คอร์ดเพลง แม่ศรี – Colorpitch

  
Text   

คอร์ดเพลง : แม่ศรี Colorpitch

คอร์ดเพลง แม่ศรี - Colorpitch

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single Colorpitch : แม่ศรี


INTRO | C#m G#m | F#m G#m | ( 2 Times )

 
ที่ผ่
C#m 
านมานั้นคืออ
G#m 
ะไร
 
เหมือนหลอกใ
F#m 
ห้รัก 
 
แล้วก็มาทิ้
G#m 
งไป
 
เธอทำแบ
C#m 
บนี้ 
 
นั้นเพื่ออ
G#m 
ะไร โถ่ แ
F#m 
ม่ศรี 
 
 
G#m 
 
เมื่อแร
C#m 
กพบ 
 
สัญญาด้ว
G#m 
ยใจ
 
เธอบอก
F#m 
กับฉัน 
 
ว่าอะไร
G#m 
ก็ได้
 
แต่พอ
C#m 
เวลา 
 
ล่วงเลยผ่
G#m 
านไป
 
กลับไม่เหมื
F#m 
อนเดิม 
 
 
G#m 

A 
เธอคงเบื่อแล้ว 
 
ไอ้ของเก่าๆอย่างฉัน
B 
เพราะพูดอะไรออกไป 
 
ก็ไม่พอใจ
A 
ทั้งๆที่ฉันก็ทำเหมือนแบบวันนั้น
F#m 
คง 
 
 
G#m 
เป็น 
 
A 
พราะ 
 
 
F#/A# 
เจอของใ
B 
หม่

C#m 
  ศรี ศรี ศรี
G#m 
ทนไม่ไหว
F#m 
  สุดท้ายก็
G#m 
ทิ้งกันไป
C#m 
  ศรี ศรี ศรีทนไ
G#m 
ม่ไหว
 
  ศรีล
F#m 
าก่อน 
 
 
G#m 
(ศรีลาก่อน)
C#m 
  ฉัน ง้อ เธอ
G#m 
ก็ไม่สน
F#m 
  เธอไม่ฟังแ
G#m 
ม้คำอ้อนวอน
 
  ก็
A 
คนจะไป 
 
ก็คนหมดใจ
 
  
F#m 
รั้ง 
 
 
G#m 
ยัง 
 
 
A 
ไง 
 
ก็ไ
B 
ลฟ์บอยย์

INSTRU | C#m G#m | F#m G#m | ( 2 Times )

 
อันคว
C#m 
ามรัก 
 
แรกเริ่มเ
G#m 
ดิมที
 
ดูส
F#m 
ดใส 
 
สวยงามก
G#m 
ว่านี้
 
จะทำ
C#m 
อะไร 
 
ก็ช่า
G#m 
งดูดี 
 
ดูเหม
F#m 
าะสม 
 
 
G#m 
 
สรุปสุ
C#m 
ดท้าย 
 
แล้วเรื่อง
G#m 
หัวใจ
 
กาลเ
F#m 
วลา 
 
ทำให้มันเปลี่
G#m 
ยนไป
 
หมื่นเห
C#m 
ตุผล 
 
ของค
G#m 
นจะไป 
 
คงต้องเ
F#m 
ข้าใจ 
 
 
G#m 

A 
เธอคงเบื่อแล้ว 
 
ไอ้ของเก่าๆอย่างฉัน
B 
เพราะพูดอะไรออกไป 
 
ก็ไม่พอใจ
A 
ทั้งๆที่ฉันก็ทำเหมือนแบบวันนั้น
F#m 
คง 
 
 
G#m 
เป็น 
 
A 
พราะ 
 
 
F#/A# 
เจอของใ
B 
หม่

C#m 
  ศรี ศรี ศรี
G#m 
ทนไม่ไหว
F#m 
  สุดท้ายก็
G#m 
ทิ้งกันไป
C#m 
  ศรี ศรี ศรีทนไ
G#m 
ม่ไหว
 
  ศรีล
F#m 
าก่อน 
 
 
G#m 
(ศรีลาก่อน)
C#m 
  ฉัน ง้อ เธอ
G#m 
ก็ไม่สน
F#m 
  เธอไม่ฟังแ
G#m 
ม้คำอ้อนวอน
 
  ก็
A 
คนจะไป 
 
ก็คนหมดใจ
 
  
F#m 
รั้ง 
 
 
G#m 
ยัง 
 
 
A 
ไง 
 
ก็ไ
B 
ลฟ์บอยย์

OUTRO | C#m G#m | F#m G#m | ( 3 Times )
INSTRU | A | C B |

A 
เธอคงเบื่อแล้ว 
 
ไอ้ของเก่าๆอย่างฉัน
B 
เพราะพูดอะไรออกไป 
 
ก็ไม่พอใจ
A 
ทั้งๆที่ฉันก็ทำเหมือนแบบวันนั้น
F#m 
คง 
 
 
G#m 
เป็น 
 
A 
พราะ 
 
 
F#/A# 
เจอของใ
B 
หม่

C#m 
  ศรี ศรี ศรี
G#m 
ทนไม่ไหว
F#m 
  สุดท้ายก็
G#m 
ทิ้งกันไป
C#m 
  ศรี ศรี ศรีทนไ
G#m 
ม่ไหว
 
  ศรีล
F#m 
าก่อน 
 
 
G#m 
(ศรีลาก่อน)
C#m 
  ฉัน ง้อ เธอ
G#m 
ก็ไม่สน
F#m 
  เธอไม่ฟังแ
G#m 
ม้คำอ้อนวอน
 
  ก็
A 
คนจะไป ก็คนหมดใจแล้ว  
F#m 
 
G#m 
 
A 
 
B 

C#m 
  ศรี ศรี ศรี
G#m 
ทนไม่ไหว
F#m 
  สุดท้ายก็
G#m 
ทิ้งกันไป
C#m 
  ศรี ศรี ศรีทนไ
G#m 
ม่ไหว
 
  ศรีล
F#m 
าก่อน 
 
 
G#m 
C#m 
  ฉัน ง้อ เธอ
G#m 
ก็ไม่สน
F#m 
  เธอไม่ฟังแ
G#m 
ม้คำอ้อนวอน
 
  ก็
A 
คนจะไป 
 
ก็คนหมดใจ
 
  
F#m 
รั้ง 
 
 
G#m 
ยัง 
 
 
A 
ไง 
 
ก็ไ
B 
ลฟ์บอยย์

OUTRO | C#m G#m | F#m G#m | ( 4 Times )
INSTRU (รั้ง ยัง ไง ก็ไลฟ์บอยย์)


ที่ผ่านมานั้นคืออะไร
เหมือนหลอกให้รัก แล้วก็มาทิ้งไป
เธอทำแบบนี้ นั้นเพื่ออะไร โถ่ แม่ศรี
เมื่อแรกพบ สัญญาด้วยใจ
เธอบอกกับฉัน ว่าอะไรก็ได้
แต่พอเวลา ล่วงเลยผ่านไป
กลับไม่เหมือนเดิม

เธอคงเบื่อแล้ว ไอ้ของเก่าๆอย่างฉัน
เพราะพูดอะไรออกไป ก็ไม่พอใจ
ทั้งๆที่ฉันก็ทำเหมือนแบบวันนั้น
คง เป็น เพราะ เจอของใหม่

ศรี ศรี ศรีทนไม่ไหว สุดท้ายก็ทิ้งกันไป
ศรี ศรี ศรีทนไม่ไหว ศรีลาก่อน
ฉัน ง้อ เธอก็ไม่สน เธอไม่ฟังแม้คำอ้อนวอน
ก็คนจะไป ก็คนหมดใจ
รั้ง ยัง ไง ก็ไลฟ์บอยย์

อันความรัก แรกเริ่มเดิมที
ดูสดใส สวยงามกว่านี้
จะทำอะไร ก็ช่างดูดี ดูเหมาะสม
สรุปสุดท้าย แล้วเรื่องหัวใจ
กาลเวลา ทำให้มันเปลี่ยนไป
หมื่นเหตุผล ของคนจะไป คงต้องเข้าใจ

เธอคงเบื่อแล้ว ไอ้ของเก่าๆอย่างฉัน
เพราะพูดอะไรออกไป ก็ไม่พอใจ
ทั้งๆที่ฉันก็ทำเหมือนแบบวันนั้น
คง เป็น เพราะ เจอของใหม่

ศรี ศรี ศรีทนไม่ไหว สุดท้ายก็ทิ้งกันไป
ศรี ศรี ศรีทนไม่ไหว ศรีลาก่อน
ฉัน ง้อ เธอก็ไม่สน เธอไม่ฟังแม้คำอ้อนวอน
ก็คนจะไป ก็คนหมดใจ
รั้ง ยัง ไง ก็ไลฟ์บอยย์

เธอคงเบื่อแล้ว ไอ้ของเก่าๆอย่างฉัน
เพราะพูดอะไรออกไป ก็ไม่พอใจ
ทั้งๆที่ฉันก็ทำเหมือนแบบวันนั้น
คง เป็น เพราะ เจอของใหม่

ศรี ศรี ศรีทนไม่ไหว สุดท้ายก็ทิ้งกันไป
ศรี ศรี ศรีทนไม่ไหว ศรีลาก่อน
ฉัน ง้อ เธอก็ไม่สน เธอไม่ฟังแม้คำอ้อนวอน
ก็คนจะไป ก็คนหมดใจ
รั้ง ยัง ไง ก็ไลฟ์บอยย์

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง แม่ศรี (คอร์ด)

Producer : Colorpitch
Arranged : กันตพิชญ์ ยาวิราช (GUN MEAN)
ติดต่องาน : 062-364-4455
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend