คอร์ดเพลง ฉันจะรักเธอเอง – พงศ์ วงพัทลุง

  
Text   
คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง ฉันจะรักเธอเอง – พงศ์ วงพัทลุง

INTRO | C#m |

C#m 
เธอไม่ต้องรักฉัน 
 
 
G#m 
ฉันจะรักเธอเอง
 
A 
ธอไม่ต้องหวั่นเกรง 
 
หนั
E 
กใจอะไรทั้งนั้น
C#m 
ไม่ต้องคิดถึงฉัน 
 
 
G#m 
ฉันคิดถึงเธอเอง
 
ไอ้เ
A 
รามันใจนักเลง 
 
อยู่แ
Ab 
ล้ว

E 
ฉันรักเธอ 
 
 
B 
รักด้วยใจ
 
ไม่ห
A 
วังอะไร 
 
จา
E 
กเธอทั้งนั้น
 
E 
ธอรักใคร 
 
ก็
B 
ไม่สำคัญ
 
สิ่ง
A 
ที่สำคัญคือ
E 
ฉันรักเธอ

 
*  
F#m 
เธอไม่ต้องหนักใจ
 
เรื่อ
C#m 
งเธอจะไปรักใคร
 
A 
ค่เธอนั้นรู้เอาไว้ 
 
ว่
B 
าฉัน

 
** ว่าฉัน
A 
รักฉันคิดถึงมันยัง
B 
ซึ้งอยู่ในใจ
 
ยังเป็นควา
A 
มลับอยู่ข้างใน
 
ใจดว
Ab 
งนี้ 
 
ทำพรื
C#m 
อดี

 
*** เอาแบ
A 
บนี้ได้หม้าย 
 
เธอไม่ต้อ
C#m 
งรักฉันก็ได้
 
ฉันขอรั
B 
กเธอได้หม้ายรักให้หา
C#m 
ยอยากหายเบลอ
 
แม้ว่าเ
B 
ธอไม่ผันแล 
 
แค่ได้รั
A 
กหยบอยู่แค่แค่
 
ก็ไม่พ
Ab 
รือ … บา
C#m 
ยใจ

INSTRU | A | E | F#m | C#m |
INSTRU | A | E | F#m | Ab |

( *, **, *** )

OUTRO | C#m |

เนื้อเพลง
เธอไม่ต้องรักฉัน ฉันจะรักเธอเอง
เธอไม่ต้องหวั่นเกรง หนักใจอะไรทั้งนั้น
ไม่ต้องคิดถึงฉัน ฉันคิดถึงเธอเอง
ไอ้เรามันใจนักเลง อยู่แล้ว

ฉันรักเธอ รักด้วยใจ
ไม่หวังอะไรจากเธอทั้งนั้น
เธอรักใครก็ไม่สำคัญ
สิ่งที่สำคัญคือฉันรักเธอ

* เธอไม่ต้องหนักใจ
เรื่องเธอจะไปรักใคร
แค่เธอนั้นรู้เอาไว้ ว่าฉัน

** ว่าฉันรักฉันคิดถึงมันยังซึ้งอยู่ในใจ
ยังเป็นความลับอยู่ข้างใน
ใจดวงนี้ ทำพรือดี

*** เอาแบบนี้ได้หม้าย เธอไม่ต้องรักฉันก็ได้
ฉันขอรักเธอได้หม้ายรักให้หายอยากหายเบลอ
แม้ว่าเธอไม่ผันแล แค่ได้รักหยบอยู่แค่แค่
ก็ไม่พรือ … บายใจ

( *, **, *** )
พงศ์ วงพัทลุง
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend