คอร์ดเพลง สัญญาณเตือนภัย – ท๊อป มอซอ

  
Text   

คอร์ดเพลง : สัญญาณเตือนภัย ท๊อป มอซอ

คอร์ดเพลง สัญญาณเตือนภัย - ท๊อป มอซอ

เพลง :

ศิลปิน : ท๊อป มอซอ

เนื้อร้อง/ทำนอง : ไตเติ้ล สไตล์

คอร์ดทั้งหมด : Bb,Dm,Eb,F,Gm


INTRO | Eb F | Dm Gm | Eb F | Bb F |
INTRO | Eb F | Dm Gm | Eb F | Bb F |

 
สถ
Bb 
านการณ์ตอน
F/A 
นี้ได้ข่าว
Dm 
บ่ดีจากเมสเซน
Gm 
เจอร์
 
Eb 
ป็นข้อความจากเธอส่งสติ๊กเ
F 
กอร์หน้าเศร้ามา
Bb 
เจ้าบอกกับอ้า
F/A 
ยว่า 
 
บ่อให้ไป
Dm 
หาบ่ให้ใก
Gm 
ล้ชิด
 
เป็นมาตร
Eb 
การควบคุมโควิดให้รักษา
F 
สิทธิ์ดูแลเจ้าของ

Gm 
บอกอ้ายว่ากักโต 
 
พอปานอ้าย
Dm 
โง่สิเชื่อแต่นำคำเว้า
 
แล้วที่อ้าย
Eb 
เห็นเจ้าไปนำเขา 
 
มีหยังสิเ
F 
ว้าแก้โตอีกบ่

 
สัญญาณเตือน
Eb 
ภัยกะบ่มีเลย
F 
น้อ
 
เจ้าบ่คิด
Dm 
พ้อ…หัว
Gm 
ใจอ้าย
 
ผู้ติดเ
Eb 
ชื้อกะยังมีบอกไทม์ไ
F 
ลน์
 
แต่เจ้าสิ
Bb 
ไปคือบ่บอกกัน
D 
แหน่
 
สัญญาณเตือน
Eb 
ใจกะบ่มีหนิแ
F 
หม
 
คนที่อ้าย
Dm 
แคร์…ไป
Gm 
นำเขาจ้อย
 
นอนเกียกขี้
Eb 
ดินแขนขาล้าห
F 
ล่อยใจสวอยค
Bb 
าที่

Gm 
  ไปฮักกับเขาตั้งแต่ตอนไ
F 
ด๋เป็นหยังคือบ่บอกอ้าย
Eb 
  เจ้าคือบ่อยากอาย 
 
 
F 
  คือทำร้ายใจคักแท้
Gm 
  จับมือจูงแขน เทิงจับเทิงบาย  
F 
  ต่อหน้าอ้ายหนิแหม
Eb 
  มาเหลือใจคักแหน่ 
 
 
F 
  จั่งแม่นตอแหลแท้น้อ

INSTRU | Eb | Dm | Eb | Dm | ( 2 Times )

Gm 
บอกอ้ายว่ากักโต 
 
พอปานอ้าย
Dm 
โง่สิเชื่อแต่นำคำเว้า
 
แล้วที่อ้าย
Eb 
เห็นเจ้าไปนำเขา 
 
มีหยังสิเ
F 
ว้าแก้โตอีกบ่ 
 
โฮ..

 
สัญญาณเตือน
Eb 
ภัยกะบ่มีเลย
F 
น้อ
 
เจ้าบ่คิด
Dm 
พ้อ…หัว
Gm 
ใจอ้าย
 
ผู้ติดเ
Eb 
ชื้อกะยังมีบอกไทม์ไ
F 
ลน์
 
แต่เจ้าสิ
Bb 
ไปคือบ่บอกกัน
D 
แหน่
 
สัญญาณเตือน
Eb 
ใจกะบ่มีหนิแ
F 
หม
 
คนที่อ้าย
Dm 
แคร์…ไป
Gm 
นำเขาจ้อย
 
นอนเกียกขี้
Eb 
ดินแขนขาล้าห
F 
ล่อยใจสวอยค
Bb 
าที่

 
สัญญาณเตือน
Eb 
ภัยกะบ่มีเลย
F 
น้อ
 
เจ้าบ่คิด
Dm 
พ้อ…หัว
Gm 
ใจอ้าย
 
ผู้ติดเ
Eb 
ชื้อกะยังมีบอกไทม์ไ
F 
ลน์
 
แต่เจ้าสิ
Bb 
ไปคือบ่บอกกัน
D 
แหน่
 
สัญญาณเตือน
Eb 
ใจกะบ่มีหนิแ
F 
หม
 
คนที่อ้าย
Dm 
แคร์…ไป
Gm 
นำเขาจ้อย
 
นอนเกียกขี้
Eb 
ดินแขนขาล้าห
F 
ล่อยใจสวอยค
Bb 
าที่

 
นอนเกียกขี้
Eb 
ดินแขนขาล้าห
F 
ล่อย
 
เกือบอ้ายตาย..  
Eb 
คาที่ 
 
 
Ebm 
 
Bb 

คอร์ดกีตาร์ในเพลง สัญญาณเตือนภัย


สถานการณ์ตอนนี้ได้ข่าวบ่ดีจากเมสเซนเจอร์
เป็นข้อความจากเธอส่งสติ๊กเกอร์หน้าเศร้ามา
เจ้าบอกกับอ้ายว่า บ่อให้ไปหาบ่ให้ใกล้ชิด
เป็นมาตรการควบคุมโควิดให้รักษาสิทธิ์ดูแลเจ้าของ

บอกอ้ายว่ากักโต พอปานอ้ายโง่สิเชื่อแต่นำคำเว้า
แล้วที่อ้ายเห็นเจ้าไปนำเขา มีหยังสิเว้าแก้โตอีกบ่

สัญญาณเตือนภัยกะบ่มีเลยน้อ
เจ้าบ่คิดพ้อ…หัวใจอ้าย
ผู้ติดเชื้อกะยังมีบอกไทม์ไลน์
แต่เจ้าสิไปคือบ่บอกกันแหน่
สัญญาณเตือนใจกะบ่มีหนิแหม
คนที่อ้ายแคร์…ไปนำเขาจ้อย
นอนเกียกขี้ดินแขนขาล้าหล่อยใจสวอยคาที่

ไปฮักกับเขาตั้งแต่ตอนได๋เป็นหยังคือบ่บอกอ้าย
เจ้าคือบ่อยากอาย nnคือทำร้ายใจคักแท้
nnจับมือจูงแขน เทิงจับเทิงบาย ต่อหน้าอ้ายหนิแหม
มาเหลือใจคักแหน่ จั่งแม่นตอแหลแท้น้อ

( ดนตรี )

บอกอ้ายว่ากักโต พอปานอ้ายโง่สิเชื่อแต่นำคำเว้า
แล้วที่อ้ายเห็นเจ้าไปนำเขา มีหยังสิเว้าแก้โตอีกบ่ โฮ..

สัญญาณเตือนภัยกะบ่มีเลยน้อ
เจ้าบ่คิดพ้อ…หัวใจอ้าย
ผู้ติดเชื้อกะยังมีบอกไทม์ไลน์
แต่เจ้าสิไปคือบ่บอกกันแหน่
สัญญาณเตือนใจกะบ่มีหนิแหม
คนที่อ้ายแคร์…ไปนำเขาจ้อย
นอนเกียกขี้ดินแขนขาล้าหล่อยใจสวอยคาที่

สัญญาณเตือนภัยกะบ่มีเลยน้อ
เจ้าบ่คิดพ้อ…หัวใจอ้าย
ผู้ติดเชื้อกะยังมีบอกไทม์ไลน์
แต่เจ้าสิไปคือบ่บอกกันแหน่
สัญญาณเตือนใจกะบ่มีหนิแหม
คนที่อ้ายแคร์…ไปนำเขาจ้อย
นอนเกียกขี้ดินแขนขาล้าหล่อยใจสวอยคาที่

นอนเกียกขี้ดินแขนขาล้าหล่อย
เกือบอ้ายตาย.. คาที่

มิวสิควิดีโอ สัญญาณเตือนภัย ท๊อป มอซอ

เพลง สัญญาณเตือนภัย
ศิลปิน : ท๊อป มอซอ
เรียบเรียง : เอ็ม นาโนน/ยศดนัย ภู่ทอง
ติดต่องานศิลปิน : 0611271601
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend