คอร์ดเพลง กีต้าร์สายขาด – ต้าร์ ตจว.

  
Text   

คอร์ดเพลง : กีต้าร์สายขาด ต้าร์ ตจว.

คอร์ดเพลง กีต้าร์สายขาด - ต้าร์ ตจว.

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single ต้าร์ ตจว. : กีต้าร์สายขาด


 
ดีดคอร์ด  
F 
 
มันเจ็บอี
G 
หลี 
 
ดีดคอร์ด  
C 
 
กะมี
Am 
น้ำตา
F 
มื้อที่เจ้าจาก
G 
ลาปานว่าสิขา
C 
ดใจ

INSTRU | F | C | F | G | G |

 
อ้ายเขียนเพล
C 
งฮัก 
 
ตั้งแต่
Em 
มื้อฮู้จักกับเจ้า
F 
จับกีต้าร์มาเกา
 
กลั่นคำเ
G 
ว้าค่อยๆ 
 
เขียนจากใจ
C 
อ้ายสรรหาคอร์ด
 
ปรับให้สอด
Em 
รับคำที่เขียนไว้
F 
แต่เขียนต่อบ่ได้ 
 
ย้อนเจ้าสิไ
G 
ปจากกัน

Am 
คำเป็นหมื่นคำล้านคำ
 
อ้ายค้นเจอ
Em 
คำว่าฮัก 
 
ตอนฮู้จักเจ้า
 
F 
ล้วอ้ายฮู้จักความปวดร้าว
 
ตอนที่เ
G 
จ้า.. 
 
กำลังสิหนี..

 
ดีดคอร์ด  
F 
 
มันเจ็บอี
G 
หลี 
 
ดีดคอร์ด  
C 
 
กะมี
Am 
น้ำตา
 
Fมื้อที่เจ้าจาก
G 
ลาปานว่าสิขา
C 
ดใจ
 
ดีดเพลง
F 
ฮักเฮาไปบ่ร
G 
อด
 
ย้อนอ้าย
Em 
ดีดคอร์ดต่อ
Am 
บ่ได้
F 
บ่มีเจ้าอยู่ข้างก
G 
าย 
 
ส่ำกีต้าร์อ้ายสา
C 
ยขาด

F 
บ่อาจเขียนเพลงฮัก 
 
เมื่อเจ้ามา
C 
หักอกอ้าย
F 
กีต้าร์ที่บ่มีสาย 
 
อ้ายดีดบ่
G 
ได้.. 
 
ดอกเด้อ..

INSTRU | F | C | F | G |
INSTRU | C G | Am Em | F | G |

Am 
คำเป็นหมื่นคำล้านคำ
 
อ้ายค้นเจอ
Em 
คำว่าฮัก 
 
ตอนฮู้จักเจ้า
 
F 
ล้วอ้ายฮู้จักความปวดร้าว
 
ตอนที่เ
G 
จ้า.. 
 
กำลังสิหนี..

 
ดีดคอร์ด  
F 
 
มันเจ็บอี
G 
หลี 
 
ดีดคอร์ด  
C 
 
กะมี
Am 
น้ำตา
 
Fมื้อที่เจ้าจาก
G 
ลาปานว่าสิขา
C 
ดใจ
 
ดีดเพลง
F 
ฮักเฮาไปบ่ร
G 
อด
 
ย้อนอ้าย
Em 
ดีดคอร์ดต่อ
Am 
บ่ได้
F 
บ่มีเจ้าอยู่ข้างก
G 
าย 
 
ส่ำกีต้าร์อ้ายสา
C 
ยขาด

F 
บ่มีเจ้าอยู่ข้างกาย โอ้.. โ
G 
อวว..
 
ส่ำกีต้าร์อ้ายสา
C 
ยขาด…

INSTRU | C G | Am Em | F | G | C |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง


ดีดคอร์ดมันเจ็บอีหลี 
ดีดคอร์ดกะมีน้ำตา
มื้อที่เจ้าจากลาปานว่าสิขาดใจ

( ดนตรี )

อ้ายเขียนเพลงฮัก ตั้งแต่มื้อฮู้จักกับเจ้า
จับกีต้าร์มาเกา
กลั่นคำเว้าค่อยๆ เขียนจากใจ
อ้ายสรรหาคอร์ด
ปรับให้สอดรับคำที่เขียนไว้
แต่เขียนต่อบ่ได้ ย้อนเจ้าสิไปจากกัน

คำเป็นหมื่นคำล้านคำ
อ้ายค้นเจอคำว่าฮัก ตอนฮู้จักเจ้า
แล้วอ้ายฮู้จักความปวดร้าว
ตอนที่เจ้า.. กำลังสิหนี..

ดีดคอร์ดมันเจ็บอีหลี 
ดีดคอร์ดกะมีน้ำตา
มื้อที่เจ้าจากลาปานว่าสิขาดใจ
ดีดเพลงฮักเฮาไปบ่รอด
ย้อนอ้ายดีดคอร์ดต่อบ่ได้
บ่มีเจ้าอยู่ข้างกาย ส่ำกีต้าร์อ้ายสายขาด

บ่อาจเขียนเพลงฮัก เมื่อเจ้ามาหักอกอ้าย
กีต้าร์ที่บ่มีสาย อ้ายดีดบ่ได้.. ดอกเด้อ..

( ดนตรี )

คำเป็นหมื่นคำล้านคำ
อ้ายค้นเจอคำว่าฮัก ตอนฮู้จักเจ้า
แล้วอ้ายฮู้จักความปวดร้าว
ตอนที่เจ้า.. กำลังสิหนี..

ดีดคอร์ดมันเจ็บอีหลี 
ดีดคอร์ดกะมีน้ำตา
มื้อที่เจ้าจากลาปานว่าสิขาดใจ
ดีดเพลงฮักเฮาไปบ่รอด
ย้อนอ้ายดีดคอร์ดต่อบ่ได้
บ่มีเจ้าอยู่ข้างกาย ส่ำกีต้าร์อ้ายสายขาด

บ่มีเจ้าอยู่ข้างกาย โอ้.. โอวว..
ส่ำกีต้าร์อ้ายสายขาด…

มิวสิควิดีโอ กีต้าร์สายขาด ต้าร์ ตจว.
เพลง กีต้าร์สายขาด (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง จตุพล กองษร
เรียบเรียง ยุทธกร พนมพร
ติดต่องานแสดง : 095-601-4978
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend