คอร์ดเพลง สากลัว – บ.เบิ้ล สามร้อย ft. พงศ์ วงพัทลุง

  
Text   

INTRO | F C | Bb C | F C | Bb |

 
อาจจะเ
F 
ป็นวันที่ 
 
ดูเห
C 
งาๆ
 
อาจจะเ
Bb 
ป็นวันที่ 
 
ไม่ส
C 
ดใส
 
อาจจะเ
F 
ป็นเพราะเรา 
 
ไม่
C 
มีใคร
 
แต่ได้เ
Bb 
จอใครๆ 
 
ที่หน้
C 
าจอ

 
มีแต่โ
F 
ทรศัพท์ 
 
ไว้พั
C 
กใจ
 
ไม่มีใ
Bb 
ครใจฉันก็ยั
C 
งรอ
 
ถ้ามีสัก
F 
คนคุยกัน 
 
ในเ
C 
ฟสก็พอ
 
แต่ว่าเ
Bb 
ธอ 
 
มีใครแล้วหรื
C 
อยัง

 
ฉัน
Am 
เอง 
 
แค่
Dm 
คนธรรมดา
 
ฉัน
Am 
เอง 
 
แค่ค
Dm 
นทั่วไป
 
มันไม่
Bb 
มีอะไร 
 
จูงใจคนอ
C 
ย่างเธอ

 
อิบอก
F 
ไปใจมันสากลัว
 
กลัวใจของเ
C 
ธอไม่ชอบเรา
 
กลัวว่า
Bb 
เธอเป็นของเขา
 
นั่นกลายว่าเ
C 
ราเป็นมือที่สาม

 
แอบม
F 
องอยู่ตั้งหลายวัน
 
ในใจของ
C 
ฉันมันต้องการ
 
แค่เห็นรูปเ
Bb 
ธอแล้วใจเบิกบ
C 
าน
 
แอบยิ้มค
F 
นเดียว

INSTRU | Bb C | Am Dm | Bb C | Dm |
INSTRU | Bb C | Am Dm | Bb C | F |

 
ฉัน
Am 
เอง 
 
แค่
Dm 
คนธรรมดา
 
ฉัน
Am 
เอง 
 
แค่ค
Dm 
นทั่วไป
 
มันไม่
Bb 
มีอะไร 
 
จูงใจคนอ
C 
ย่างเธอ

 
อิบอก
F 
ไปใจมันสากลัว
 
กลัวใจของเ
C 
ธอไม่ชอบเรา
 
กลัวว่า
Bb 
เธอเป็นของเขา
 
นั่นกลายว่าเ
C 
ราเป็นมือที่สาม

 
แอบม
F 
องอยู่ตั้งหลายวัน
 
ในใจของ
C 
ฉันมันต้องการ
 
แค่เห็นรูปเ
Bb 
ธอแล้วใจเบิกบ
C 
าน
 
แอบยิ้มค
F 
นเดียว

Dm 
เธอชอบฉันมั้งหม้าย
 
มีใจให้มั้งหม้าย กับ
C 
คนที่แอบมอง
Dm 
ตามกดไลค์เป็นปี
 
ความรู้สึกดีๆที่
C 
มีให้เธอ 
 
นั้นหนัดเหนียน

 
อิบอก
F 
ไปใจมันสากลัว
 
กลัวใจของเ
C 
ธอไม่ชอบเรา
 
กลัวว่า
Bb 
เธอเป็นของเขา
 
นั่นกลายว่าเ
C 
ราคือมือที่สาม

 
แอบม
F 
องอยู่ตั้งหลายวัน
 
ในใจของ
C 
ฉันมันต้องการ
 
แค่เห็นรูปเ
Bb 
ธอแล้วใจเบิกบ
C 
าน
 
แอบยิ้มค
F 
นเดียว

 
แค่เห็นรูปเ
Bb 
ธอแล้วใจเบิกบ
C 
าน..
 
นั่งยิ้มคนเ
F 
ดียว…


อาจจะเป็นวันที่ ดูเหงาๆ
อาจจะเป็นวันที่ ไม่สดใส
อาจจะเป็นเพราะเรา ไม่มีใคร
แต่ได้เจอใครๆ ที่หน้าจอ

มีแต่โทรศัพท์ ไว้พักใจ
ไม่มีใครใจฉันก็ยังรอ
ถ้ามีสักคนคุยกัน ในเฟสก็พอ
แต่ว่าเธอ มีใครแล้วหรือยัง

ฉันเอง แค่คนธรรมดา
ฉันเอง แค่คนทั่วไป
มันไม่มีอะไร จูงใจคนอย่างเธอ

อิบอกไปใจมันสากลัว
กลัวใจของเธอไม่ชอบเรา
กลัวว่าเธอเป็นของเขา
นั่นกลายว่าเราเป็นมือที่สาม

แอบมองอยู่ตั้งหลายวัน
ในใจของฉันมันต้องการ
แค่เห็นรูปเธอแล้วใจเบิกบาน
แอบยิ้มคนเดียว

( ดนตรี )

ฉันเอง แค่คนธรรมดา
ฉันเอง แค่คนทั่วไป
มันไม่มีอะไร จูงใจคนอย่างเธอ

อิบอกไปใจมันสากลัว
กลัวใจของเธอไม่ชอบเรา
กลัวว่าเธอเป็นของเขา
นั่นกลายว่าเราเป็นมือที่สาม

แอบมองอยู่ตั้งหลายวัน
ในใจของฉันมันต้องการ
แค่เห็นรูปเธอแล้วใจเบิกบาน
แอบยิ้มคนเดียว

เธอชอบฉันมั้งหม้าย
มีใจให้มั้งหม้าย กับคนที่แอบมอง
ตามกดไลค์เป็นปี
ความรู้สึกดีๆที่มีให้เธอ นั้นหนัดเหนียน

อิบอกไปใจมันสากลัว
กลัวใจของเธอไม่ชอบเรา
กลัวว่าเธอเป็นของเขา
นั่นกลายว่าเราคือมือที่สาม

แอบมองอยู่ตั้งหลายวัน
ในใจของฉันมันต้องการ
แค่เห็นรูปเธอแล้วใจเบิกบาน
แอบยิ้มคนเดียว

แค่เห็นรูปเธอแล้วใจเบิกบาน..
นั่งยิ้มคนเดียว…


รูปภาพคอร์ด สากลัว – บ.เบิ้ล สามร้อย ft. พงศ์ วงพัทลุง

คอร์ดเพลง สากลัว - บ.เบิ้ล สามร้อย ft. พงศ์ วงพัทลุง

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง สากลัว (คอร์ด)

เนื้อร้อง ทำนอง : บ.เบิ้ล สามร้อย
เรียบเรียง : สุวรรณ นาคบุตร
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend