หน้าแรก » วงกลม » คอร์ดเพลง อ้อร้อสุดเบอร์ – วงกลม

คอร์ดเพลง อ้อร้อสุดเบอร์ – วงกลม

คอร์ดเพลง : อ้อร้อสุดเบอร์ วงกลม

คอร์ดเพลง อ้อร้อสุดเบอร์ - วงกลม

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single วงกลม : อ้อร้อสุดเบอร์


 
ถ้าเธอไม่อ้
F#m 
อร้อ 
 
ฉันก็ว่าไม่ผ่
าน
 
ถ้าเธอไม่เจ้
F#m 
าชู้ 
 
ฉันก็ว่าไม่ห
รอย
 
แต่นี้เธอมาหลอ
Bm 
กกัน 
 
เหมือนกับฉันหม้ายหัวใจ
 
ไซรที่ทำพั
F#m 
นนี้..

INSTRU | F#m | F#m | A | A |
INSTRU | Bm | Bm | F#m | F#m |

 
ยังอ้
F#m 
อร้อ เหมือนเดิม เหมือนเดิม
 
ที่เพิ่มเ
ติม คือดิ๊กดิก คือดิ๊กดิก
 
หนุกกับ
Bm 
หรอย 
 
อย่างอื่นไม่คิด
 
มันสุดยอดไปเลย
F#m 
เธอ

 
คิดว่า
F#m 
เธอนั้นหยุดอ้อร้อไปแล้ว
 
คงไม่แ
คล้วเธอต้องอ้อร้อต่อ
 
น่าจะ
Bm 
เป็น คำร้องขอ ของบ่
F#m 
าว 
 

 
เอาเลย
F#m 
เธอ 
 
อ้อร้อต่อเลย
 
อย่าอยู่เ
ฉย หวางนี้บ่าว ๆ หล่อเพ
 
หนุกเดิน
Bm 
หน้าไปเลยหรอยหวา
 
ไอ้ไหรมันพั
F#m 
นนี้สักที

 
แรก
Bm 
ก่อนเธอนั้นอ้อร้อได้ถ้วย
 
หวา
F#m 
งนี้คนสวยอ้อร้อเลื่อนขั้น
 
จนคนแถวบ้
าน.. 
 
เขาพากัน..
 
แหลงแต่เรื่อง
C# 
เธอ..

 
ว่าอ้อร้อสุด
F#m 
เบอร์ สุดเบอร์ สุดเบอร์
 
อย่าให้เธอเ
จอ.. ผู้ชาย เธอเอาเพ
 
คลำแลหม้าย
Bm 
หาง ไม่เลือก ไม่ลังเล
 
ว่าหรอยหนัดอีสา
วนี้

 
เรื่องอ้
F#m 
อร้อ 
 
ไม่มีใครเทียบได้
 
คนแถวบ้
าน 
 
เขาบัดหัวกันแล้วเพ
 
รวมทั้งพี่
Bm 
บ่าว 
 
คนที่โดนเท
 
ว่าหรอยหนัดมันสุดเ
บอร์ 
 
สุดเบอร์..

INSTRU | F#m | F#m | A | A |
INSTRU | Bm | Bm | F#m | F#m |
INSTRU | F#m | F#m | A | A |
INSTRU | Bm | Bm | F#m | F#m |

Bm 
ที่เธอมาลวง 
 
ที่เธอมาหลอก
 
มันเจ็บ มันช้ำ เธ
F#m 
อรู้หรือเปล่า
Bm 
ไม่รัก ไม่ว่า แต่อยากจะแหลงกับเธอ
 
ว่า
C# 
อย่าอ้อร้อนักแรง..

 
ว่าอ้อร้อสุด
F#m 
เบอร์ สุดเบอร์ สุดเบอร์
 
อย่าให้เธอเ
จอ..ผู้ชาย 
 
เธอเอาเพ
 
คลำแลหม้าย
Bm 
หาง ไม่เลือก ไม่ลังเล
 
ว่าหรอยหนัดอีสา
วนี้

 
เรื่องอ้
F#m 
อร้อ 
 
ไม่มีใครเทียบได้
 
คนแถวบ้
าน 
 
เขาบัดหัวกันแล้วเพ
 
รวมทั้งพี่
Bm 
บ่าว 
 
คนที่โดนเท
 
ว่าหรอยหนัดมันสุดเ
F#m 
บอร์ สุดเบอร์ สุดเบอร์

 
อย่าให้เธอเ
จอ.. ผู้ชาย เธอเอาเพ
 
คลำแลหม้าย
Bm 
หาง ไม่เลือก ไม่ลังเล
 
ว่าหรอยหนัดอีสา
วนี้

 
เรื่องอ้
F#m 
อร้อ 
 
ไม่มีใครเทียบได้
 
คนแถวบ้
าน 
 
เขาบัดหัวกันแล้วเพ
 
รวมทั้งพี่
Bm 
บ่าว 
 
คนที่โดนเท
 
ว่าหรอยหนัดมันสุดเ
บอร์ 
 
สุดเบอร์

INSTRU | F#m | F#m | A | A |
INSTRU | Bm | Bm | F#m | F#m |
INSTRU | F#m | F#m | A | A |
INSTRU | Bm | Bm | F#m | F#m | F#m |

 
( สุดเบอร์ไปเลยเธอ สุด ๆ )  
 


ถ้าเธอไม่อ้อร้อ ฉันก็ว่าไม่ผ่าน
ถ้าเธอไม่เจ้าชู้ ฉันก็ว่าไม่หรอย
แต่นี้เธอมาหลอกกัน เหมือนกับฉันหม้ายหัวใจ
ไซรที่ทำพันนี้..

( ดนตรี )

ยังอ้อร้อ เหมือนเดิม เหมือนเดิม
ที่เพิ่มเติม คือดิ๊กดิก คือดิ๊กดิก
หนุกกับหรอย อย่างอื่นไม่คิด
มันสุดยอดไปเลยเธอ

คิดว่าเธอนั้นหยุดอ้อร้อไปแล้ว
คงไม่แคล้วเธอต้องอ้อร้อต่อ
น่าจะเป็น คำร้องขอ ของบ่าว ๆ

เอาเลยเธอ อ้อร้อต่อเลย
อย่าอยู่เฉย หวางนี้บ่าว ๆ หล่อเพ
หนุกเดินหน้าไปเลยหรอยหวา
ไอ้ไหรมันพันนี้สักที

แรกก่อนเธอนั้นอ้อร้อได้ถ้วย
หวางนี้คนสวยอ้อร้อเลื่อนขั้น
จนคนแถวบ้าน.. เขาพากัน..
แหลงแต่เรื่องเธอ..

ว่าอ้อร้อสุดเบอร์ สุดเบอร์ สุดเบอร์
อย่าให้เธอเจอ.. ผู้ชาย เธอเอาเพ
คลำแลหม้ายหาง ไม่เลือก ไม่ลังเล
ว่าหรอยหนัดอีสาวนี้

เรื่องอ้อร้อ ไม่มีใครเทียบได้
คนแถวบ้าน เขาบัดหัวกันแล้วเพ
รวมทั้งพี่บ่าว คนที่โดนเท
ว่าหรอยหนัดมันสุดเบอร์ สุดเบอร์..

( ดนตรี )

ที่เธอมาลวง ที่เธอมาหลอก
มันเจ็บ มันช้ำ เธอรู้หรือเปล่า
ไม่รัก ไม่ว่า แต่อยากจะแหลงกับเธอ
ว่าอย่าอ้อร้อนักแรง..

ว่าอ้อร้อสุดเบอร์ สุดเบอร์ สุดเบอร์
อย่าให้เธอเจอ..ผู้ชาย เธอเอาเพ
คลำแลหม้ายหาง ไม่เลือก ไม่ลังเล
ว่าหรอยหนัดอีสาวนี้

เรื่องอ้อร้อ ไม่มีใครเทียบได้
คนแถวบ้าน เขาบัดหัวกันแล้วเพ
รวมทั้งพี่บ่าว คนที่โดนเท
ว่าหรอยหนัดมันสุดเบอร์ สุดเบอร์ สุดเบอร์

อย่าให้เธอเจอ.. ผู้ชาย เธอเอาเพ
คลำแลหม้ายหาง ไม่เลือก ไม่ลังเล
ว่าหรอยหนัดอีสาวนี้

เรื่องอ้อร้อ ไม่มีใครเทียบได้
คนแถวบ้าน เขาบัดหัวกันแล้วเพ
รวมทั้งพี่บ่าว คนที่โดนเท
ว่าหรอยหนัดมันสุดเบอร์ สุดเบอร์

( ดนตรี )

( สุดเบอร์ไปเลยเธอ สุด ๆ )

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง อ้อร้อสุดเบอร์ (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : พรชัย
เรียบเรียง : วงกลม
ติดต่องาน โทร.081-082-6999

โปรดให้คะแนนความถูกต้องคอร์ดเพลงนี้ !

เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางทีมงานในการปรับปรุงแก้ไข

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :

 โฆษณา