คอร์ดเพลง สัญญาหน้าเรือนจำ – เอก เหล็กโคน

  
Text   

INTRO | Bm | D | Em | F# |

Bm 
ผิดก็ต้องยอมรับผิด 
 
คน
D 
ผิดต้องติดหราง
 
ต้อง
A 
อยู่ในเรือนจำ 
 
เพื่อดัดสันด
Bm 
านตัวเอง
Bm 
คนรักก็ต้องมาลาจาก 
 
จำเ
D 
ป็นต้องแยกทาง
 
ทั้
A 
งๆที่ยังรักกันแต่หรางขวาง
Bm 
กั้นหัวใจ

 
น้องเ
G 
ห้อ.. 
 
รอพี่ไ
A 
ด้หม้าย
 
เป็น
F#m 
คำสุดท้ายที่พี่ได้แหล
Bm 
งไป
 
พี่เ
G 
ฮ้อ.. 
 
น้องร
A 
อได้
 
เป็น
F#m 
คำสัญญา 
 
ที่น้องให้กับ
Bm 
พี่บ่าว
 
ก่อนที่จะเดินก้าวเ
G 
ข้าเรือนจำ.
A 
..
 
น้ำต
Bm 
าไหล..

G 
พี่นี้อยู่ข้าง
A 
ใน 
 
ไม่มี
F#m 
ใครอยู่ข้า
Bm 
งกาย 
 
 
A 
 
น้
G 
องนั้นอยู่ข้างน
A 
อก 
 
อย่าเผลอ
D 
ใจ 
 
 
A/C# 
ให้ใคร
Bm 
เขา
 
ให้น้
G 
องแลรูปถ่าย
A 
พี่ 
 
เผื่อบา
F#m 
งทีเธอนั้นเ
Bm 
หงา
 
ให้นึก
G 
ถึงความรักสองเ
A 
รา 
 
ตอนอยู่ด้ว
Bm 
ยกัน

 
อาจไม่เป็นดัง
G 
ฝัน 
 
ที่เราเคยวาด
A 
ไว้
 
แต่ให้รู้ว่า
F#m 
ใจดวงนี้รักเ
Bm 
ธอเสมอ
 
ถึงแม้ว่าเ
G 
ธอมีใครในตอนนี้
A 
ฉันไม่อยู่
 
แต่ไม่เป็น
G 
ไร 
 
ในวันที่ฉันออก
A 
ไป
 
แค่ขอใจเธอกลับมา..
 

INSTRU | D | Bm | G | A |
INSTRU | D | Bm | G | G A |

 
น้องเ
G 
ห้อ.. 
 
รอพี่ไ
A 
ด้หม้าย
 
เป็น
F#m 
คำสุดท้ายที่พี่ได้แหล
Bm 
งไป
 
พี่เ
G 
ฮ้อ.. 
 
น้องร
A 
อได้
 
เป็น
F#m 
คำสัญญา 
 
ที่น้องให้กับ
Bm 
พี่บ่าว
 
ก่อนที่จะเดินก้าวเ
G 
ข้าเรือนจำ.
A 
..
 
น้ำต
Bm 
าไหล..

 
อาจไม่เป็นดัง
G 
ฝัน 
 
ที่เราเคยวาด
A 
ไว้
 
แต่ให้รู้ว่า
F#m 
ใจดวงนี้รักเ
Bm 
ธอเสมอ
 
ถึงแม้ว่าเ
G 
ธอมีใครในตอนนี้
A 
ฉันไม่อยู่
 
แต่ไม่เป็น
G 
ไร 
 
ในวันที่ฉันออก
A 
ไป

 
อาจไม่เป็นดัง
G 
ฝัน 
 
ที่เราเคยวาด
A 
ไว้
 
แต่ให้รู้ว่า
F#m 
ใจดวงนี้รักเ
Bm 
ธอเสมอ
 
ถึงแม้ว่าเ
G 
ธอมีใครในตอนนี้
A 
ฉันไม่อยู่
 
แต่ไม่เป็น
G 
ไร 
 
ในวันที่ฉันออก
A 
ไป
 
แค่ขอใจเธอกลั
D 
บมา..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง สัญญาหน้าเรือนจำ


ผิดก็ต้องยอมรับผิด คนผิดต้องติดหราง
ต้องอยู่ในเรือนจำ เพื่อดัดสันดานตัวเอง
คนรักก็ต้องมาลาจาก จำเป็นต้องแยกทาง
ทั้งๆที่ยังรักกันแต่หรางขวางกั้นหัวใจ

น้องเห้อ.. รอพี่ได้หม้าย
เป็นคำสุดท้ายที่พี่ได้แหลงไป
พี่เฮ้อ.. น้องรอได้
เป็นคำสัญญา ที่น้องให้กับพี่บ่าว
ก่อนที่จะเดินก้าวเข้าเรือนจำ…
น้ำตาไหล..

พี่นี้อยู่ข้างใน ไม่มีใครอยู่ข้างกาย
น้องนั้นอยู่ข้างนอก อย่าเผลอใจให้ใครเขา
ให้น้องแลรูปถ่ายพี่ เผื่อบางทีเธอนั้นเหงา
ให้นึกถึงความรักสองเรา ตอนอยู่ด้วยกัน

อาจไม่เป็นดังฝัน ที่เราเคยวาดไว้
แต่ให้รู้ว่าใจดวงนี้รักเธอเสมอ
ถึงแม้ว่าเธอมีใครในตอนนี้ฉันไม่อยู่
แต่ไม่เป็นไร ในวันที่ฉันออกไป
แค่ขอใจเธอกลับมา..

( ดนตรี )

น้องเห้อ.. รอพี่ได้หม้าย
เป็นคำสุดท้ายที่พี่ได้แหลงไป
พี่เฮ้อ.. น้องรอได้
เป็นคำสัญญา ที่น้องให้กับพี่บ่าว
ก่อนที่จะเดินก้าวเข้าเรือนจำ…
น้ำตาไหล..

อาจไม่เป็นดังฝัน ที่เราเคยวาดไว้
แต่ให้รู้ว่าใจดวงนี้รักเธอเสมอ
ถึงแม้ว่าเธอมีใครในตอนนี้ฉันไม่อยู่
แต่ไม่เป็นไร ในวันที่ฉันออกไป

อาจไม่เป็นดังฝัน ที่เราเคยวาดไว้
แต่ให้รู้ว่าใจดวงนี้รักเธอเสมอ
ถึงแม้ว่าเธอมีใครในตอนนี้ฉันไม่อยู่
แต่ไม่เป็นไร ในวันที่ฉันออกไป
แค่ขอใจเธอกลับมา..

มิวสิควิดีโอเพลง สัญญาหน้าเรือนจำ เอก เหล็กโคน

เพลง สัญญาหน้าเรือนจำ (คอร์ด)
ศิลปิน เหล็กโคน
คำร้อง เอก เหล็กโคน
เรียบเรียง อภิชัย ชูเกื้อ
ติดต่องาน 093-6615985
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend