คอร์ดเพลง คนมีเจ้าของ – วงกันเอง

  
Text   

คอร์ดเพลง : คนมีเจ้าของ วงกันเอง

คอร์ดเพลง คนมีเจ้าของ - วงกันเอง

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single วงกันเอง : คนมีเจ้าของ


INTRO | E | G#m | F#m | B | ( 3 Times )

 
ต่อให้
E 
ฉันรักเธอสักแค่ไหน
 
ก็ไม่
G#m 
ทำให้ใจเธอไหวหวั่น
 
แต่
F#m 
เธอคือคนสำคัญ 
 
ของหัว
B 
ใจ

 
คำว่า
E 
รักมันไม่มีวันยอมหยุด
 
หยุดให้
G#m 
ใจของฉัน 
 
ไปรักเธอ
 
มัน
F#m 
ทนไม่ไหว 
 
เลยต้องยอม
B 
จำนน

A 
รู้ว่าเ
B 
ธอ 
 
มีแฟ
G#m 
นแล้ว
 
แต่ไม่แ
F#m 
คล้ว 
 
รักเ
B 
ธออย่า
E 
งนี้
F#m 
ใจเจ้าเอย 
 
เวรก
G#m 
รรมช้ำฤดี
 
เจ็บแบ
F#m 
บนี้ขอให้ฉันคนเดีย
B 
วพอ

 
ไปรักใครไม่
E 
รัก
 
ไปรัก
G#m 
คนที่มีเจ้า
C#m 
ของ
 
หมดสิ
B 
ทธิ์ที่จะครอบค
A 
รอง
 
เป็นพี่น้
B 
องก็ดีแค่ไ
E 
หน

 
วันนั้นเธอบอกรัก
A 
ฉัน
 
มาวัน
B 
นี้เธอเปลี่ยนแป
G#m 
ลงไป
 
หมด
C#m 
แล้ว 
 
เยื่อ
F#m 
ใย
 
บทสุดท้
B 
ายได้แค่พี่น้
E 
อง
B 

E 
รู้ 
 
ว่าเธอก็ยังรั
G#m 
กเขา
 
ปากหวานแต่ใจแสนเศ
A 
ร้า
 
ทรม
B 
านอะไรอย่า
E 
งนี้

 
ไม่นึกไม่คิดไม่
A 
ฝัน
 
ว่าเธอ
B 
นั้นต้องทำแบ
G#m 
บนี้
 
วา
C#m 
งใจไว้ที่ค
F#m 
นดี
 
จบเพล
B 
งนี้ขอลาจ
E 
าก

INSTRU | E G#m/D# | C#m B | A B | E |
INSTRU | A B | G#m C#m | F#m B | E |
INSTRU | E | G#m/D# | F#m | B |

A 
รู้ว่าเ
B 
ธอ 
 
มีแฟ
G#m 
นแล้ว
 
แต่ไม่แ
F#m 
คล้ว 
 
รักเ
B 
ธออย่า
E 
งนี้
F#m 
ใจเจ้าเอย 
 
เวรก
G#m 
รรมช้ำฤดี
 
เจ็บแบ
F#m 
บนี้ขอให้ฉันคนเดีย
B 
วพอ

 
ไปรักใครไม่
E 
รัก
 
ไปรัก
G#m 
คนที่มีเจ้า
C#m 
ของ
 
หมดสิ
B 
ทธิ์ที่จะครอบค
A 
รอง
 
เป็นพี่น้
B 
องก็ดีแค่ไ
E 
หน

 
วันนั้นเธอบอกรัก
A 
ฉัน
 
มาวัน
B 
นี้เธอเปลี่ยนแป
G#m 
ลงไป
 
หมด
C#m 
แล้ว 
 
เยื่อ
F#m 
ใย
 
บทสุดท้
B 
ายได้แค่พี่น้
E 
อง 
 
 
F 

 
ไปรักใครไม่
F 
รัก
 
ไปรัก
Am 
คนที่มีเจ้า
Dm 
ของ
 
หมด
C 
สิทธิ์ที่จะครอบค
Bb 
รอง
 
เป็นพี่น้
C 
องก็ดีแค่ไ
F 
หน

 
วันนั้นเธอบอกรัก
Bb 
ฉัน
 
มาวัน
C 
นี้เธอเปลี่ยนแปล
Am 
งไป
 
หมดแล้ว เยื่อ
Dm 
ใย
 
บทสุดท้
C 
ายได้แค่พี่น้
F 
อง

 
หมดแล้ว เยื่
Gm 
อใย
 
บทสุดท้
C 
าย.. 
 
ได้แค่พี่น้
F 
อง..

OUTRO | F | Am | Gm | C | F |


ต่อให้ฉันรักเธอสักแค่ไหน
ก็ไม่ทำให้ใจเธอไหวหวั่น
แต่เธอคือคนสำคัญ ของหัวใจ

คำว่ารักมันไม่มีวันยอมหยุด
หยุดให้ใจของฉัน ไปรักเธอ
มันทนไม่ไหว เลยต้องยอมจำนน

รู้ว่าเธอ มีแฟนแล้ว
แต่ไม่แคล้ว รักเธออย่างนี้
ใจเจ้าเอย เวรกรรมช้ำฤดี
เจ็บแบบนี้ขอให้ฉันคนเดียวพอ

ไปรักใครไม่รัก
ไปรักคนที่มีเจ้าของ
หมดสิทธิ์ที่จะครอบครอง
เป็นพี่น้องก็ดีแค่ไหน

วันนั้นเธอบอกรักฉัน
มาวันนี้เธอเปลี่ยนแปลงไป
หมดแล้ว เยื่อใย
บทสุดท้ายได้แค่พี่น้อง

รู้ ว่าเธอก็ยังรักเขา
ปากหวานแต่ใจแสนเศร้า
ทรมานอะไรอย่างนี้

ไม่นึกไม่คิดไม่ฝัน
ว่าเธอนั้นต้องทำแบบนี้
วางใจไว้ที่คนดี
จบเพลงนี้ขอลาจาก

( ดนตรี )

รู้ว่าเธอ มีแฟนแล้ว
แต่ไม่แคล้ว รักเธออย่างนี้
ใจเจ้าเอย เวรกรรมช้ำฤดี
เจ็บแบบนี้ขอให้ฉันคนเดียวพอ

ไปรักใครไม่รัก
ไปรักคนที่มีเจ้าของ
หมดสิทธิ์ที่จะครอบครอง
เป็นพี่น้องก็ดีแค่ไหน

วันนั้นเธอบอกรักฉัน
มาวันนี้เธอเปลี่ยนแปลงไป
หมดแล้ว เยื่อใย
บทสุดท้ายได้แค่พี่น้อง

ไปรักใครไม่รัก
ไปรักคนที่มีเจ้าของ
หมดสิทธิ์ที่จะครอบครอง
เป็นพี่น้องก็ดีแค่ไหน

วันนั้นเธอบอกรักฉัน
มาวันนี้เธอเปลี่ยนแปลงไป
หมดแล้ว เยื่อใย
บทสุดท้ายได้แค่พี่น้อง

หมดแล้ว เยื่อใย
บทสุดท้าย.. ได้แค่พี่น้อง..

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง คนมีเจ้าของ (คอร์ด)

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend