คอร์ดเพลง ฉันจะทำเพื่อเธอ – SIN (ซิน ซิงกูล่าร์)

  
Text   

คอร์ดเพลง : ฉันจะทำเพื่อเธอ SIN

คอร์ดเพลง ฉันจะทำเพื่อเธอ - SIN

ศิลปิน : SIN

เนื้อร้อง : SIN

คอร์ดทั้งหมด : G,A,F#m,Bm


INTRO | G | A | F#m | Bm ( 3 Times )

 
ฉันจะทำเพื่อเ
G 
ธอ
 
เพื่อเธอคนที่เ
A 
ป็นทุกอย่าง
 
แม้ว่ามันจะ
F#m 
จางเลือนรางเพีย
Bm 
งใด

 
ฉันจะทำเพื่อเ
G 
ธอ
 
ถึงฉันมีแค่เ
A 
พียงหัวใจ
 
ไม่ว่าเป็นเมื่อ
Bm 
ไหร่ 
 
แค่ส่งมือเธ
F#m 
อมา

 
ฉันจะอยู่ตร
G 
งนั้น 
 
หากเธอต้องก
A 
าร
 
กอดเธอไว้ใ
F#m 
นวันที่เธอไม่เหลือ
Bm 
ใคร
 
ฉันจะเป็นควา
G 
มรัก 
 
หากเธอหัน
A 
ไป
 
จดจำไว้ใน
F#m 
วันที่เธอไม่เหลือ
Bm 
ใคร

 
ฉันจะทำเพื่อเ
G 
ธอ 
 
 
A 
 
รู้ไว้เลยว่า
F#m 
ฉันไม่เหมือนใค
Bm 
รๆ
 
ฉันจะทำเพื่อเ
G 
ธอ
 
เท่าที่เธอจะเ
A 
ปิดหัวใจ
 
ไม่ว่าเป็นเมื่อ
Bm 
ไหร่ 
 
แค่ส่งมือเธ
F#m 
อมา

 
ฉันจะอยู่ตร
G 
งนั้น 
 
หากเธอต้องก
A 
าร
 
กอดเธอไว้ใ
F#m 
นวันที่เธอไม่เหลือ
Bm 
ใคร
 
ฉันจะเป็นควา
G 
มรัก 
 
หากเธอหัน
A 
ไป
 
จดจำไว้ใน
F#m 
วันที่เธอไม่เหลือ
Bm 
ใคร

INSTRU | G | A | D A/C# | Bm |
INSTRU | G | A | F#m | Bm |

 
ฉันจะอยู่ตร
G 
งนั้น 
 
หากเธอต้องก
A 
าร
 
กอดเธอไว้ใน
F#m 
วันที่เธอไม่เหลือ
Bm 
ใคร
 
ฉันจะเป็นควา
G 
มรัก 
 
มากกว่ารัก
A 
ใด
 
โปรดมองฉันใน
F#m 
วันที่เธอไม่เหลือ
Bm 
ใคร

 
ฉันจะทำเพื่อเ
G 
ธอ 
 
 
A 
 
แม้ว่ามันจะ
F#m 
จางเลือนรางเพีย
Bm 
งใด
 
ฉันจะทำเพื่อเ
G 
ธอ
 
ถ้าเธอยังไม่ลื
A 
มฉันไป
 
ไม่ว่าเป็นเมื่อ
F#m 
ไหร่ 
 
แค่ส่งมือเธ
Bm 
อมา

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ฉันจะทำเพื่อเธอ


ฉันจะทำเพื่อเธอ
เพื่อเธอคนที่เป็นทุกอย่าง
แม้ว่ามันจะจางเลือนรางเพียงใด

ฉันจะทำเพื่อเธอ
ถึงฉันมีแค่เพียงหัวใจ
ไม่ว่าเป็นเมื่อไหร่ แค่ส่งมือเธอมา

ฉันจะอยู่ตรงนั้น หากเธอต้องการ
กอดเธอไว้ในวันที่เธอไม่เหลือใคร
ฉันจะเป็นความรัก หากเธอหันไป
จดจำไว้ในวันที่เธอไม่เหลือใคร

ฉันจะทำเพื่อเธอ
รู้ไว้เลยว่าฉันไม่เหมือนใครๆ
ฉันจะทำเพื่อเธอ
เท่าที่เธอจะเปิดหัวใจ
ไม่ว่าเป็นเมื่อไหร่ แค่ส่งมือเธอมา

ฉันจะอยู่ตรงนั้น หากเธอต้องการ
กอดเธอไว้ในวันที่เธอไม่เหลือใคร
ฉันจะเป็นความรัก หากเธอหันไป
จดจำไว้ในวันที่เธอไม่เหลือใคร

( ดนตรี )

ฉันจะอยู่ตรงนั้น หากเธอต้องการ
กอดเธอไว้ในวันที่เธอไม่เหลือใคร
ฉันจะเป็นความรัก มากกว่ารักใด
โปรดมองฉันในวันที่เธอไม่เหลือใคร

ฉันจะทำเพื่อเธอ
แม้ว่ามันจะจางเลือนรางเพียงใด
ฉันจะทำเพื่อเธอ
ถ้าเธอยังไม่ลืมฉันไป
ไม่ว่าเป็นเมื่อไหร่ แค่ส่งมือเธอมา

มิวสิควิดีโอเพลง ฉันจะทำเพื่อเธอ SIN

เพลง ฉันจะทำเพื่อเธอ
ศิลปิน SIN
เรียบเรียง : โซ่ ETC / SIN
ติดต่องาน LINE @sinofficial
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend