หน้าแรก » เหล็กโคน » คอร์ดเพลง หมดใจ – เหล็กโคน

คอร์ดเพลง หมดใจ – เหล็กโคน

คอร์ดเพลง : หมดใจ เหล็กโคน

คอร์ดเพลง หมดใจ - เหล็กโคน

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single เหล็กโคน : หมดใจ


 
ในเมื่ออยู่กันไม่
ได้ 
 
ไม่รู้อิอยู่กั
G/B 
นไซร้
 
อยู่แล้วมันไม่บา
Am 
ยใจ 
 
เลิกไปซะเลยดีห
วา

INSTRU | Am | Em | F G | C |

 
ที่เคยแ
Am 
หลงว่ารัก 
 
มาวั
Em 
นนี้เธอเหม็ดใจ
 
ไม่เห
ลืออยู่ในหัวใจ 
 
ของเธ
อแล้ว
 
ที่เคยแ
Am 
หลงว่าหวง 
 
ห่วง
Em 
ฉันตอนนี้มัน..
 
ไร้
วี่แวว 
 
ไม่เหมือ
นเดิม

 
เมื่อเ
Am 
ธอหมดรัก 
 
ฉัน
Em 
ก็ต้องไป
 
จะไม่
Am 
ยื้อไม่รั้ง 
 
ตัวเ
Em 
ธอเอาไว้
 
เมื่อเ
ธอเหม็ดใจ 
 
ต่างคนต่า
งไป

 
ในเมื่ออยู่กันไม่
ได้ 
 
ไม่รู้อิอยู่กั
นไซร้
 
อยู่แล้วมันไม่บา
Am 
ยใจ 
 
เลิกไปซะเลยดีห
วา
 
ความรักเราเริ่มจืดจ
าง 
 
ต่างคนต่างเดินจา
กลา
 
อยู่ไปก็เสียเ
Am 
วลา 
 
อย่าให้
ทันหยดน้ำ
ตา..
 
ต้องรินไ
หล 
 
 

INSTRU | C | G/B | Am | F |
INSTRU | C | G/B | Am | F G |

 
เมื่อเ
Am 
ธอหมดรัก 
 
ฉัน
Em 
ก็ต้องไป
 
จะไม่
Am 
ยื้อไม่รั้ง 
 
ตัวเ
Em 
ธอเอาไว้
 
เมื่อเ
ธอเหม็ดใจ 
 
ต่างคนต่า
งไป

 
ในเมื่ออยู่กันไม่
ได้ 
 
ไม่รู้อิอยู่กั
นไซร้
 
อยู่แล้วมันไม่บา
Am 
ยใจ 
 
เลิกไปซะเลยดีห
วา
 
ความรักเราเริ่มจืดจ
าง 
 
ต่างคนต่างเดินจา
กลา
 
อยู่ไปก็เสียเ
Am 
วลา 
 
อย่าให้
ทันหยดน้ำ
ตา..

 
ในเมื่ออยู่กันไม่
ได้ 
 
ไม่รู้อิอยู่กั
นไซร้
 
อยู่แล้วมันไม่บา
Am 
ยใจ 
 
เลิกไปซะเลยดีห
วา
 
ความรักเราเริ่มจืดจ
าง 
 
ต่างคนต่างเดินจา
กลา
 
อยู่ไปก็เสียเ
Am 
วลา 
 
อย่าให้
ทันหยดน้ำ
ตา..
 
ต้องรินไ
หล 
 
 

 
อย่าให้
ทันหยดน้ำ
ตา 
 
ต้องหลั่งไ
หล 
 
 

OUTRO | C | G/B | Am | F G | C |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง หมดใจ


ในเมื่ออยู่กันไม่ได้ ไม่รู้อิอยู่กันไซร้
อยู่แล้วมันไม่บายใจ เลิกไปซะเลยดีหวา

( ดนตรี )

ที่เคยแหลงว่ารัก มาวันนี้เธอเหม็ดใจ
ไม่เหลืออยู่ในหัวใจ ของเธอแล้ว
ที่เคยแหลงว่าหวง ห่วงฉันตอนนี้มัน..
ไร้วี่แวว ไม่เหมือนเดิม

เมื่อเธอหมดรัก ฉันก็ต้องไป
จะไม่ยื้อไม่รั้ง ตัวเธอเอาไว้
เมื่อเธอเหม็ดใจ ต่างคนต่างไป

ในเมื่ออยู่กันไม่ได้ ไม่รู้อิอยู่กันไซร้
อยู่แล้วมันไม่บายใจ เลิกไปซะเลยดีหวา
ความรักเราเริ่มจืดจาง ต่างคนต่างเดินจากลา
อยู่ไปก็เสียเวลา อย่าให้ทันหยดน้ำตา..
ต้องรินไหล

( ดนตรี )

เมื่อเธอหมดรัก ฉันก็ต้องไป
จะไม่ยื้อไม่รั้ง ตัวเธอเอาไว้
เมื่อเธอเหม็ดใจ ต่างคนต่างไป

ในเมื่ออยู่กันไม่ได้ ไม่รู้อิอยู่กันไซร้
อยู่แล้วมันไม่บายใจ เลิกไปซะเลยดีหวา
ความรักเราเริ่มจืดจาง ต่างคนต่างเดินจากลา
อยู่ไปก็เสียเวลา อย่าให้ทันหยดน้ำตา..

ในเมื่ออยู่กันไม่ได้ ไม่รู้อิอยู่กันไซร้
อยู่แล้วมันไม่บายใจ เลิกไปซะเลยดีหวา
ความรักเราเริ่มจืดจาง ต่างคนต่างเดินจากลา
อยู่ไปก็เสียเวลา อย่าให้ทันหยดน้ำตา..
ต้องรินไหล

อย่าให้ทันหยดน้ำตา ต้องหลั่งไหล..

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง หมดใจ (คอร์ด)

เขียนโดย : เอกเหล็กโคน
เรียบเรียง : เสกผานชื่น
ติดต่องานโชว์ : 093-6615985

โปรดให้คะแนนความถูกต้องคอร์ดเพลงนี้ !

เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางทีมงานในการปรับปรุงแก้ไข

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :

 โฆษณา