คอร์ดเพลง นะจ๊ะแม่มึ_สิ – วงค์ ชนะกันต์ Ft.ลูกเต้า ศักดิ์นรินทร์

  
Text   

คอร์ดเพลง : นะจ๊ะแม่มึ_สิ วงค์ ชนะกันต์ Ft.ลูกเต้า ศักดิ์นรินทร์

คอร์ดเพลง นะจ๊ะแม่มึ_สิ - วงค์ ชนะกันต์ Ft.ลูกเต้า ศักดิ์นรินทร์

เพลง :

ศิลปิน : วงค์ ชนะกันต์ Ft.ลูกเต้า ศักดิ์นรินทร์

เนื้อร้อง/ทำนอง : นิค สะเลอปี้

คอร์ดทั้งหมด : F,C,Dm,Bb,Am,Gm


INTRO | F C/E | Dm | Bb Am | Gm C |

 
บ่มีหยังดีจักแ
F 
นว
 
จักสิ
Dm 
ทนไปเพื่อหยังแล่ว
 
วั
Bb 
นๆ 
 
เธอหาแต่แนวให้
Am 
ฉันซัง
 
จักสิทนเฮ็ด
Gm 
หยังอยากมีชีวิตใ
C 
หม่

 
เธอบอกเธอขอเว
F 
ลา
 
ปรับ
Dm 
ปรุงทำความเข้าใจ
 
เธอแก้
Bb 
ตัวมันไปวันๆ 
 
บ่
Am 
แก้ไข
 
ฉันกะเลย
Gm 
สิไปหนีไกลจากเ
C 
ธอ

 
หลาย
Bb 
ปีที่อยู่กับเธอ
 
บ่เคย
Am 
เจอเรื่องดีสักอย่าง
 
ดีแ
Gm 
นแต่จ่มบ่
C 
สั้นกะสั่งของออ
F 
นไลน์
 
เลิกกันเ
Bb 
ถาะขอจบจากกัน
 
สิฝากความ
Am 
ฝันกับคนฮั
Dm 
กใหม่
 
แต่เธอยัง
Gm 
มาขอโอกา
Bbm 
สใจ
 
บอกทนอี
C 
กที.. นะจ๊ะ ว่าซั่น นะจ๊ะ

 
นะจ๊ะแม่มึง
F 
สิให้ทนอี
C/E 
กทีก็ไม่
Dm 
ไหว
 
โอก
C 
าสที่เคย
Bb 
ให้ก็ไม่เคยไ
C 
ด้อะไรคื
F 
นมา
 
ก็
F7 
ทนมาหลาย
Bb 
ปีจบกันสัก
C 
ทีดีก
F 
ว่า
 
ไม่อยากจะเสียเ
Gm 
วลา.
C 
.. จบกันนะจ๊ะ คนดี

INSTRU | F C/E | Dm | Bb Am | Gm C |

 
หลาย
Bb 
ปีที่อยู่กับเธอ
 
ซื้อหวยซื้อเ
Am 
บอร์ไม่ถูกสักครั้ง
 
กินห
Gm 
ลายจนอ้วน 
 
ผั
C 
ดโทษตาชั่งวัน
F 
ๆไป
 
เลิกกันเ
Bb 
ถาะขอจบจากกัน
 
สิฝากความ
Am 
ฝันกับคนฮั
Dm 
กใหม่
 
แต่เธอยัง
Gm 
มาขอโอกา
Bbm 
สใจ
 
บอกทนอี
C 
กทีนะจ๊ะนะ

 
นะจ๊ะแม่มึง
F 
สิให้ทนอี
C/E 
กทีก็ไม่
Dm 
ไหว
 
โอก
C 
าสที่เคย
Bb 
ให้ก็ไม่เคยไ
C 
ด้อะไรคื
F 
นมา
 
ก็
F7 
ทนมาหลาย
Bb 
ปีจบกันสัก
C 
ทีดีก
F 
ว่า
 
ไม่อยากจะเสียเ
Gm 
วลา.
C 
..

 
นะจ๊ะแม่มึง
F 
สิให้ทนอี
C/E 
กทีก็ไม่
Dm 
ไหว
 
โอก
C 
าสที่เคย
Bb 
ให้ก็ไม่เคยไ
C 
ด้อะไรคื
F 
นมา
 
ก็
F7 
ทนมาหลาย
Bb 
ปีจบกันสัก
C 
ทีดีก
F 
ว่า
 
ไม่อยากจะเสียเ
Gm 
วลา.
C 
.. จบกันนะจ๊ะ ค
F 
นดี..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง นะจ๊ะแม่มึ_สิ


บ่มีหยังดี จักแนว
จัก สิทนไปเพื่อหยังแล่ว
วันๆเธอหาแต่แนว ให้ฉันซัง
จักสิทนเฮ็ดหยัง อยากมีชีวิตใหม่

เธอบอกเธอขอเวลา ปรับปรุงทำความเข้าใจ
เธอแก้ตัวมันไปวันๆ บ่แก้ไข
ฉันกะเลยสิไป หนีไกลจากเธอ

หลายปีที่อยู่กับเธอ บ่เคยเจอเรื่องดีสักอย่าง
ดีแนแต่จ่มบ่ซั่นกะสั่งของออนไลน์
เลิกกันเถาะ ขอจบจากกัน สิฝากความฝันกับคนฮักใหม่
แต่เธอยังมาขอโอกาสใจ บอกทนอีกที นะจ๊ะ ว่าซั่น นะจ๊ะ

นะจ๊ะแม่มึงสิ ให้ทนอีกทีก็ไม่ไหว
โอกาสที่เคยให้ ก็ไม่เคยได้อะไรคืนมา
ก็ทนมาหลายปี จบกันสักทีดีกว่า
ไม่อยากจะเสียเวลา จบกันนะจ๊ะ คนดี

หลายปีที่อยู่กับเธอซื้อหวยซื้อเบอร์ไม่ถูกสักครั้ง
กินหลายจนอ้วนผัดโทษตาชั่งวันๆ ไป
เลิกกันเถาะ ขอจบจากกัน สิฝากความฝันกับคนฮักใหม่
แต่เธอยังมาขอโอกาสใจ บอกทนอีกที นะจ๊ะ นะจ๊ะ

นะจ๊ะแม่มึงสิ ให้ทนอีกทีก็ไม่ไหว
โอกาสที่เคย ให้ ก็ไม่เคยได้อะไรคืนมา
ก็ทนมาหลายปี จบกันสักทีดีกว่า
ไม่อยากจะเสียเวลา

นะจ๊ะแม่มึงสิ ให้ทนอีกทีก็ไม่ไหว
โอกาสที่เคย ให้ ก็ไม่เคยได้อะไรคืนมา
ก็ทนมาหลายปี จบกันสักทีดีกว่า
ไม่อยากจะเสียเวลา จบกันนะจ๊ะ คนดี

มิวสิควิดีโอ นะจ๊ะแม่มึ_สิ วงค์ ชนะกันต์ Ft.ลูกเต้า ศักดิ์นรินทร์

เพลง นะจ๊ะแม่มึ_สิ
ศิลปิน : วงค์ ชนะกันต์ Ft.ลูกเต้า ศักดิ์นรินทร์
เรียบเรียง : นิค สะเลอปี้
ติดต่องาน โทร.0887473659, 0837899325
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend