ่ไจ่คนบ้านเฮาบ่า
 
 
แม่ญิงเมืองกรุงก่อวะ
 
 
ลุกไหนมาผดเจียงใหม่บ่า
 

INTRO | G D/F# | Em | C | G |
INSTRU | G D/F# | Em |
INSTRU | C D | G | D |

 
แม่ญิงเมืองก
G 
รุง 
 
มาป๊ะมา
D/F# 
ปรุงเหนือเวียงเจียงใ
Em 
หม่
 
เดี๋ยวน่าเดี๋ยวเน้อหัว
C 
ใจ๋ 
 
มันเป็นจะใดเต้นแฮงแ
G 
ต้ๆ
 
อ้ายกอยมองแ
G 
ล 
 
ผ่อแล่แล
D/F# 
มองน้องไปกันใ
Em 
หญ่
 
กะเปิ้นแอบฮักบ่า
C 
ดาย 
 
ตัวกึ๊ดจะใ
D 
ด 
 
บ่ฮู้ล
G 
ะเน่อ 
 
 
G7 

 
กะอยากฮื้อ
C 
ลอง 
 
บ่าวเหนือดูซัก
G 
กำ 
 
(ซักกำ)
 
จะลำบ่
C 
ลำ 
 
ถ้าบ่ลองก็บ่
G 
ฮู้ 
 
(ก็บ่ฮู้)
 
จะไปฟัง
C 
กำคนอื่น 
 
ว่าจะ
G 
อั้นจะอี้
 
ถ้าอยากฮื้อ
Am 
ดี 
 
ตั๋วน้อง
D 
นี้ต้องลอง
G 
ดู..

 
บ่ว่าจะเ
C 
ป๋นนิมมาน 
 
แสงส
G 
ว่างกลางเวียงพิงค์
 
ก่อว่าจะเ
C 
ป๋นริมปิง 
 
บอก
G 
มาจะพาไป
 
ให้เธอ
C 
ลืมแสงไฟ 
 
จากเ
G 
มืองศิวิไลซ์
 
หื้อน้องปิ๊ก
Am 
ไป 
 
ลอง
D 
กึ๊ดทบทวน
G 
ดู 
 
 
G7 

INSTRU | C | G | C | G |
INSTRU | C | G | Am D | G | D |

 
อ้ายเป็นบ่าวเห
G 
นือ 
 
บ่จุฮื้อเ
D/F# 
จื้อว่าฮักน้อง
Em 
หญิง
 
แค่อยากหื้อมาแอบ
C 
อิง 
 
ให้แม่ระ
D 
มิงค์นี้เป็นพ
G 
ยาน
 
จะว่าขี้
G 
จุ๊ 
 
จะว่าขี้
D/F# 
โว 
 
บ่ว่า
Em 
กั๋น
 
ขอหื้อน้องนวล
C 
จั๋น 
 
เปิดม่าน
D 
ใจ๋ดูสัก
G 
ที

 
ฝนพรำบนด
G 
อย 
 
เหมือนอ้ายใจ๋
D/F# 
น้อยถ้าตัวมี
Em 
ไผ๋
 
กะแม่นละเนาะเกือบ
C 
ต๋าย 
 
แค่กึ๊ดบะ
D 
ดายละลายไปแ
G 
ล้ว
 
ฝนตกจ
G 
างๆ 
 
อยากฮู้อิ
D/F# 
นาง 
 
เหงาบ้างพ่อง
Em 
ก่อ
 
ถ้าน้องฮื้อรอก็จะ
C 
รอชะโอละห
D 
นอคิดถึงจังเ
G 
ลย.. 
 
 
G7 

 
กะอยากฮื้อ
C 
ลอง 
 
บ่าวเหนือดูซัก
G 
กำ 
 
(ซักกำ)
 
จะลำบ่
C 
ลำ 
 
ถ้าบ่ลองก็บ่
G 
ฮู้ 
 
(ก็บ่ฮู้)
 
จะไปฟัง
C 
กำคนอื่น 
 
ว่าจะ
G 
อั้นจะอี้
 
ถ้าอยากฮื้อ
Am 
ดี 
 
ตั๋วน้อง
D 
นี้ต้องลอง
G 
ดู..

 
บ่ว่าจะเ
C 
ป๋นนิมมาน 
 
แสงส
G 
ว่างกลางเวียงพิงค์
 
ก่อว่าจะเ
C 
ป๋นริมปิง 
 
บอก
G 
มาจะพาไป
 
ให้เธอ
C 
ลืมแสงไฟ 
 
จากเ
G 
มืองศิวิไลซ์
 
หื้อน้องปิ๊ก
Am 
ไป 
 
ลอง
D 
กึ๊ดทบทวน
G 
ดู

 
ถ้าน้องปี๊กไ
Am 
ป 
 
 
D 
 
อ้ายนี้.. ยังกอยอยู่..
 

OUTRO | G |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง อ้ายนี้ยังกอยอยู่


เฮ้ยเปื้อน! คิงผ่อแม่ญิงคนนั้นเลาะ
คนไหนวะ คนไหน!
ผ่ออย่างบ่ไจ่คนบ้านเฮาบ่า
แม่ญิงเมืองกรุงก่อวะ
ลุกไหนมาผดเจียงใหม่บ่า

ddd

แม่ญิงเมืองกรุง มาป๊ะมาปรุงเหนือเวียงเจียงใหม่
เดี๋ยวน่าเดี๋ยวเน้อหัวใจ๋ มันเป็นจะใดเต้นแฮงแต้ๆ
อ้ายกอยมองแล ผ่อแล่แลมองน้องไปกันใหญ่
กะเปิ้นแอบฮักบ่าดาย ตัวกึ๊ดจะใด บ่ฮู้ละเน่อ

กะอยากฮื้อลอง บ่าวเหนือดูซักกำ (ซักกำ)
จะลำบ่ลำ ถ้าบ่ลองก็บ่ฮู้ (ก็บ่ฮู้)
จะไปฟังกำคนอื่น ว่าจะอั้นจะอี้
ถ้าอยากฮื้อดี ตั๋วน้องนี้ต้องลองดู..

บ่ว่าจะเป๋นนิมมาน แสงสว่างกลางเวียงพิงค์
ก่อว่าจะเป๋นริมปิง บอกมาจะพาไป
ให้เธอลืมแสงไฟ จากเมืองศิวิไลซ์
หื้อน้องปิ๊กไป ลองกึ๊ดทบทวนดู

( ดนตรี )

อ้ายเป็นบ่าวเหนือ บ่จุฮื้อเจื้อว่าฮักน้องหญิง
แค่อยากหื้อมาแอบอิง ให้แม่ระมิงค์นี้เป็นพยาน
จะว่าขี้จุ๊ จะว่าขี้โว บ่ว่ากั๋น
ขอหื้อน้องนวลจั๋น เปิดม่านใจ๋ดูสักที

ฝนพรำบนดอย เหมือนอ้ายใจ๋น้อยถ้าตัวมีไผ๋
กะแม่นละเนาะเกือบต๋าย แค่กึ๊ดบะดายละลายไปแล้ว
ฝนตกจางๆ อยากฮู้อินาง เหงาบ้างพ่องก่อ
ถ้าน้องฮื้อรอก็จะรอชะโอละหนอคิดถึงจังเลย..

กะอยากฮื้อลอง บ่าวเหนือดูซักกำ (ซักกำ)
จะลำบ่ลำ ถ้าบ่ลองก็บ่ฮู้ (ก็บ่ฮู้)
จะไปฟังกำคนอื่น ว่าจะอั้นจะอี้
ถ้าอยากฮื้อดี ตั๋วน้องนี้ต้องลองดู..

บ่ว่าจะเป๋นนิมมาน แสงสว่างกลางเวียงพิงค์
ก่อว่าจะเป๋นริมปิง บอกมาจะพาไป
ให้เธอลืมแสงไฟ จากเมืองศิวิไลซ์
หื้อน้องปิ๊กไป ลองกึ๊ดทบทวนดู

ถ้าน้องปี๊กไป
อ้ายนี้.. ยังกอยอยู่..

มิวสิควิดีโอ อ้ายนี้ยังกอยอยู่ เบื๊อก

เพลง : อ้ายนี้ยังกอยอยู่ (คอร์ด)
ศิลปิน : เบื๊อก
เนื้อร้อง/ทำนอง : เดชา,พราหมณ์,จินต์จล,สันดุสิต
Composed : เดชา,พราหมณ์
Mix : บันทึกของปิติ, Techin intharachit
คอร์ดเพลง อ้ายนี้ยังกอยอยู่ เบื๊อก
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend