คอร์ดเพลง ผู้บ่าวขี้เหล้า – วงค์ ชนะกันต์ feat. เมย์ จิราพร

  
Text   

ผู้บ่าวขี้เหล้า – วงค์ ชนะกันต์ feat. เมย์ จิราพร


INTRO | Bm | G | Em | F#7 | Bm | Bm | ( 2 Times )

Bm 
ถืกหักอก น้ำตาตก ปอกๆ เว้าหยังบ่
F#m 
ออก เมื่อถืกเจ้าหลอก อยากสิบ
D 
อกว่าอ้ายเกือบต
F# 
าย
Bm 
ย้อนว่าแคร์ 
 
อยากได้หยังแ
G 
หน่ กะขอแม่ซื้อให้  
F#m 
แต่ว่าฉากสุดท้าย เจ้าเอาคนใหม่ งึด
Bm 
เด้

 
* เดิน
G 
เซมาหา
A 
หมู่ 
 
จัดมา
D 
สูเพียวๆ 
 
จักโ
Bm 
บก
G 
เผื่อเฮาสิหายโ
A 
ศกและลืมเข
D 
าได้
F#7 
 
เหล้ายาด
G 
อง หงส์ทอง เบียร์
A 
ซ้าง 
 
จัดมายก
F#m 
ลัง 
 
เซ็นไว้ค่อย
Bm 
จ่าย
 
เลี้ยง
G 
ส่ง 
 
กับจาก
A 
ไป 
 
ของคนไม่รั
Bm 
กดี

 
** เมื่อเป็นคน
G 
ดีแล้วมันมีแต่เห
A 
งา 
 
สิเป็นคนเ
F#m 
มา 
 
ให้ไทบ้านเข
Bm 
าส่า
 
กะ
G 
ย้อนว่าเจ้านั่นห
A 
ล่ะ 
 
อ้ายเลยเป็นแบ
D 
บนี้
F#7 
 
ตำแ
G 
ก้ว ๆ ตำจ
A 
อก 
 
จักเจ้าสิห
F#m 
ลอก 
 
อ้ายเฮ็ดหยังค
Bm 
นดี
 
ล้าง
G 
ใจเจ็บด้วยดี
A 
กรี 
 
ให้มั
Bm 
นเมา

INSTRU | Bm | G | F#m | Bm |

( *, ** )

G 
เขาบ่แม่นแม่ 
 
และกะ
A 
หน้าบ่คือพ่อ 
 
อ้ายอย่าไป
F#m 
ง้อให้เสียเว
Bm 
ลา
 
ตัด
G 
ใจสาเถาะอ้าย
A 
จ๋าอย่าหัว
D 
ซา 
 
เลิกเป็นขี้เห
F#7 
ล้า
 
ปล่อยค
G 
วายกับหมาโต
A 
นั่น 
 
ให้เขาฮัก
F#m 
กันให้สมใจขอ
Bm 
งเขา
 
หลาย
G 
คนที่ยังฮักเ
A 
จ้ายังมี
Bm 
อยู่

INSTRU | G A | F#m Bm | G A | D F#7 | G A | F#m Bm | G A | Bm |

( *, ** )

 
ล้าง
G 
ใจเจ็บด้วยดี
A 
กรี 
 
ให้มั
Bm 
นเมา

OUTRO | Bm |
OUTRO | Bm | G | A | F#m | Bm | Bm |


เนื้อเพลง
ถืกหักอก น้ำตาตก ปอกๆ เว้าหยังบ่ออก
เมื่อถืกเจ้าหลอก อยากสิบอกว่าอ้ายเกือบตาย
ย้อนว่าแคร์ อยากได้หยังแหน่ กะขอแม่ซื้อให้
แต่ว่าฉากสุดท้าย เจ้าเอาคนใหม่ งึดเด้

* เดินเซมาหาหมู่ จัดมาสูเพียวๆจักโบก
เผื่อเฮาสิหายโศกและลืมเขาได้
เหล้ายาดอง หงส์ทอง เบียร์ซ้าง
จัดมายกลัง เซ็นไว้ค่อยจ่าย
เลี้ยงส่ง กับจากไป ของคนไม่รักดี

** เมื่อเป็นคนดีแล้วมันมีแต่เหงา
สิเป็นคนเมา ให้ไทบ้านเขาส่า
กะย้อนว่าเจ้านั่นหล่ะ อ้ายเลยเป็นแบบนี้
ตำแก้วๆ ตำจอก จักเจ้าสิหลอก อ้ายเฮ็ดหยังคนดี
ล้างใจเจ็บด้วยดีกรี ให้มันเมา

solo

( *, ** )

เขาบ่แม่นแม่ และกะหน้าบ่คือพ่อ
อ้ายอย่าไปง้อให้เสียเวลา
ตัดใจสาเถาะอ้ายจ๋าอย่าหัวซา เลิกเป็นขี้เหล้า
ปล่อยควายกับหมาโตนั่น
ให้เขาฮักกันให้สมใจของเขา
หลายคนที่ยังฮักเจ้ายังมีอยู่

solo

( *, ** )

ล้างใจเจ็บด้วยดีกรี ให้มันเมา
คอร์ด เนื้อเพลง ผู้บ่าวขี้เหล้า – วงค์ ชนะกันต์ feat. เมย์ จิราพร
ผู้บ่าวขี้เหล้า
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend