หน้าแรก » กระต่าย พรรณนิภา » คอร์ดเพลง คิดนำแม่อ้ายแหน่ – กระต่าย พรรณนิภา

คอร์ดเพลง คิดนำแม่อ้ายแหน่ – กระต่าย พรรณนิภา

คอร์ดเพลง : คิดนำแม่อ้ายแหน่ กระต่าย พรรณนิภา

คอร์ดเพลง คิดนำแม่อ้ายแหน่ - กระต่าย พรรณนิภา

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single : คิดนำแม่อ้ายแหน่


INTRO | Am | F | G | Am |

Am 
ใจสิลูดสิขาด 
 
ยามเ
ห็นอ้ายเมาคือหมา
 
กียกขี้ดินขี้หญ้า 
 
ย้อน
ว่าเจ็บมาจากเขา
Am 
พอทรงสิไคแน 
 
กะก
ลับไปตายฮังเก่า
 
บ่
จื่อว่าเคยถืกเขา 
 
พังม้
างหั
Am 
วใจ

Am 
หลายต่อหลายเทื่อ
 
เหงาต๊อกซ๊
อกคือไก่เป็นห่า
 
มื้อ
นี้อยากบอกอ้ายว่า 
 
อยากให้อ้
าย
 
ฮักเจ้าของแนกะได้..
 

 
ถ้าบ่
ฮักเจ้าของ 
 
 
Em 
กะฮักแม่อ้า
Am 
ยแน
 
คิดนำเ
ลาแน
แม้
 
คนที่
Em 
เพิ่นเลี้ยงมาพ
Am 
าใหญ่
 
หัวแต่พ้อ
กันบ่แม่นติผุส
าว
 
ยังคึดนำ
Em 
เขาสิเป็นสิ
Am 
ตาย
 
กับอีกคน
Dm 
หนึ่งคนที่อ้ายมักไล่ 
 
 
 
ยามหน้าด้านมาปลอ
บใจ
 
มันก
ะฮักอ้าย
Am 
ยุเด้

  ทุบถิ่มสาขวดเหล้า 
 
มันสิตับแข็งตายก่
อน
  แค่เขาบ่ออนซอน 
 
อย่าไป
งึด
 
  ยังมีอยู่คนที่คึดนำอ้าย..
 

INSTRU | F G | Em Am | F | G | C E |
INSTRU | Am | Em | F | G | G |

 
ถ้าบ่
ฮักเจ้าของ 
 
 
Em 
กะฮักแม่อ้า
Am 
ยแน
 
คิดนำเ
ลาแน
แม้
 
คนที่
Em 
เพิ่นเลี้ยงมาพ
Am 
าใหญ่
 
หัวแต่พ้อ
กันบ่แม่นติผุส
าว
 
ยังคึดนำ
Em 
เขาสิเป็นสิ
Am 
ตาย
 
กับอีกคน
Dm 
หนึ่งคนที่อ้ายมักไล่ 
 
 
 
ยามหน้าด้านมาปลอ
บใจ
 
มันก
ะฮักอ้าย
Am 
ยุเด้

 
ถ้าบ่
ฮักเจ้าของ 
 
 
Em 
กะฮักแม่อ้า
Am 
ยแน
 
คิดนำเ
ลาแน
แม้
 
คนที่
Em 
เพิ่นเลี้ยงมาพ
Am 
าใหญ่
 
หัวแต่พ้อ
กันบ่แม่นติผุส
าว
 
ยังคึดนำ
Em 
เขาสิเป็นสิ
Am 
ตาย
 
กับอีกคน
Dm 
หนึ่งคนที่อ้ายมักไล่ 
 
 
 
ยามหน้าด้านมาปลอ
บใจ 
 
 
 
มันกะฮักอ้าย
Am 
ยุเด้…

OUTRO | Am | F | G | Am |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง คิดนำแม่อ้ายแหน่


ใจสิลูดสิขาด ยามเห็นอ้ายเมาคือหมา
เกียกขี้ดินขี้หญ้า ย้อนว่าเจ็บมาจากเขา
พอทรงสิไคแน กะกลับไปตายฮังเก่า
บ่จื่อว่าเคยถืกเขา พังม้างหัวใจ

หลายต่อหลายเทื่อ
เหงาต๊อกซ๊อกคือไก่เป็นห่า
มื้อนี้อยากบอกอ้ายว่า อยากให้อ้าย
ฮักเจ้าของแนกะได้..

ถ้าบ่ฮักเจ้าของ กะฮักแม่อ้ายแน
คิดนำเลาแนแม้
คนที่เพิ่นเลี้ยงมาพาใหญ่
หัวแต่พ้อกันบ่แม่นติผุสาว
ยังคึดนำเขาสิเป็นสิตาย
กับอีกคนหนึ่งคนที่อ้ายมักไล่
ยามหน้าด้านมาปลอบใจ
มันกะฮักอ้ายยุเด้

ทุบถิ่มสาขวดเหล้า มันสิตับแข็งตายก่อน
แค่เขาบ่ออนซอน อย่าไปงึด
ยังมีอยู่คนที่คึดนำอ้าย..

( ดนตรี )

ถ้าบ่ฮักเจ้าของ กะฮักแม่อ้ายแน
คิดนำเลาแนแม้
คนที่เพิ่นเลี้ยงมาพาใหญ่
หัวแต่พ้อกันบ่แม่นติผุสาว
ยังคึดนำเขาสิเป็นสิตาย
กับอีกคนหนึ่งคนที่อ้ายมักไล่
ยามหน้าด้านมาปลอบใจ
มันกะฮักอ้ายยุเด้

ถ้าบ่ฮักเจ้าของ กะฮักแม่อ้ายแน
คิดนำเลาแนแม้
คนที่เพิ่นเลี้ยงมาพาใหญ่
หัวแต่พ้อกันบ่แม่นติผุสาว
ยังคึดนำเขาสิเป็นสิตาย
กับอีกคนหนึ่งคนที่อ้ายมักไล่
ยามหน้าด้านมาปลอบใจ
มันกะฮักอ้ายยุเด้…

มิวสิควิดีโอ คิดนำแม่อ้ายแหน่ กระต่าย พรรณนิภา

เพลง คิดนำแม่อ้ายแหน่ (คอร์ด)
ศิลปิน : กระต่าย พรรณนิภา
คำร้อง/ทำนอง บ่าว ไทเลย
เรียบเรียง จักรี อบมา
ติดต่องานแสดง 082-8532307
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :