คอร์ดเพลง สาวนุ้ยเด็กใต้ – แตง ศศิวรรณ

  
Text   

คอร์ดเพลง : สาวนุ้ยเด็กใต้ แตง ศศิวรรณ

คอร์ดเพลง สาวนุ้ยเด็กใต้ - แตง ศศิวรรณ

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

คอร์ดทั้งหมด : A, Bm, C#m, D, E, F#m


Tune to Eb
INTRO | A | C#m | D | E | ( 2 Times )

A 
นุ้ยคนบ้านๆ 
 
 
C#m 
นุ้ยคนง่ายๆ
D 
นุ้ยไอไหรก็ได้บายบายทั้
E 
งเพ

 
A 
ยากมีแฟนแต่ติดตรง
C#m 
ที่หน้าตา
 
ธรรม
D 
ดา 
 
นิสัยเท
E 
าๆ

 
แต่ความจริงใจ
A 
นุ้ย 
 
ไม่แพ้ใครบ่า
F#m 
วเห้อ
 
เจียมตัวเส
D 
มอเราไม่ใช่ซุปเปอร์โ
E 
มเดล
 
พอไปวัดไป
A 
วา 
 
นุ้ยไม่ใช่ค
F#m 
นเลว
 
นุ้ยไม่เคยเหลวเ
D 
กว 
 
ที่อ้อร้อหลา
E 
ยใจ

 
ไม่ได้เป็นคนส
A 
วยไม่ได้รวยอ
F#m 
ะไร
 
หากว่าคบที่
D 
ใจลูกสะใภ้อยู่ทา
E 
งนี้
 
หากไม่มองที่หน้า
A 
ตา 
 
นุ้ยมีสิทธ์บ้างไห
F#m 
มพี่
 
จะไม่ให้ซ
D 
อรี่ 
 
บัดสีใครแ
E 
น่นอน

INSTRU | A | F | D | E | ( 2 Times )

 
A 
ยากมีแฟนแต่ติดตรง
C#m 
ที่หน้าตา
 
ธรรม
D 
ดา 
 
นิสัยเท
E 
าๆ

 
แต่ความจริงใจ
A 
นุ้ย 
 
ไม่แพ้ใครบ่า
F#m 
วเห้อ
 
เจียมตัวเส
D 
มอเราไม่ใช่ซุปเปอร์โ
E 
มเดล
 
พอไปวัดไป
A 
วา 
 
นุ้ยไม่ใช่ค
F#m 
นเลว
 
นุ้ยไม่เคยเหลวเ
D 
กว 
 
ที่อ้อร้อหลา
E 
ยใจ

 
ไม่ได้เป็นคนส
A 
วยไม่ได้รวยอ
F#m 
ะไร
 
หากว่าคบที่
D 
ใจลูกสะใภ้อยู่ทา
E 
งนี้
 
หากไม่มองที่หน้า
A 
ตา 
 
นุ้ยมีสิทธ์บ้างไห
F#m 
มพี่
 
จะไม่ให้ซ
D 
อรี่ 
 
บัดสีใครแ
E 
น่

 
ไม่ได้เป็นคนส
A 
วยไม่ได้รวยอ
F#m 
ะไร
 
หากว่าคบที่
D 
ใจลูกสะใภ้อยู่ทา
E 
งนี้
 
หากไม่มองที่หน้า
A 
ตา 
 
นุ้ยมีสิทธ์บ้างไห
F#m 
มพี่
 
จะไม่ให้ซ
D 
อรี่ 
 
บัดสีใครแ
E 
น่นอน

INSTRU | A | C#m | D | E |

 
มีสิทธ์บ้างไห
A 
มพี่…

คอร์ดกีตาร์ในเพลง สาวนุ้ยเด็กใต้


นุ้ยคนบ้านๆ นุ้ยคนง่ายๆ
นุ้ยไอไหรก็ได้บายบายทั้งเพ

อยากมีแฟนแต่ติดตรงที่หน้าตา
ธรรมดา นิสัยเทาๆ

แต่ความจริงใจนุ้ย ไม่แพ้ใครบ่าวเห้อ
เจียมตัวเสมอเราไม่ใช่ซุปเปอร์โมเดล
พอไปวัดไปวา นุ้ยไม่ใช่คนเลว
นุ้ยไม่เคยเหลวเกว ที่อ้อร้อหลายใจ

ไม่ได้เป็นคนสวยไม่ได้รวยอะไร
หากว่าคบที่ใจลูกสะใภ้อยู่ทางนี้
หากไม่มองที่หน้าตา นุ้ยมีสิทธ์บ้างไหมพี่
จะไม่ให้ซอรี่ บัดสีใครแน่นอน

( ดนตรี )

อยากมีแฟนแต่ติดตรงที่หน้าตา
ธรรมดา นิสัยเทาๆ

แต่ความจริงใจนุ้ย ไม่แพ้ใครบ่าวเห้อ
เจียมตัวเสมอเราไม่ใช่ซุปเปอร์โมเดล
พอไปวัดไปวา นุ้ยไม่ใช่คนเลว
นุ้ยไม่เคยเหลวเกว ที่อ้อร้อหลายใจ

ไม่ได้เป็นคนสวยไม่ได้รวยอะไร
หากว่าคบที่ใจลูกสะใภ้อยู่ทางนี้
หากไม่มองที่หน้าตา นุ้ยมีสิทธ์บ้างไหมพี่
จะไม่ให้ซอรี่ บัดสีใครแน่

ไม่ได้เป็นคนสวยไม่ได้รวยอะไร
หากว่าคบที่ใจลูกสะใภ้อยู่ทางนี้
หากไม่มองที่หน้าตา นุ้ยมีสิทธ์บ้างไหมพี่
จะไม่ให้ซอรี่ บัดสีใครแน่นอน

( ดนตรี )

มีสิทธ์บ้างไหมพี่…

มิวสิควิดีโอ สาวนุ้ยเด็กใต้ แตง ศศิวรรณ

เพลง สาวนุ้ยเด็กใต้
ศิลปิน : แตง ศศิวรรณ
คำร้อง/ทำน้อง : บ.เบิ้ล 300
เรียบเรียง : ตันติกร พวงมาลา
ติดต่องานแสดง 062-5656982, 082-6164544
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend