คอร์ดเพลง ที่ว่างในใจเธอ – อิสร์ อิสรพงศ์

  
Text   

INTRO | F | Gm | Am | Dm |

 
จะให้พูด
F 
จา 
 
 
Am 
ในฐานะอ
Dm 
ะไร
 
เพื่อนก็ไ
Gm 
ม่ใช่ 
 
สนิท
C 
กันก็ไม่เ
F 
ชิง
 
แม้เธอ
Dm 
มีใคร 
 
ก็ยังหลงใหลในความร่
Gm 
าเริง
 
และใจก็แอบยุ่งเ
Am 
หยิง 
 
ทุกครั้งที่เจอหน้
Dm 
าเธอ

 
* ฉันอยากเอ
Gm 
าใจทั้งใจ
 
แลกเ
C 
ศษเสี้ยวใจข
F 
องเธอ
 
ควา
Dm 
มรักงดงามเส
Gm 
มอ
 
แม้เป็นแค่เผลอ แ
C 
อบหวัง

 
** หากเธอยั
Bb 
งมี.. 
 
ที่ว่
C 
างข้างใน
F 
หัวใจ
 
แบ่งใ
Dm 
ห้ฉันบ้างได้
Gm 
ไหม
 
ใน
C 
วันที่เขาไ
F 
กลห่าง 
 
 
Am 
 
ไม่ต้องมา
Dm 
กมาย 
 
แค่เหงาก็ลองคิดถึงกัน
Gm 
บ้าง
 
เติมใจที่มันอ้า
Am 
งว้าง 
 
แค่นี้ฉันก็
Dm 
ซึ้งใจ

 
*** ตั้งแต่
F 
ได้ไลน์ 
 
อยา
Am 
กส่งข้อความถึ
Dm 
งเธอ
 
พิมพ์ไปลบไปเ
Gm 
สมอ 
 
เพราะข้อค
C 
วามตรงใจเ
F 
กินไป 
 
 
Am 
 
เหลือเพียงสั้
Dm 
นๆ 
 
ว่าคิดถึงและห่ว
Gm 
งใย
 
มากกว่านี้คงไม่กล้
Am 
าใช้ 
 
ทั้งที่ใจฉันรักแ
Dm 
ต่เธอ

INSTRU | F Am | Dm | Gm C |
INSTRU | F Am | Dm | Gm | Am | Dm |

( * , ** , *** )

OUTRO | F | Gm | Am | Dm |

เนื้อเพลง
หากเธอยังมี
จะให้พูดจา ในฐานะอะไร
เพื่อนก็ไม่ใช่ สนิทกันก็ไม่เชิง
แม้เธอมีใคร ก็ยังหลงใหลในความร่าเริง
และใจก็แอบยุ่งเหยิง ทุกครั้งที่เจอหน้าเธอ

* ฉันอยากเอาใจทั้งใจ
แลกเศษเสี้ยวใจของเธอ
ความรักงดงามเสมอ
แม้เป็นแค่เผลอ แอบหวัง

** หากเธอยังมี.. ที่ว่างข้างในหัวใจ
แบ่งให้ฉันบ้างได้ไหม
ในวันที่เขาไกลห่าง
ไม่ต้องมากมาย แค่เหงาก็ลองคิดถึงกันบ้าง
เติมใจที่มันอ้างว้าง แค่นี้ฉันก็ซึ้งใจ
*** ตั้งแต่ได้ไลน์ อยากส่งข้อความถึงเธอ
พิมพ์ไปลบไปเสมอ เพราะข้อความตรงใจเกินไป
เหลือเพียงสั้นสั้น ว่าคิดถึงและห่วงใย
มากกว่านี้คงไม่กล้าใช้ ทั้งที่ใจฉันรักแต่เธอ

( ดนตรี )

( * , ** , *** )
ที่ว่างในใจเธอ - อิสร์ อิสรพงศ์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend