คอร์ดเพลง ฟัง – SIN feat.โอม Cocktail

  
Text   

คอร์ดเพลง ฟัง – SIN feat.โอม Cocktail

SIN

คอร์ดเพลง ฟัง

ศิลปิน : SIN

แนวเพลง : #สตริง

อัลบั้ม : Single เพลงใหม่ 2018

คีย์คอร์ดเพลง ฟัง คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

คอร์ดเพลง ฟัง - SIN feat.โอม Cocktail
คอร์ด

INTRO | Cmaj7 | D | Am7 | Gmaj7 |
INTRO | Cmaj7 | Bm7 | Am7 D | G |

 
ฉัน
Cmaj7 
…ได้ยินเสียง
Bm7 
เธอ
 
ถาม
Am7 
ผู้คนมากมาย
Gmaj7 
 
รัก
Cmaj7 
…ต้องเป็นเช่น
Bm7 
ไร
 
วันนี้เธอ
Am7 
บอก 
 
ว่าเธอ
ตอบ 
 
ไม่ได้เ
ลย

 
* ถ้อย
Am7 
คำหลอกลวง 
 
ที่ใครต่อใคร
 
คอย
Bm7 
แต่งเติมเรื่องจริงของ 
 
รักไป
 
อา
Am7 
จทำให้ใจ
เธอหวั่น
ไหว
 
ขอ
Am7 
เธออย่ากลัวรักคือสิ่งใด
 
รู้สึ
Bm7 
กแล้วก็เป็นเรื่องของใจ
 
เชื่อใจตัวเอง
B7 
 ซักครั้ง

 
** อย่างความรั
Cmaj7 
ก…ที่สั่งให้ฉัน
มีเธอ
 
ให้ฉันมีแ
Cmaj7 
ค่เพียงแต่เธอ 
 
เท่านั้น
 
เป็นเหตุผล
Cmaj7 
 หนึ่งเดียวที่ข
Bm7 
อยืนยัน 
Em 
 
คือฉันรัก
Am7 
เธอ      

INSTRU | D |

 
*** ไม่
Cmaj7 
…มีเงื่อนไขใ
Bm7 
ด  ไม่…
Am7 
 มีใครนิยาม
 
หรือ
Cmaj7 
…กฎเกณฑ์ที่ต้อง
Bm7 
ตาม
 
ยามที่เธอ
Am7 
ลอง 
 
ให้รัก
บอก 
 
หัวใจตั
วเอง

( * , ** )

 
รัก
Cmaj7 
คืออะไร 
 
เราจะรู้ไ
Bm7 
ด้ยังไง
 
ถ้ายังฟังเสียง
Am7 
ใครต่อใคร
 
มากกว่าหัวใจตั
วเราเอง
 
สวยง
Cmaj7 
ามคนเราแล้วแต่ใจใครก็ใจมัน
 
รัก
Bm7 
มันจะเกิด อย่าไปกลัว ถ้ามันต่างไป
 
ไม่ว่
Am7 
าจะสุขหรือสุดท้ายจะต้องเสียใจ
 
ให้มั
นเป็นไปเถอะ 
 
ให้มันเป็นไปเถอะ

INSTRU | Cmaj7 | Bm7 | Am7 | G |
INSTRU | Cmaj7 | Bm7 | Am7  Bm7 | C D |

( ** , *** )

OUTRO | Cmaj7 | Bm7 | Am7 D | G |เนื้อเพลง
ฉัน ได้ยินเสียงเธอถามผู้คนมากมายรัก
ต้องเป็นเช่นไรวันนี้เธอบอกว่าเธอตอบไม่ได้เลย

ถ้อยคำหลอกลวง
ที่ใครต่อใครคอยแต่งเติมเรื่องจริงของรักไป
อาจทำให้ใจเธอหวั่นไหวขอเธออย่ากลัว
รักคือสิ่งใดรู้สึกแล้วก็เป็นเรื่องของใจเชื่อใจตัวเองซักครั้ง

อย่างความรัก ที่สั่งให้ฉันมีเธอ
ให้ฉันมีแค่เพียงแต่เธอเท่านั้น
เป็นเหตุผล หนึ่งเดียวที่ขอยืนยัน คือฉันรักเธอ

ไม่มีเงื่อนไขใด ไม่มีใครนิยาม
หรือกฎเกณฑ์ที่ต้องตาม
ยามที่เธอลองให้รักบอกหัวใจตัวเอง

(โอม)รักคืออะไร เราจะรู้ได้ยังไง
ถ้ายังฟังเสียงใครต่อใครมากกว่าหัวใจตัวเราเอง
สวยงาม คนเราแล้วแต่ใจใครก็ใจมันรักมัน
จะเกิด อย่าไปกลัว ถ้ามันต่างไป
ไม่ว่าจะสุขหรือสุดท้ายจะต้องเสียใจ
ให้มันเป็นไปเถอะ ให้มันเป็นไปเถอะ

อย่างความรัก ที่สั่งให้ฉันมีเธอ
ให้ฉันมีแค่เพียงแต่เธอเท่านั้น
เป็นเหตุผล หนึ่งเดียวที่ขอยืนยัน คือฉันรักเธอ

ไม่มีเงื่อนไขใด ไม่มีใครนิยาม
หรือกฎเกณฑ์ที่ต้องตาม
ยามที่เธอลองให้รักบอกหัวใจตัวเอง
ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
ฟัง – SIN feat.โอม Cocktail
คำร้อง/ ทำนอง : SIN
เรียบเรียง : Ojets/ Soh ETC/ Tabb/ SIN
Producer : Ojets
Co. Producer : SIN
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend