หน้าแรก » COLORPiTCH » คอร์ดเพลง ขัดใจ – COLORPiTCH

คอร์ดเพลง ขัดใจ – COLORPiTCH

คอร์ดเพลง ขัดใจ
ศิลปิน COLORPiTCH
เพลงสตริง

คีย์คอร์ดเพลง ขัดใจ สามารถปรับคอร์ดเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

INTRO | G D/F# | Cmaj7 | ( 2 Times )


 
ธอเข้ามากระชากหัว
D/F# 
ใจ
 
ตั้งแต่ครั้งแรกที่เราได้
Cmaj7 
พบกัน
 
ยากจะสานสัม
D/F# 
พันธ์
 
กับเธอต่อไปให้
Cmaj7 
ยาวนาน
 
อยากห
ยุดเวลาเอาไว้ตรงนี้
D/F# 
..หยุดประเดี๋ยวนี้
Cmaj7 
ตอนที่เราจ้องตาเป็นมัน
Am7 
พร้อมกับส่งสัญญาณว่าฉันชอบเ
ธอ

 
* แต่
Bm7 
แล้ว 
 
ฝันนั้นก็สลายไป
Em7 
ในพริบตา
 
เมื่อมี
Am7 
คนหนึ่งเดินเข้ามา
 
จับมือเธอแ
ล้วเดินจากไป

 
** ไม่อยากจะขัดใ
จตัวเอง
D/F# 
..ที่มันชอบ
Em7 
เธอ
..ไม่ให้ชอบเ
ธอ 
 
ก็คงเป็นไปไม่ได้
Bm7 
..เพราะใจมันคิดไปไกล
Am7 
ยากที่จะดึงกลับแ
ล้ว

 
*** จำเป็นต้องขัดใ
จตัวเอง
D/F# 
 
ข่มต
Em7 
าลงแล้วหันหลังก
ลับ
 
ปลอบใจว่า
ไม่เป็นไร 
 
 
Bm7 
..
 
คิดว่า
Am7 
เป็นความสุขเล็
กๆ (น้อยๆ ไป)


Ab 
..ฉันคิดว่าเธอนั้นมาเพียง
Eb 
คนเดียว
 
เดินเพียงคนเดียว
 
Ab 
..ไม่คิดว่ามีใครอยู่แ
ล้ว

INSTRU | G D/F# | Cmaj7 | ( 3 Times )
INSTRU | Am7 | D |

( * , **, ***, **, *** )

เนื้อเพลง
เธอเข้ามากระชากหัวใจ
ตั้งแต่ครั้งแรกที่เราได้พบกัน
อยากจะสานสัมพันธ์
กับเธอต่อไปให้ยาวนาน
อยากหยุดเวลาเอาไว้ตรงนี้
หยุดประเดี๋ยวนี้
ตอนที่เราจ้องตาเป็นมัน
พร้อมกับส่งสัญญาณว่าฉันชอบเธอ

* แต่แล้ว ฝันนั้นก็สลายไปในพริบตา
เมื่อมีคนหนึ่งเดินเข้ามา
จับมือเธอแล้วเดินจากไป


** ไม่อยากจะขัดใจตัวเอง
ที่มันชอบเธอ
ไม่ให้ชอบเธอ ก็คงเป็นไปไม่ได้
เพราะใจมันคิดไปไกล
ยากที่จะดึงกลับแล้ว

*** จำเป็นต้องขัดใจตัวเอง
ข่มตาลงแล้วหันหลังกลับ
ปลอบใจว่าไม่เป็นไร
คิดว่าเป็นความสุขเล็กๆ น้อยๆ ไป


ฉันคิดว่าเธอนั้นมาเพียงคนเดียว
เดินเพียงคนเดียว
ไม่คิดว่ามีใครอยู่แล้ว

( ดนตรี )

( * , **, ***, **, *** )
เพลง ขัดใจ
คำร้อง/ทำนอง : จีระยุทธ จอมปวง
เรียบเรียง : COLORPiTCH
COLORPiTCH - คอร์ดเพลง เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์
 โฆษณา