หน้าแรก » วงกลม » คอร์ดเพลง ช่วยตัวเอง – วงกลม

คอร์ดเพลง ช่วยตัวเอง – วงกลม

คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง ช่วยตัวเอง – วงกลม

INTRO | Em Bm | Em Bm | C D | G |

 
ก่อ
Em 
นนอนยังรำพึงถึ
Bm 
งเธอ 
 
ตื่
Em 
นมาก็ยังเพ้อล
Bm 
ะเมอ
 
ยังแ
อบคิดว่าเ
ธอ 
 
นอนอ
ยู่ข้างๆ
 
ภา
Em 
พนั้นมันยังจำติ
Bm 
ดตา 
 
เธอตื่น
มาซักผ้าล้า
งจาน
 
แต่วัน
Am 
นี้มันไม่มีอย่าง
นั้นไม่
มีเธออยู่

 
* ก็ไม่
Am 
รู้ต้องทำยัง
ไง 
 
จำ
Bm 
ใจต้องช่วยตั
Em 
วเอง
 
ทำกับข้
าวรีดผ้าพับกางเกง
 
พอได้
ทำเอง 
 
ยิ่งทำให้คิดถึ
งเธอ

 
** ต้องเปียกอีกแ
ล้วที่น
อน 
 
เปีย
Bm 
กปอนไปด้วย
Em 
น้ำตา
 
คิ
Am 
ดถึงภาพเธอขึ้
นมา 
 
มันก็ก
ลั้นเอาไว้ไม่ไหว
 
ปล่อยให้ไ
หลเปียกลงที่น
อน
 
ปลอ
Bm 
กหมอนรวมไปถึงผ้
Em 
าห่ม
 
ต้องเ
Am 
จ็บปวดช้ำระบม 
 
ยิ่ง
คิดมันก็ยิ่งหั
กโหม
 
(พอ
ยิ่งนึกก็ยิ่งเกิดอ
ารมณ์ 
 
พาให้เศร้าใจ)

INSTRU | Em Bm | Em Bm |

 
กลั
Em 
บมาได้ไหมเล่
Bm 
าเธอ 
 
อย่าปล่อยให้
Em 
เพ้อลำพังเล
Bm 
ยหนา
 
อยู่ค
Am 
นเดียวมันเหนื่อยเมื่อ
ยล้า 
 
ชักไ
ม่ไหว
 
ต้อ
Am 
งการเธอกลับมาช่ว
ยกัน 
 
ทุ
Bm 
กอย่างคงกลับมาส
Em 
ดใส
 
ทุกห
Am 
ยดน้ำตาที่ไ
หล 
 
เพรา
Am 
ะเธอคนเดียวรู้ไ
หม 
 
นดี

 
เธอทำผมเศ
Em 
ร้า เธอทำผม s
ad
 
และเห
ตุผลที่เธอจาก ผมละ b
ad
 
เราไม่เ
Em 
คยแคร์ใครและก็ไม่เ
คยใส่ใจ
 
ก็เลยต้องเจ็
Am 
บแปล๊บ
 
มันแสบมั
นเศร้ามันเหงาอย่างเงี้ย
 
กลับมาได้ไ
Em 
หมละ 
 
baby
 
she comb
ack 
 
พี่บ่าวข
อโทษ
 
ตั้งแต่วันนี้พี่ก็ต้อ
งคงช่วยตัวเอง

INSTRU | C D | Bm Em | Am D | G | ( 2 Times )

( *, **, ** )

OUTRO | Em Bm | Em Bm | C D | G |

เนื้อเพลง
ก็ไม่รู้ต้องทำยังไง จำใจต้องช่วยตัวเอง
ทำกับข้าวรีดผ้าพับกางเกง
พอได้ทำเอง ยิ่งทำให้คิดถึงเธอ

ต้องเปียกอีกแล้วที่นอน เปียกปอนไปด้วยน้ำตา
คิดถึงภาพเธอขึ้นมา มันก็กลั้นเอาไว้ไม่ไหว
ปล่อยให้ไหลเปียกลงที่นอน
ปลอกหมอนรวมไปถึงผ้าห่ม
ต้องเจ็บปวดช้ำระบม ยิ่งคิดมันก็ยิ่งหักโหม
พอยิ่งนึกก็ยิ่งเกิดอารมณ์ พาให้เศร้าใจ

(ดนตรี)

กลับมาได้ไหมเล่าเธอ อย่าปล่อยให้เพ้อลำพังเลยหนา
อยู่คนเดียวมันเหนื่อยเมื่อยล้า ชักไม่ไหว
ต้องการเธอกลับมาช่วยกัน ทุกอย่างคงกลับมาสดใส
ทุกหยดน้ำตาที่ไหล เพราะเธอคนเดียวรู้ไหม คนดี

เธอทำผมเศร้า เธอทำผม sad
และเหตุผลที่เธอจาก ผมละ bad
เราไม่เคยแคร์ใครและก็ไม่เคยใส่ใจ
ก็เลยต้องเจ็บแปล๊บ
มันแสบมันเศร้ามันเหงาอย่างเงี้ย
กลับมาได้ไหมละ baby
she comback พี่บ่าวขอโทษ
ตั้งแต่วันนี้พี่ก็ต้องคงช่วยตัวเอง

(ดนตรี)

( *, * )

(ดนตรี)
ติดต่องานแสดง โทร.08-1082-6999
ช่วยตัวเอง - วงกลม
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
เพลงใหม่มาแรงบน Youtube ✨
คอร์ดเพลง รักคนผิด – Labanoon (ลาบานูน)
คอร์ดเพลง รักคนผิด – Labanoon (ลาบานูน)
คอร์ดเพลง โกรธนะแต่ไม่กล้าหาย – Peet Model
คอร์ดเพลง โกรธนะแต่ไม่กล้าหาย – Peet Model
คอร์ดเพลง ฉันมีแค่เธอ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง ฉันมีแค่เธอ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง มีแฟนแล้ว – วงทัพห้า
คอร์ดเพลง มีแฟนแล้ว – วงทัพห้า
คอร์ดเพลง จม – NUM KALA (หนุ่ม กะลา)
คอร์ดเพลง จม – NUM KALA (หนุ่ม กะลา)
คอร์ดเพลง ไม่หึงเธอจะหึงใคร – วงแทมมะริน
คอร์ดเพลง ไม่หึงเธอจะหึงใคร – วงแทมมะริน
คอร์ดเพลง อุปกรณ์ – BANGMIN (บังมิน)
คอร์ดเพลง อุปกรณ์ – BANGMIN (บังมิน)
คอร์ดเพลง ขอใช้คำว่าแฟน – ณเดชน์ คูกิมิยะ – เมลดา สุศรี
คอร์ดเพลง ขอใช้คำว่าแฟน – ณเดชน์ คูกิมิยะ – เมลดา สุศรี
คอร์ดเพลง ทักก่อนทิ้งก่อน – POTAE (โปเต้)
คอร์ดเพลง ทักก่อนทิ้งก่อน – POTAE (โปเต้)
คอร์ดเพลง ในวันที่ฝนพรำ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง ในวันที่ฝนพรำ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง ใจแผ่นดิน – TaitosmitH (ไททศมิตร)
คอร์ดเพลง ใจแผ่นดิน – TaitosmitH (ไททศมิตร)
คอร์ดเพลง บัก pop ถั่ง – แพรวพราว แสงทอง
คอร์ดเพลง บัก pop ถั่ง – แพรวพราว แสงทอง
คอร์ดเพลง อนุโมทนาเด้อ – มอส คำหมากบิน
คอร์ดเพลง อนุโมทนาเด้อ – มอส คำหมากบิน
คอร์ดเพลง หนังเรื่องเก่า – เนสกาแฟ ศรีนคร
คอร์ดเพลง หนังเรื่องเก่า – เนสกาแฟ ศรีนคร
คอร์ดเพลง ไทม์ไลน์คนเศร้า – เนม สุรพงศ์
คอร์ดเพลง ไทม์ไลน์คนเศร้า – เนม สุรพงศ์
คอร์ดเพลง ผิดที่เป็นฉัน – INDIGO
คอร์ดเพลง ผิดที่เป็นฉัน – INDIGO
คอร์ดเพลง คำสาบานผ่านอีเกิ้ง – นายนะโม
คอร์ดเพลง คำสาบานผ่านอีเกิ้ง – นายนะโม
คอร์ดเพลง คนข้างหลัง – เจนนี่&ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น
คอร์ดเพลง คนข้างหลัง – เจนนี่&ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น
คอร์ดเพลง งาม (ງາມ) – ก้อง ห้วยไร่ x ขยะหน้าต้นไม้
คอร์ดเพลง งาม (ງາມ) – ก้อง ห้วยไร่ x ขยะหน้าต้นไม้
คอร์ดเพลง อย่าเล่นตัว – ILLSLICK ft. KK
คอร์ดเพลง อย่าเล่นตัว – ILLSLICK ft. KK
{"slide_show":"2","slide_scroll":1,"dots":"false","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":2000,"speed":"1000","loop":"true","design":"design-1"}
Search
อุปกรณ์เครื่องดนตรี
อุปกรณ์เครื่องดนตรี

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :

 โฆษณา