คอร์ดเพลง ไห้หา – สนุ๊ก สิงห์มาตร อาร์ สยาม

  
Text   

คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง ไห้หา – สนุ๊ก สิงห์มาตร อาร์ สยาม


INTRO | Dm | C | Am | Dm |
INTRO | Bb C | Dm | Gm C | Dm |

Dm 
..หล่ะสิต
C 
ายนำเขาอิ
Dm 
หลีสั่นบ้อคน
C 
ดีคือเป็นฮ้า
Dm 
ยแท้
 
เบิ่งส
C 
ภาพตัวเองแหน่แ
Bb 
หม๋ 
 
เป็นหยังบ่แ
C 
คร์เจ้าของหลาย 
 
Am 
ลาย
 
เขาเฮ็ดเจ้าแฮงปา
F 
นนี้ 
 
กินแล้วแส่
Dm 
วหนีไปมี
Gm 
ผู้ใหม่
 
หลายวันที่เจ้าฟูม
C 
ฟาย 
 
ส่างสิมาตายย้อนฮักน้
Gm 
อคน

Dm 
..น้องนั่น
C 
ยังมีแม่
Dm 
มีพ่อ 
 
แล้วฮู้จัก
C 
บ้อว่าเพิ่นทุก
Dm 
ข์นำ
 
ขังตัวเองอยู่กับควา
Bb 
มช้ำ 
 
เอิ้นกิน
C 
ข้าวเจ้ากะ
Am 
บ่สน
 
เฮ็ดเพื่อหยังน้องห
F 
ล่า 
 
หรือยังคึ
Dm 
ดว่าเขาสิห
Gm 
ลูโตน
 
แค่ผู้ชายหลายใจหนึ่ง
C 
คน 
 
สิเอา
Am 
ชีวิตพุ้นบ้อแล
Dm 
กมา
Gm 
 
Am 
 
Dm 

 
* ไห้
Bb 
หาจนน้ำ
C 
ตาของเจ้าออ
Dm 
กแก่ง
 
เขากะบ่คืนมาดอกคำ
Bb 
แพง 
 
มีแต่เจ้าข
C 
องตี๊สิเป็
Am 
นบ้า
 
หากเขาฮั
F 
กจริงเขาคง
Dm 
บ่ถิ่มเจ้าดอกอ้า
Gm 
ยว่า
 
หยาดน้ำทำบุญให้เขาสา
Dm 
หล่า 
 
แผ่ส่วนกุ
C 
ศลให้คนขี้
A 
ตั๋ว

 
**  
Dm 
..กลับมาเ
C 
ป็นคนดีขอ
Dm 
งพ่อ 
 
แม่เจ้านั่นห
C 
นอห่วงหลายเด้
Dm 
อน้อง
 
เหยียบใส่ตมสาความหม่นห
Bb 
มองประคองหัว
C 
ใจสู้ใหม่ทู
Am 
นหัว
 
อ้ายนี่ขออา
F 
สา 
 
ปิดป่องน้ำ
Dm 
ตาม่องที่มั
Gm 
นฮั่ว
 
สิไห้หาหยังน้อคน
C 
ซั่ว 
 
เอิ้นเขากลับม
Am 
าตั๋วเจ้าอีกสั่
Dm 
นบ้อ

INSTRU | Bb C | Dm | Bb C | Am |
INSTRU | F Dm | Gm | C Am | Dm | Dm |

( *, ** )

 
อ้ายนี่ขออา
F 
สา 
 
ปิดป่องน้ำ
Dm 
ตาม่องที่มั
Gm 
นฮั่ว
 
สิไห้หาหยังน้อคน
C 
ซั่ว 
 
เอิ้นเขากลับม
Am 
าตั๋วเจ้าอี
Dm 
กสั่นบ้อ

OUTRO | Gm Am | Dm |

เนื้อเพลง
หล่ะสิตายนำเขาอิหลีสั่นบ้อคนดีคือเป็นฮ้ายแท้
เบิ่งสภาพตัวเองแหน่แหม๋
เป็นหยังบ่แคร์เจ้าของหลาย หลาย
เขาเฮ็ดเจ้าแฮงปานนี้ กินแล้วแส่วหนีไปมีผู้ใหม่
หลายวันที่เจ้าฟูมฟาย ส่างสิมาตายย้อนฮักน้อคน

น้องนั่นยังมีแม่มีพ่อ แล้วฮู้จักบ้อว่าเพิ่นทุกข์นำ
ขังตัวเองอยู่กับความช้ำ เอิ้นกินข้าวเจ้ากะบ่สน
เฮ็ดเพื่อหยังน้องหล่า หรือยังคึดว่าเขาสิหลูโตน
แค่ผู้ชายหลายใจหนึ่งคน สิเอาชีวิตพุ้นบ้อแลกมา

ไห้หาจนน้ำตาของเจ้าออกแก่ง
เขากะบ่คืนมาดอกคำแพง มีแต่เจ้าของตี๊สิเป็นบ้า
หากเขาฮักจริงเขาคงบ่ถิ่มเจ้าดอกอ้ายว่า
หยาดน้ำทำบุญให้เขาสาหล่า
แผ่ส่วนกุศลให้คนขี้ตั๋ว

กลับมาเป็นคนดีของพ่อ
แม่เจ้านั่นหนอห่วงหลายเด้อน้อง
เหยียบใส่ตมสาความหม่นหมองประคองหัวใจสู้ใหม่ทูนหัว
อ้ายนี่ขออาสา ปิดป่องน้ำตาม่องที่มันฮั่ว
สิไห้หาหยังน้อคนซั่ว เอิ้นเขากลับมาตั๋วเจ้าอีกสั่นบ้อ

ไห้หาจนน้ำตาของเจ้าออกแก่ง
เขากะบ่คืนมาดอกคำแพง มีแต่เจ้าของตี๊สิเป็นบ้า
หากเขาฮักจริงเขาคงบ่ถิ่มเจ้าดอกอ้ายว่า
หยาดน้ำทำบุญให้เขาสาหล่า แผ่ส่วนกุศลให้คนขี้ตั๋ว

กลับมาเป็นคนดีของพ่อ
แม่เจ้านั่นหนอห่วงหลายเด้อน้อง
เหยียบใส่ตมสาความหม่นหมองประคองหัวใจสู้ใหม่ทูนหัว
อ้ายนี่ขออาสา ปิดป่องน้ำตาม่องที่มันฮั่ว
สิไห้หาหยังน้อคนซั่ว เอิ้นเขากลับมาตั๋วเจ้าอีกสั่นบ้อ

อ้ายนี่ขออาสา ปิดป่องน้ำตาม่องที่มันฮั่ว
สิไห้หาหยังน้อคนซั่ว เอิ้นเขากลับมาตั๋วเจ้าอีกสั่นบ้อ
เพลง ไห้หา
ศิลปิน : สนุ๊ก สิงห์มาตร อาร์สยาม
คำร้อง/ทำนอง : อุทิศ สินเติม
เรียบเรียง : อ.เธค คอนสาร
โหลดเสียงรอสาย : *22337
ไห้หา : สนุ๊ก สิงห์มาตร อาร์ สยาม
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend