คอร์ดเพลง มีแต่เธอ – วงกลม

  
Text   

คอร์ดเพลง : มีแต่เธอ วงกลม

คอร์ดเพลง มีแต่เธอ - วงกลม

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single วงกลม : มีแต่เธอ


INTRO | E | A | E | A |

E 
  ตลอดเวลาที่เราอยู่ด้ว
A 
ยกัน 
 
 
B 
ฉันเชื่อใจเธอ
E 
  อยู่ๆ 
 
กันไปอย่างมีจุดห
A 
มาย
 
  ไม่เค
B 
ยปิดบังอะไรทั้งนั้น
E 
  แต่ดูเหมือนเธอไม่ค่อยมั่
A 
นใจ
 
  
B 
ในตัวฉันสักเท่
C#m 
าไหร่ 
 
สักเท่าไ
B 
หร่

 
ทั้งที่
A 
ฉันไม่เคยจะคิดจะนอกใจ
 
แต่เหมือนเธอที่คอยระแวง
 
 
ที่คอยจับผิดฉันเรื่อยมา
 
 
ฉันจะไปมีใครได้ฉันมีแต่เธอเท่านั้น
 
 
เหมือนฟ้ากับดาว เหมือนฉันกับเ
B 
ธอ

 
ต่อให้ใ
E 
ครมานอนแก้ผ้า
 
ให้ท่าอย่า
B 
งไร 
 
ฉันก็ไม่ส
A 
นใจ
B 
ฉันมีแต่เ
A 
ธอ 
 
มีแต่
G#m 
เธอ
 
มีแต่
F#m 
เธอ 
 
มีแต่เ
B 
ธอ
 
ต่อให้โลก
E 
นี้นั้นมันม
B 
ลายสลาย
A 
ไป
 
จะเก็
B 
บรักนี้เป็น
A 
ขี้เถ้า
 
เป็น
B 
ฝุ่นละอองลอยไปตามสายลม

INSTRU | E C#m | A B | ( 2 Times )

E 
ก็ทุกเวลาที่ฉันนั้นหา
A 
ยใจ
B 
ฉันก็มีแต่เธอ
E 
ก็มีบางครั้งที่ฉันนั้นเ
A 
พ้อ
 
แต่
B 
ฉันไม่เคยเปลี่ย
C#m 
นใจ.. โอว.. โ
B 
อว..

 
ทั้งที่
A 
ฉันไม่เคยจะคิดจะนอกใจ
 
แต่เหมือนเธอที่คอยระแวง
 
 
ที่คอยจับผิดฉันเรื่อยมา
 
 
ฉันจะไปมีใครได้ฉันมีแต่เธอเท่านั้น
 
 
เหมือนฟ้ากับดาว เหมือนฉันกับเ
B 
ธอ

 
ต่อให้ใ
E 
ครมานอนแก้ผ้า
 
ให้ท่าอย่า
B 
งไร 
 
ฉันก็ไม่ส
A 
นใจ
B 
ฉันมีแต่เ
A 
ธอ 
 
มีแต่
G#m 
เธอ
 
มีแต่
F#m 
เธอ 
 
มีแต่เ
B 
ธอ
 
ต่อให้โลก
E 
นี้นั้นมันม
B 
ลายสลาย
A 
ไป
 
จะเก็
B 
บรักนี้เป็น
A 
ขี้เถ้า
 
เป็น
B 
ฝุ่นละอองลอยไปตามสายลม

INSTRU | E C#m | A B | ( 2 Times )

F#m 
ถึงฉันจะเคยทำ
G 
ตัวไม่ดี
 
แต่จาก
A 
นี้ฉันขอสัญญากับเธอ
 
อู่โว้ะโอ..
B 
 
A 
 
G#m 
 
F#m 
 
G#m 
 
A 
 
B 

 
ต่อให้ใ
E 
ครมานอนแก้ผ้า
 
ให้ท่าอย่า
B 
งไร 
 
ฉันก็ไม่ส
A 
นใจ
B 
ฉันมีแต่เ
A 
ธอ 
 
มีแต่
G#m 
เธอ
 
มีแต่
F#m 
เธอ 
 
มีแต่เ
B 
ธอ
 
ต่อให้โลก
E 
นี้นั้นมันม
B 
ลายสลาย
A 
ไป
 
จะเก็
B 
บรักนี้เป็น
A 
ขี้เถ้า
 
เป็น
B 
ฝุ่นละอองลอยไปตามสายลม

OUTRO | E C#m | A B | ( 4 Times )
OUTRO Fade out..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง มีแต่เธอ


ตลอดเวลาที่เราอยู่ด้วยกัน ฉันเชื่อใจเธอ
อยู่ๆ กันไปอย่างมีจุดหมาย
ไม่เคยปิดบังอะไรทั้งนั้น
แต่ดูเหมือนเธอไม่ค่อยมั่นใจ
ในตัวฉันสักเท่าไหร่ สักเท่าไหร่

ทั้งที่ฉันไม่เคยจะคิดจะนอกใจ
แต่เหมือนเธอที่คอยระแวง
ที่คอยจับผิดฉันเรื่อยมา
ฉันจะไปมีใครได้ฉันมีแต่เธอเท่านั้น
เหมือนฟ้ากับดาว เหมือนฉันกับเธอ

ต่อให้ใครมานอนแก้ผ้า
ให้ท่าอย่างไร ฉันก็ไม่สนใจ
ฉันมีแต่เธอ มีแต่เธอ
มีแต่เธอ มีแต่เธอ
ต่อให้โลกนี้นั้นมันมลายสลายไป
จะเก็บรักนี้เป็นขี้เถ้า
เป็นฝุ่นละอองลอยไปตามสายลม

( ดนตรี )

ก็ทุกเวลาที่ฉันนั้นหายใจ
ฉันก็มีแต่เธอ
ก็มีบางครั้งที่ฉันนั้นเพ้อ
แต่ฉันไม่เคยเปลี่ยนใจ.. โอว.. โอว..

ทั้งที่ฉันไม่เคยจะคิดจะนอกใจ
แต่เหมือนเธอที่คอยระแวง
ที่คอยจับผิดฉันเรื่อยมา
ฉันจะไปมีใครได้ฉันมีแต่เธอเท่านั้น
เหมือนฟ้ากับดาว เหมือนฉันกับเธอ

ต่อให้ใครมานอนแก้ผ้า
ให้ท่าอย่างไร ฉันก็ไม่สนใจ
ฉันมีแต่เธอ มีแต่เธอ
มีแต่เธอ มีแต่เธอ
ต่อให้โลกนี้นั้นมันมลายสลายไป
จะเก็บรักนี้เป็นขี้เถ้า
เป็นฝุ่นละอองลอยไปตามสายลม

( ดนตรี )

ถึงฉันจะเคยทำตัวไม่ดี
แต่จากนี้ฉันขอสัญญากับเธอ
อู่โว้ะโอ..

ต่อให้ใครมานอนแก้ผ้า
ให้ท่าอย่างไร ฉันก็ไม่สนใจ
ฉันมีแต่เธอ มีแต่เธอ
มีแต่เธอ มีแต่เธอ
ต่อให้โลกนี้นั้นมันมลายสลายไป
จะเก็บรักนี้เป็นขี้เถ้า
เป็นฝุ่นละอองลอยไปตามสายลม

มิวสิควิดีโอ มีแต่เธอ วงกลม

เพลง มีแต่เธอ (คอร์ด)

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend