หน้าแรก » ต้าร์ ตจว. » คอร์ดเพลง กีต้าร์สายขาด – ต้าร์ ตจว.

คอร์ดเพลง กีต้าร์สายขาด – ต้าร์ ตจว.

คอร์ดเพลง : กีต้าร์สายขาด ต้าร์ ตจว.

คอร์ดเพลง กีต้าร์สายขาด - ต้าร์ ตจว.

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single ต้าร์ ตจว. : กีต้าร์สายขาด


 
ดีดคอร์ด  
 
มันเจ็บอี
หลี 
 
ดีดคอร์ด  
 
กะมี
Am 
น้ำตา
มื้อที่เจ้าจาก
ลาปานว่าสิขา
ดใจ

INSTRU | F | C | F | G | G |

 
อ้ายเขียนเพล
งฮัก 
 
ตั้งแต่
Em 
มื้อฮู้จักกับเจ้า
จับกีต้าร์มาเกา
 
กลั่นคำเ
ว้าค่อยๆ 
 
เขียนจากใจ
อ้ายสรรหาคอร์ด
 
ปรับให้สอด
Em 
รับคำที่เขียนไว้
แต่เขียนต่อบ่ได้ 
 
ย้อนเจ้าสิไ
ปจากกัน

Am 
คำเป็นหมื่นคำล้านคำ
 
อ้ายค้นเจอ
Em 
คำว่าฮัก 
 
ตอนฮู้จักเจ้า
 
ล้วอ้ายฮู้จักความปวดร้าว
 
ตอนที่เ
จ้า.. 
 
กำลังสิหนี..

 
ดีดคอร์ด  
 
มันเจ็บอี
หลี 
 
ดีดคอร์ด  
 
กะมี
Am 
น้ำตา
 
Fมื้อที่เจ้าจาก
ลาปานว่าสิขา
ดใจ
 
ดีดเพลง
ฮักเฮาไปบ่ร
อด
 
ย้อนอ้าย
Em 
ดีดคอร์ดต่อ
Am 
บ่ได้
บ่มีเจ้าอยู่ข้างก
าย 
 
ส่ำกีต้าร์อ้ายสา
ยขาด

บ่อาจเขียนเพลงฮัก 
 
เมื่อเจ้ามา
หักอกอ้าย
กีต้าร์ที่บ่มีสาย 
 
อ้ายดีดบ่
ได้.. 
 
ดอกเด้อ..

INSTRU | F | C | F | G |
INSTRU | C G | Am Em | F | G |

Am 
คำเป็นหมื่นคำล้านคำ
 
อ้ายค้นเจอ
Em 
คำว่าฮัก 
 
ตอนฮู้จักเจ้า
 
ล้วอ้ายฮู้จักความปวดร้าว
 
ตอนที่เ
จ้า.. 
 
กำลังสิหนี..

 
ดีดคอร์ด  
 
มันเจ็บอี
หลี 
 
ดีดคอร์ด  
 
กะมี
Am 
น้ำตา
 
Fมื้อที่เจ้าจาก
ลาปานว่าสิขา
ดใจ
 
ดีดเพลง
ฮักเฮาไปบ่ร
อด
 
ย้อนอ้าย
Em 
ดีดคอร์ดต่อ
Am 
บ่ได้
บ่มีเจ้าอยู่ข้างก
าย 
 
ส่ำกีต้าร์อ้ายสา
ยขาด

บ่มีเจ้าอยู่ข้างกาย โอ้.. โ
อวว..
 
ส่ำกีต้าร์อ้ายสา
ยขาด…

INSTRU | C G | Am Em | F | G | C |


ดีดคอร์ดมันเจ็บอีหลี 
ดีดคอร์ดกะมีน้ำตา
มื้อที่เจ้าจากลาปานว่าสิขาดใจ

( ดนตรี )

อ้ายเขียนเพลงฮัก ตั้งแต่มื้อฮู้จักกับเจ้า
จับกีต้าร์มาเกา
กลั่นคำเว้าค่อยๆ เขียนจากใจ
อ้ายสรรหาคอร์ด
ปรับให้สอดรับคำที่เขียนไว้
แต่เขียนต่อบ่ได้ ย้อนเจ้าสิไปจากกัน

คำเป็นหมื่นคำล้านคำ
อ้ายค้นเจอคำว่าฮัก ตอนฮู้จักเจ้า
แล้วอ้ายฮู้จักความปวดร้าว
ตอนที่เจ้า.. กำลังสิหนี..

ดีดคอร์ดมันเจ็บอีหลี 
ดีดคอร์ดกะมีน้ำตา
มื้อที่เจ้าจากลาปานว่าสิขาดใจ
ดีดเพลงฮักเฮาไปบ่รอด
ย้อนอ้ายดีดคอร์ดต่อบ่ได้
บ่มีเจ้าอยู่ข้างกาย ส่ำกีต้าร์อ้ายสายขาด

บ่อาจเขียนเพลงฮัก เมื่อเจ้ามาหักอกอ้าย
กีต้าร์ที่บ่มีสาย อ้ายดีดบ่ได้.. ดอกเด้อ..

( ดนตรี )

คำเป็นหมื่นคำล้านคำ
อ้ายค้นเจอคำว่าฮัก ตอนฮู้จักเจ้า
แล้วอ้ายฮู้จักความปวดร้าว
ตอนที่เจ้า.. กำลังสิหนี..

ดีดคอร์ดมันเจ็บอีหลี 
ดีดคอร์ดกะมีน้ำตา
มื้อที่เจ้าจากลาปานว่าสิขาดใจ
ดีดเพลงฮักเฮาไปบ่รอด
ย้อนอ้ายดีดคอร์ดต่อบ่ได้
บ่มีเจ้าอยู่ข้างกาย ส่ำกีต้าร์อ้ายสายขาด

บ่มีเจ้าอยู่ข้างกาย โอ้.. โอวว..
ส่ำกีต้าร์อ้ายสายขาด…

มิวสิควิดีโอ กีต้าร์สายขาด ต้าร์ ตจว.
เพลง กีต้าร์สายขาด (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง จตุพล กองษร
เรียบเรียง ยุทธกร พนมพร
ติดต่องานแสดง : 095-601-4978

โปรดให้คะแนนความถูกต้องคอร์ดเพลงนี้ !

เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางทีมงานในการปรับปรุงแก้ไข

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :

 โฆษณา