คอร์ดเพลง ฉันเข้าใจ เบื๊อก

  
Text   

INTRO | Dmaj7 | A | Dmaj7 | A |
INTRO | Dmaj7 | A | Dmaj7 | A |

 
เวี
Dmaj7 
ยนครบมาบรรจบ 
 
จน
ครบรอบวันจาก
 
ฉันเขีย
Dmaj7 
นไว้บนกระดาษ..ใบนั้
น..
 
อ่านไป
Dmaj7 
ก็พลอยยิ่มพลาง
 
แต่หมึกจาง
เช่นความรู้สึก
 
กลับไปนึ
Dmaj7 
กก็ยังเป็นห่วง..เสม

 
ไม่อยากให้เธ
อนั้นเดินจากไป
 
ไม่อยากให้ใค
รทำร้าย
E/G# 
ใจเธอ 
 
 
F#m 
 
อย่า
Bm 
ร้อง.. 
 
เธอจะมี
ฉันอยู่ตรงนี้..

 
มากอดกันไห
Dmaj7 
ม 
 
เวลาที่บอบฉัน
 
กอดกันไว้
..เป็นไร 
 
ให้บอกฉัน
 
กอดกันน
Dmaj7 
ะ 
 
ฉันจะพาอเธอข้ามผ่า
น..
 
จะอยู่ตรงนี้
Dmaj7 
..ให้เธอนั้นหลับตา
 
เดี๋
ยวเขาคงจะกลับมา..
 
หมุ
Dmaj7 
นเข็มทวนนาฬิกา 
 
ฉัน
เข้าใจ

INSTRU | Dmaj7 | A | Dmaj7 | A |
INSTRU | Dmaj7 | A | Dmaj7 | A |

 
ดูเข
Dmaj7 
าทำเธอมากี่หน 
 
ดูเธ
อทุกข์ทนโดนทำร้าย
 
ดูรั
Dmaj7 
กที่ดีมีความหมาย 
 
ที่เธ
อเชื่อมั่นตลอดมา
 
ส่วนฉั
Dmaj7 
นที่คอยปลอบจิตใจ
 
มีไห
มที่เธอจะมองเห็น
 
แต่ฉั
Dmaj7 
นเข้าใจที่ฉันเป็น
 
เพียงคุ้ม
ครองเธอในนิทรา

 
ต่อให้
Dmaj7 
เป็นไฟกลางห่าฝน..
 
สาดซั
ดแรงลมจนเหน็บหนาว
 
แบกรั
Dmaj7 
บให้เธอทุกเรื่องราว
 
แต่ฉัน
ไม่เคยจะหายไป

 
อยู่กับล
Dmaj7 
ม อยู่กับฟ้า ยังมีแสงดาว
 
อยู่ตรงนี้
..ปล่อยเธอไป 
 
มีแต่ความเหงา
 
ต่อไปนี้
Dmaj7 
อาจคิดถึงคงมีเป็นครั้งคราว
 
แต่จะคอ
ยอยู่ตรงนี้ 
 
อยู่แบบนี้

 
โวโอ
Dmaj7 
.. 
 
อยู่แบบนี้
..
 
อยู่แบบนี้
Dmaj7 
.. 
 
อยู่แบบนี้
..
 
อยู่แบบนี้
Dmaj7 
.. 
 
อยู่แบบนี้
..
 
ตลอดไ
Dmaj7 
ป..

 
มากอดกันไห
Dmaj7 
ม 
 
เวลาที่บอบฉัน
 
กอดกันไว้
..เป็นไร 
 
ให้บอกฉัน
 
กอดกันน
Dmaj7 
ะ 
 
ฉันจะพาอเธอข้ามผ่า
น..
 
จะอยู่ตรงนี้
Dmaj7 
..ให้เธอนั้นหลับตา
 
เดี๋
ยวเขาคงจะกลับมา..
 
หมุ
Dmaj7 
นเข็มทวนนาฬิกา 
 
ฉัน
เข้าใจ

 
มากอดกันไห
Dmaj7 
ม 
 
เวลาที่บอบฉัน
 
กอดกันไว้
..เป็นไร 
 
ให้บอกฉัน
 
กอดกันน
Dmaj7 
ะ 
 
ฉันจะพาอเธอข้ามผ่า
น..
 
จะอยู่ตรงนี้
Dmaj7 
..ให้เธอนั้นหลับตา
 
เดี๋
ยวเขาคงจะกลับมา..
 
หมุ
Dmaj7 
นเข็มทวนนาฬิกา 
 
ฉัน
เข้าใจ

 
ฉัน
Dmaj7 
เข้าใจ.. 
 
ฉันเข้าใจ
..
 
ฉันเข้าใ
Dmaj7 
จ.. 
 
ฉันเข้าใจ
..
 
ฉันเข้าใ
Dmaj7 
จ.. 
 
ฉันเข้าใจ
..
 
ฉันเข้าใ
Dmaj7 
จ.. 
 
ฉันเข้าใจ
..

มิวสิควิดีโอ ฉันเข้าใจ เบื๊อก

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend