คอร์ดเพลง อ่อน (Noob) – SEENAPAT

  
Text   

คอร์ดเพลง : อ่อน (Noob) SEENAPAT

คอร์ดเพลง อ่อน (Noob) - SEENAPAT

เพลง :

ศิลปิน : SEENAPAT

เนื้อร้อง/ทำนอง : MVL, SEENAPAT

คอร์ดทั้งหมด : Em,A,Dmaj7,F#m,Bm


INTRO | Em A | Dmaj7 | ( 2 Times ) |

Em 
หลายครั้ง
A 
augที่เธอ
 
ทําใ
F#m 
ห้ใจฉันเจ็
Bm 
บชํ้า
Em 
ฉันยํ้าตั
Aaug 
วเองอยู่
Bm 
ซํ้าๆ
 
ให้มันเป็น
Dmaj7 
ครั้งสุด
B7 
ท้าย
Em 
เพราะทุกเรื่อ
Aaug 
งราวที่ผ่า
F#m 
นมา
 
ยังคงฝั่
Em 
งอยู่ในใจ 
 
ไม่
A 
คิดจะกลับไป

 
แค่เพียงเธอ
Em 
ยิ้มมา 
 
แค่เพียงสบสา
A 
ยตา
 
เพียงแค่เท่
F#m 
านี้ก็ทำให้ฉันนั้น
Bm 
ลืมที่เคยโกรธ
 
อ่อนลงหมดแล้
Em 
วใจ 
 
ที่เคยจะทิ้
A 
งไป
 
กลับก
Bm 
ลายไปเป็นของเธอ

 
ต้องยอม
Em 
เธอทุกที 
 
A 
จ็บไม่จำเลย
F#m 
ทั้งปี
Bm 
ทำไมคนที่เ
Em 
ขา
A 
ดีๆ 
 
กลับไ
Bm 
ม่รัก
 
อย่าไป
Em 
ฟังที่เขาห
A 
ลอก 
 
เก็บอาการ
F#m 
ยิ่งดูออก
Bm 
ไม่ต้องรอให้
Em 
บอก 
 
ก็พร้อมกลับไ
A 
ปหาเ
D 
ธอ

 
ยังจด
Em 
จำทุกคืนและวันที่เธอทำ
A 
ฉันให้เจ็บและช้ำ
 
มันตอกและ
F#m 
ย้ำว่าฉันนั้นควรต้องไ
Bm 
ปแล้ว
Em 
ไม่มีวันจะย้อนคืนกลับไป
A 
รักเธอใหม่อีกครั้ง
 
แม้เธอจ
F#m 
ะรั้งครั้งนี้ก็คงกลั้นใ
Bm 
จแล้ว

Em 
ทิ้งเธอ
A 
ไปและไม่มีวันจะย้
D 
อนกลับไป
 
แต่ก็ไม่รู้
Em 
ทำไม.
A 
.. 
 
ยังคงรั
Bm 
กยังคงเยื่อใย

 
ต้องยอม
Em 
เธอทุกที 
 
A 
จ็บไม่จำเลย
F#m 
ทั้งปี
Bm 
ทำไมคนที่เ
Em 
ขา
A 
ดีๆ 
 
กลับไ
Bm 
ม่รัก
 
อย่าไป
Em 
ฟังที่เขาห
A 
ลอก 
 
เก็บอาการ
F#m 
ยิ่งดูออก
Bm 
ไม่ต้องรอให้
Em 
บอก 
 
ก็พร้อมกลับไ
A 
ปหาเ
D 
ธอ

INSTRU | Em A | F#m Bm | Em A | D B7 |

 
แค่เพียงเธอ
Em 
ยิ้มมา 
 
แค่เพียงสบสา
A 
ยตา
 
เพียงแค่เท่
F#m 
านี้ก็ทำให้ฉันนั้น
Bm 
ลืมที่เคยโกรธ
 
อ่อนลงหมดแล้
Em 
วใจ 
 
ที่เคยจะทิ้
A 
งไป
 
กลับก
Bm 
ลายไปเป็นของเธอ

 
ต้องยอม
Em 
เธอทุกที 
 
A 
จ็บไม่จำเลย
F#m 
ทั้งปี
Bm 
ทำไมคนที่เ
Em 
ขา
A 
ดีๆ 
 
กลับไ
Bm 
ม่รัก
 
อย่าไป
Em 
ฟังที่เขาห
A 
ลอก 
 
เก็บอาการ
F#m 
ยิ่งดูออก
Bm 
ไม่ต้องรอให้
Em 
บอก 
 
ก็พร้อมกลับไ
A 
ปหาเ
D 
ธอ

 
กลับไปเป็น
Em 
คนเสียใจ
 
A 
จ็บอย่างเดิมเหมือนเ
F#m 
ริ่มใหม่
Bm 
ให้ฉันทำเช่
Em 
นไร 
 
เมื่อใจมันยั
A 
งรักเธ
Bm 
อ..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง อ่อน (Noob)


หลายครั้งที่เธอทําให้ใจฉันเจ็บชํ้า
ฉันยํ้าตัวเองอยู่ซํ้าๆ ให้มันเป็นครั้งสุดท้าย
เพราะทุกเรื่องราวที่ผ่านมา
ยังคงฝั่งอยู่ในใจ ไม่คิดจะกลับไป

แค่เพียงเธอยิ้มมา แค่เพียงสบสายตา
เพียงแค่เท่านี้ก็ทำให้ฉันนั้นลืมที่เคยโกรธ
อ่อนลงหมดแล้วใจ ที่เคยจะทิ้งไป
กลับกลายไปเป็นของเธอ

ต้องยอมเธอทุกที เจ็บไม่จำเลยทั้งปี
ทำไมคนที่เขาดีๆ กลับไม่รัก
อย่าไปฟังที่เขาหลอก เก็บอาการยิ่งดูออก
ไม่ต้องรอให้บอกก็พร้อมกลับไปหาเธอ

ยังจดจำทุกคืนและวันที่เธอทำฉันให้เจ็บและช้ำ
มันตอกและย้ำว่าฉันนั้นควรต้องไปแล้ว
ไม่มีวันจะย้อนคืนกลับไปรักเธอใหม่อีกครั้ง
แม้เธอจะรั้งครั้งนี้ก็คงกลั้นใจแล้ว
ทิ้งเธอไปและไม่มีวันจะย้อนกลับไป
แต่ก็ไม่รู้ทำไม ยังคงรักยังคงเยื่อใย

ต้องยอมเธอทุกที เจ็บไม่จำเลยทั้งปี
ทำไมคนที่เขาดีๆ กลับไม่รัก
อย่าไปฟังที่เขาหลอก เก็บอาการยิ่งดูออก
ไม่ต้องรอให้บอกก็พร้อมกลับไปหาเธอ

แค่เพียงเธอยิ้มมา แค่เพียงสบสายตา
เพียงแค่เท่านี้ก็ทำให้ฉันนั้นลืมที่เคยโกรธ
อ่อนลงหมดแล้วใจ ที่เคยจะทิ้งไป
กลับกลายไปเป็นของเธอ

ต้องยอมเธอทุกที เจ็บไม่จำเลยทั้งปี
ทำไมคนที่เขาดีๆ กลับไม่รัก
อย่าไปฟังที่เขาหลอก เก็บอาการยิ่งดูออก
ไม่ต้องรอให้บอกก็พร้อมกลับไปหาเธอ

กลับไปเป็นคนเสียใจ เจ็บอย่างเดิมเหมือนเริ่มใหม่
ให้ฉันทำเช่นไร เมื่อใจมันยังรักเธอ

มิวสิควิดีโอ อ่อน (Noob) SEENAPAT

เพลง อ่อน (Noob)
ศิลปิน : SEENAPAT
ติดต่องานโชว์ศิลปิน
093-669-7494, 080-939-4730
091-887-9124, 094-996-6262
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend