คอร์ดเพลง บ่ตายกะส่ำตาย (COVID-19) – เพชร สหรัตน์

  
Text   

INTRO | Bm A | G | ( 2 Times )
INTRO | Em A | D |

 
ลำ
Bm 
พัง 
 
ก่อนยังบ่มี
F#m 
โควิด
 
ชี
Bm 
วิต 
 
กะยังสิไปบ่
F#m 
รอด
 
รอบห
G 
นึ่งรอบสองรอ
A 
บสาม
 
บ่
F#m 
เหลือฮอดคนให้
Bm 
กอด
Em 
จักสิสู้ให้รอด 
 
ไปฮอดมื้
A 
อใด๋

 
เป็น
Bm 
ใด๋ 
 
ไผขอเวลาอีกไ
F#m 
ม่นาน
 
กับ
Bm 
สถานการณ์แบบนี้สิสู้แ
F#m 
นวใด๋
 
G 
ชื้อโควิดลงป
A 
อด
 
แต่กะ
F#m 
เพาะบ่มีข้าวล
Bm 
งใส่
 
มันสิ
G 
สู้ให้พ้นแบบใด๋ 
 
ถามใจเจ้าข
A 
อง
 
จน
Bm 
หน่าย..

 
สิอดตายก่อน
A 
ติดโด
G 
วิด
 
กะคือชี
A 
วิตของคนว่า
Bm 
งงาน
 
เจ็บปวดเจอสถานก
G 
ารณ์
 
โควิดรอบส
A 
ามน้ำตาพังห
D 
มุ่น
 
ผลตรวจเป็น
A 
ลบ
 
แต่เงินในบั
F#m 
ญชีผลออกเป็น
Bm 
ศูนย์
 
เอาคักๆ ให้ชีวิตพัง
Em 
หมุ่น 
 
สถานการณ์
A 
วุ่นๆ
 
มันสิจบลงมื้
Bm 
อใด๋

INSTRU | G A | F#m Bm | G A | D |
INSTRU | G A | F#m Bm | Em | A | A |

 
สิอดตายก่อนติดโด
G 
วิด
 
กะคือชี
A 
วิตของคนว่า
Bm 
งงาน
 
เจ็บปวดเจอสถานก
G 
ารณ์
 
โควิดรอบส
A 
ามน้ำตาพังห
D 
มุ่น
 
ผลตรวจเป็น
A 
ลบ
 
แต่เงินในบั
F#m 
ญชีผลออกเป็น
Bm 
ศูนย์
 
เอาคักๆ ให้ชีวิตพัง
Em 
หมุ่น 
 
สถานการณ์
A 
วุ่นๆ
 
มันสิจบลงมื้
Bm 
อใด๋

 
สิอดตายก่อน
A 
ติดโด
G 
วิด
 
กะคือชี
A 
วิตของคนว่า
Bm 
งงาน
 
เจ็บปวดเจอสถานก
G 
ารณ์
 
โควิดรอบส
A 
ามน้ำตาพังห
D 
มุ่น
 
ผลตรวจเป็น
A 
ลบ
 
แต่เงินในบั
F#m 
ญชีผลออกเป็น
Bm 
ศูนย์
 
เอาคักๆ ให้ชีวิตพัง
Em 
หมุ่น 
 
สถานการณ์
A 
วุ่นๆ
 
มัน
F#m 
สิจบลงมื้
Bm 
อใด๋..

OUTRO | G A | Bm | G A | Bm |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง บ่ตายกะส่ำตาย (COVID-19)


ลำพัง ก่อนยังบ่มีโควิด
ชีวิต กะยังสิไปบ่รอด
รอบหนึ่งรอบสองรอบสาม
บ่เหลือฮอดคนให้กอด
จักสิสู้ให้รอด ไปฮอดมื้อใด๋

เป็นใด๋ ไผขอเวลาอีกไม่นาน
กับสถานการณ์แบบนี้สิสู้แนวใด๋
เชื้อโควิดลงปอด
แต่กะเพาะบ่มีข้าวลงใส่
มันสิสู้ให้พ้นแบบใด๋ ถามใจเจ้าของ
จนหน่าย..

สิอดตายก่อนติดโดวิด
กะคือชีวิตของคนว่างงาน
เจ็บปวดเจอสถานการณ์
โควิดรอบสามน้ำตาพังหมุ่น
ผลตรวจเป็นลบ
แต่เงินในบัญชีผลออกเป็นศูนย์
เอาคักๆ ให้ชีวิตพังหมุ่น สถานการณ์วุ่นๆ
มันสิจบลงมื้อใด๋

( ดนตรี )

สิอดตายก่อนติดโดวิด
กะคือชีวิตของคนว่างงาน
เจ็บปวดเจอสถานการณ์
โควิดรอบสามน้ำตาพังหมุ่น
ผลตรวจเป็นลบ
แต่เงินในบัญชีผลออกเป็นศูนย์
เอาคักๆ ให้ชีวิตพังหมุ่น สถานการณ์วุ่นๆ
มันสิจบลงมื้อใด๋

สิอดตายก่อนติดโดวิด
กะคือชีวิตของคนว่างงาน
เจ็บปวดเจอสถานการณ์
โควิดรอบสามน้ำตาพังหมุ่น
ผลตรวจเป็นลบ
แต่เงินในบัญชีผลออกเป็นศูนย์
เอาคักๆ ให้ชีวิตพังหมุ่น สถานการณ์วุ่นๆ
มันสิจบลงมื้อใด๋..

มิวสิควิดีโอเพลง บ่ตายกะส่ำตาย (COVID-19) เพชร สหรัตน์

เพลง บ่ตายกะส่ำตาย (COVID-19) (คอร์ด)
ศิลปิน เพชร สหรัตน์
คำร้อง : เพชร สหรัตน์
เรียบเรียง : อั๋น หมาหลง
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend