คอร์ดเพลง ไทม์ไลน์บ่ชัดเจน – กระต่าย พรรณนิภา

  
Text   

คอร์ดเพลง : ไทม์ไลน์บ่ชัดเจน กระต่าย พรรณนิภา

คอร์ดเพลง ไทม์ไลน์บ่ชัดเจน - กระต่าย พรรณนิภา

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single กระต่าย : ไทม์ไลน์บ่ชัดเจน


INTRO | Am | G | Am | G |
INTRO | Am | G | F | E | E |

Am 
อ้ายไปอยู่ไส 
 
ได้ข่
G 
าวบ่ค่อยดี
 
ลาง
F 
านกลับบ้านปีนี้ 
 
G 
ทม์ไลน์มีปั
Am 
ญหา

 
ได้
Am 
ข่าวว่าโควิด 
 
รอบส
G 
ามใกล้อ้ายจ๋า
 
ถูกเ
F 
พิ่นกักโต คือบ่ไลน์มาหา หรือ
E 
ว่ามีคนกักใจ

Am 
น้องกะเฝ้าติดตาม 
 
ไทม์
G 
ไลน์ที่อ้ายเดินทาง
 
บ่เ
F 
ห็นเช็คอิน แมสเซสบ่ว่าง ส่องท
G 
างกะบ่เห็นไผ

 
โค
Am 
วิดรอบแรกรอบสอง 
 
น้องกะ
G 
ยังได้โทรหาอ้าย
 
รอบส
F 
ามคือเป็นเอาหลาย 
 
เงียบห
E 
าย 
 
บ่แม่นแนว

 
โทรหากะแ
F 
ล้ว 
 
ทักแชทกะแ
G 
ล้ว
 
บ่มีวี
Em 
แวว 
 
สิตอบกลั
Am 
บมา
 
หัวใ
F 
จอ้ายมีปัญหา 
 
หรือว
G 
่าติดโควิดแล้ว
 
ไทม์ไลน์บ่ชัดเ
F 
จน 
 
หรือใจอ้ายไห
G 
วเอน
 
น้องบ่
Em 
เห็น เป็นบ่ซ่วง จนใ
Am 
จแป้ว
 
โค
F 
วิดกะเป็นตาย้านพอแล้ว
 
อ้ายอย่าฟ้าวบินแ
G 
ซว.. 
 
เจ้ยเจิ
Am 
ดหนี..

INSTRU | Am | G | F | G |
INSTRU | F G | Em Am | FG | E |

 
โทรหากะแ
F 
ล้ว 
 
ทักแชทกะแ
G 
ล้ว
 
บ่มีวี
Em 
แวว 
 
สิตอบกลั
Am 
บมา
 
หัวใ
F 
จอ้ายมีปัญหา 
 
หรือว
G 
่าติดโควิดแล้ว
 
ไทม์ไลน์บ่ชัดเ
F 
จน 
 
หรือใจอ้ายไห
G 
วเอน
 
น้องบ่
Em 
เห็น เป็นบ่ซ่วง จนใ
Am 
จแป้ว
 
โค
F 
วิดกะเป็นตาย้านพอแล้ว
 
อ้ายอย่าฟ้าวบินแ
G 
ซว.. 
 
เจ้ยเจิ
Am 
ดหนี.

 
โทรหากะแ
F 
ล้ว 
 
ทักแชทกะแ
G 
ล้ว
 
บ่มีวี
Em 
แวว 
 
สิตอบกลั
Am 
บมา
 
หัวใ
F 
จอ้ายมีปัญหา 
 
หรือว
G 
่าติดโควิดแล้ว
 
ไทม์ไลน์บ่ชัดเ
F 
จน 
 
หรือใจอ้ายไห
G 
วเอน
 
น้องบ่
Em 
เห็น เป็นบ่ซ่วง จนใ
Am 
จแป้ว
 
โค
F 
วิดกะเป็นตาย้านพอแล้ว
 
อ้ายอย่าฟ้าวบินแ
G 
ซว.. 
 
เจ้ยเจิ
Am 
ดหนี.

 
โค
Am 
วิดกลับมารอ
Dm 
บนี้..
G 
.
 
หนักกว่าทุกที ย้อนบ่มีอ้ายอยู่..
 

OUTRO | Am | G | F | E | E | Am |


อ้ายไปอยู่ไส ได้ข่าวบ่ค่อยดี
ลางานกลับบ้านปีนี้ ไทม์ไลน์มีปัญหา

ได้ข่าวว่าโควิด รอบสามใกล้อ้ายจ๋า
ถูกเพิ่นกักโต คือบ่ไลน์มาหา หรือว่ามีคนกักใจ

น้องกะเฝ้าติดตาม ไทม์ไลน์ที่อ้ายเดินทาง
บ่เห็นเช็คอิน แมสเซสบ่ว่าง ส่องทางกะบ่เห็นไผ

โควิดรอบแรกรอบสอง น้องกะยังได้โทรหาอ้าย
รอบสามคือเป็นเอาหลาย เงียบหาย บ่แม่นแนว

โทรหากะแล้ว ทักแชทกะแล้ว
บ่มีวีแวว สิตอบกลับมา
หัวใจอ้ายมีปัญหา หรือว่าติดโควิดแล้ว
ไทม์ไลน์บ่ชัดเจน หรือใจอ้ายไหวเอน
น้องบ่เห็น เป็นบ่ซ่วง จนใจแป้ว
โควิดกะเป็นตาย้านพอแล้ว
อ้ายอย่าฟ้าวบินแซว.. เจ้ยเจิดหนี..

( ดนตรี )

โทรหากะแล้ว ทักแชทกะแล้ว
บ่มีวีแวว สิตอบกลับมา
หัวใจอ้ายมีปัญหา หรือว่าติดโควิดแล้ว
ไทม์ไลน์บ่ชัดเจน หรือใจอ้ายไหวเอน
น้องบ่เห็น เป็นบ่ซ่วง จนใจแป้ว
โควิดกะเป็นตาย้านพอแล้ว
อ้ายอย่าฟ้าวบินแซว.. เจ้ยเจิดหนี.

โทรหากะแล้ว ทักแชทกะแล้ว
บ่มีวีแวว สิตอบกลับมา
หัวใจอ้ายมีปัญหา หรือว่าติดโควิดแล้ว
ไทม์ไลน์บ่ชัดเจน หรือใจอ้ายไหวเอน
น้องบ่เห็น เป็นบ่ซ่วง จนใจแป้ว
โควิดกะเป็นตาย้านพอแล้ว
อ้ายอย่าฟ้าวบินแซว.. เจ้ยเจิดหนี.

โควิดกลับมารอบนี้…
หนักกว่าทุกที ย้อนบ่มีอ้ายอยู่..

มิวสิควิดีโอ ไทม์ไลน์บ่ชัดเจน กระต่าย พรรณนิภา

เพลง ไทม์ไลน์บ่ชัดเจน (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : ไพบูลย์ แสงเดือน
เรียบเรียง : จักรี อบมา
ติดต่องานแสดง 082-8532307
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend