คอร์ดเพลง พอแล้ว – ว่าน วันวาน

  
Text   

คอร์ดเพลง : พอแล้ว ว่าน วันวาน

คอร์ดเพลง พอแล้ว - ว่าน วันวาน

เพลง :

ศิลปิน : ว่าน วันวาน

เนื้อร้อง/ทำนอง : ชนัทธา สายศิลา

คอร์ดทั้งหมด : Bb,Bb7,Eb,Ebm,Gm,Cm,F


 
พอแ
Bb 
ล้วไม่ต้อง
Bb7 
กลับมาเจอ
 
ไม่
Eb 
แคร์เลยว่าเธอ
 
จะต้อง
Ebm 
นอนกอดฉันแบบวัน
Bb 
นั้น
 
เธอไ
Gm 
ม่มีค่า
Cm 
พอ 
 
สำหรับ
F 
ฉัน
 
พอแ
Bb 
ล้วจบทุก
Bb7 
สิ่งที่มี
 
เก็บ
Eb 
คำว่าหวังดี 
 
ว่ารั
Ebm 
กกันกองไว้ที่ตรง
Bb 
นั้น
 
เลิก
Gm 
แล้วก็เลิ
Cm 
กกัน 
 
โทษทีไม่
F 
หันหลังกลับไป

INSTRU | Bb Bb7 | Eb Ebm | Bb Gm | Cm F |

 
เธอก็ค
Bb 
งรู้ฉันเองที่เปลี่ยนไป
 
เพราะ
Cm 
เธอไม่เคยเปลี่ยน
 
เคยเสีย
Gm 
ใจกี่ครั้ง 
 
เท่าที่
F 
รู้ 
 
ทุกครั้งฉันมีน้ำ
Eb 
ตา
 
แต่มาวั
Bb 
นนี้แม้เราจะฉุดรั้ง 
 
หรือ
Cm 
ทำให้ดีกว่าเดิม
 
ถ้าจะต้อ
Gm 
งจบตรงนั้นตรงที่ทำล
F 
ายใจฉัน
 
ก็
Eb 
จบตรงนี้เ
F 
ลย

 
พอแ
Bb 
ล้วไม่ต้อง
Bb7 
กลับมาเจอ
 
ไม่
Eb 
แคร์เลยว่าเธอ
 
จะต้อง
Ebm 
นอนกอดฉันแบบวัน
Bb 
นั้น
 
เธอไ
Gm 
ม่มีค่า
Cm 
พอ 
 
สำหรับ
F 
ฉัน
 
พอแ
Bb 
ล้วจบทุก
Bb7 
สิ่งที่มี
 
เก็บ
Eb 
คำว่าหวังดี 
 
ว่ารั
Ebm 
กกันกองไว้ที่ตรง
Bb 
นั้น
 
เลิก
Gm 
แล้วก็เลิ
Cm 
กกัน 
 
โทษทีไม่
F 
หันหลังกลับไป

INSTRU | Bb | Bb |

 
เธอบอก
Bb 
ว่าฉันไม่ดี
 
แล้วคนที่ดีต้องเป็นแบบ
Cm 
เธอใช่หรือเปล่า
 
ที่คอย
Gm 
บอกใครๆ 
 
บอกว่า
F 
ฉันเป็นคนทิ้ง
Eb 
ธอ
 
ละอายใจไ
Bb 
หมทุกคำที่พูดไป
 
ไม่จริงสั
Cm 
กคำที่เธอเอ่ย
 
ถ้า
Gm 
จะเกลียดฉัน 
 
และถ้าเ
F 
ธอโกรธฉัน
 
ก็
Eb 
จบตรงนี้เ
F 
ลย

 
พอแ
Bb 
ล้ว 
 
ไม่ต้อง
Bb7 
กลับมาเจอ
 
ไม่
Eb 
แคร์เลยว่าเธอ
 
จะต้อง
Ebm 
นอนกอดฉันแบบวัน
Bb 
นั้น
 
เธอไ
Gm 
ม่มีค่า
Cm 
พอ 
 
สำหรับ
F 
ฉัน
 
พอแ
Bb 
ล้ว 
 
จบทุก
Bb7 
สิ่งที่มี
 
เก็บ
Eb 
คำว่าหวังดี 
 
ว่ารั
Ebm 
กกันกองไว้ที่ตรง
Bb 
นั้น
 
เลิก
Gm 
แล้วก็เลิ
Cm 
กกัน 
 
โทษทีไม่
F 
หันหลังกลับไป

INSTRU | Bb Bb7 | Eb Ebm | Bb Gm | Cm F |
INSTRU | Bb Bb7 | Eb Ebm | Bb Gm | Cm F |

Bb 
  ความจริงวั
Bb7 
นนี้
 
  ฉันชอบตัวเ
Eb 
องและรักตัว
Ebm 
เองกว่าวันนั้น
Bb 
  กว่าวันที่
Gm 
เธอทำลา
Cm 
ยกัน 
 
วันนั้นฉั
F 
นไม่ไหว
Bb 
  ความจริงวั
Bb7 
นนี้
 
  ฉันชอบตัว
Eb 
เองและรักตัว
Ebm 
เองกว่าทุกครั้ง
Bb 
  ไม่ยอมให้
Gm 
เธอมาทำ
Cm 
ลาย 
 
หัว
F 
ใจ 
 
อีกต่อไป

Bb 
  ความจริงวั
Bb7 
นนี้
 
  ฉันชอบตัวเ
Eb 
องและรักตัว
Ebm 
เองกว่าวันนั้น
Bb 
  กว่าวันที่
Gm 
เธอทำลา
Cm 
ยกัน 
 
วันนั้นฉั
F 
นไม่ไหว
Bb 
  ความจริงวั
Bb7 
นนี้
 
  ฉันชอบตัว
Eb 
เองและรักตัว
Ebm 
เองกว่าทุกครั้ง
Bb 
  ไม่ยอมให้
Gm 
เธอมาทำ
Cm 
ลาย 
 
หัว
F 
ใจ 
 
อีกต่อไป

OUTRO | Bb Bb7 | Eb Ebm | Bb Gm | Cm F |
OUTRO ( Fade out.. )

คอร์ดกีตาร์ในเพลง พอแล้ว


พอแล้วไม่ต้องกลับมาเจอ
ไม่แคร์เลยว่าเธอจะต้องนอนกอดฉันแบบวันนั้น
เธอไม่มีค่าพอสำหรับฉัน
พอแล้วจบทุกสิ่งที่มี

เก็บคำว่าหวังดี ว่ารักกันกองไว้ที่ตรงนั้น
เลิกแล้วก็เลิกกัน โทษทีไม่หันหลังกลับไป

เธอก็คงรู้ ฉันเองที่เปลี่ยนไป
เพราะเธอไม่เคยเปลี่ยน
เคยเสียใจกี่ครั้ง เท่าที่รู้ ทุกครั้งฉันมีน้ำตา
แต่มาวันนี้แม้เราจะฉุดรั้งหรือทำให้ดีกว่าเดิม

ถ้าจะต้องจบตรงนั้นตรงที่ทำลายใจฉัน
ก็จบตรงนี้เลย

พอแล้วไม่ต้องกลับมาเจอ
ไม่แคร์เลยว่าเธอจะต้องนอนกอดฉันแบบวันนั้น
เธอไม่มีค่าพอสำหรับฉัน
พอแล้วจบทุกสิ่งที่มี

เก็บคำว่าหวังดี ว่ารักกันกองไว้ที่ตรงนั้น
เลิกแล้วก็เลิกกัน โทษทีไม่หันหลังกลับไป

เธอบอกว่าฉันไม่ดี
แล้วคนที่ดีต้องเป็นแบบเธอใช่หรือเปล่า
ที่คอยบอกใครๆ บอกว่าฉันเป็นคนทิ้งเธอ
ละอายใจไหม ทุกคำที่พูดไป ไม่จริงสักคำที่เธอเอ่ย
ถ้าจะเกลียดฉัน และถ้าเธอโกรธฉัน ก็จบตรงนี้เลย

พอแล้วไม่ต้องกลับมาเจอ
ไม่แคร์เลยว่าเธอจะต้องนอนกอดฉันแบบวันนั้น
เธอไม่มีค่าพอสำหรับฉัน
พอแล้วจบทุกสิ่งที่มี

เก็บคำว่าหวังดี ว่ารักกันกองไว้ที่ตรงนั้น
เลิกแล้วก็เลิกกัน โทษทีไม่หันหลังกลับไป

ความจริงวันนี้ฉันชอบตัวเองและรักตัวเองกว่าวันนั้น
กว่าวันที่เธอทำลายกัน วันนั้นฉันไม่ไหว
ความจริงวันนี้ฉันชอบตัวเองและรักตัวเองกว่าทุกครั้ง
ไม่ยอมให้เธอมาทำลาย หัวใจ อีกต่อไป

ความจริงวันนี้ฉันชอบตัวเองและรักตัวเองกว่าวันนั้น
กว่าวันที่เธอทำลายกัน วันนั้นฉันไม่ไหว
ความจริงวันนี้ฉันชอบตัวเองและรักตัวเองกว่าทุกครั้ง
ไม่ยอมให้เธอมาทำลาย หัวใจ อีกต่อไป

มิวสิควิดีโอ พอแล้ว ว่าน วันวาน

เพลง พอแล้ว
ศิลปิน : ว่าน วันวาน
Arranged by Guntapich Yavirach
Composer : ชนัทธา สายศิลา
ติดต่องานโชว์ศิลปิน : 093-192-9669
08-12345-966 : 095-649-5544
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend