คอร์ดเพลง สองล้อง้อแฟน – ไมค์ ติดเหน่อ

  
Text   

คอร์ดเพลง : สองล้อง้อแฟน ไมค์ ติดเหน่อ

คอร์ดเพลง สองล้อง้อแฟน - ไมค์ ติดเหน่อ

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single ไมค์ ติดเหน่อ : สองล้อง้อแฟน


INTRO | Bb | C | Am | Dm |
INTRO | Gm | C | F | F |

 
กะเข้าใจอ้าย
F 
แน
 
มูลอีแม่อ้าย
Dm 
นั้นบ่หลาย
 
เท่าที่มีกะรถ
Gm 
มอเตอร์ไ
C 
ซค์
 
กับใจที่มันนั้น
F 
ฮักเจ้าหลาย

 
กะเก็บเงิน
F 
ยังบ่พอ
 
หากเก็บพอสิซื้อสิบ
Dm 
ล้อให้ขี่
 
ให้ถึกดวงพระ
Gm 
ทัยคน
C 
ดี
 
จ่มมาเบิดปีอยาก
F 
ขี่รถใหญ่

 
แต่มื้อ
Bb 
นี้อดเอาไ
C 
ว้ก่อน
 
โอ้บัง
Am 
อรมาซ้อนท้ายอ้ายเถิ
Dm 
ดหนา
 
อ้ายสิพาเจ้าไป
Gm 
กิน 
 
พิซ
C 
ซ่า
 
พาไปขี่ชิง
F 
ช้าสวรรค์

Bb 
สิไปทางใด๋ 
 
ไปหม่อง
C 
ใด๋
 
ขอแค่เจ้าบอก
Am 
มาอ้ายสิพาเจ้
Dm 
าไป
 
อย่าเคียดโ
Gm 
ดนคักห
C 
ลาย
 
เคียดหลายนั้นมัน
F 
บ่ดี 
 
ฮู้บ่

Bb 
คันเคียดหลายๆ 
 
สิวสิขึ้
C 
นหน้า
 
ฝ้าก็ขึ้นลามไป
Am 
ฮอดความโสด
Dm 
ฮู้บ่
 
บ่อาย
Gm 
หมู่เจ้า
C 
บ่
 
อ้ายขอมาคืนดี
F 
กันเถิดหนา

INSTRU | Bb | C | Am | Dm |
INSTRU | Gm | C | F | F |
INSTRU | Bb | C | Am | Dm |
INSTRU | Gm | C | F | F |

 
แต่มื้อ
Bb 
นี้อดเอาไ
C 
ว้ก่อน
 
โอ้บัง
Am 
อรมาซ้อนท้ายอ้ายเถิ
Dm 
ดหนา
 
อ้ายสิพาเจ้าไป
Gm 
กิน 
 
พิซ
C 
ซ่า
 
พาไปขี่ชิง
F 
ช้าสวรรค์

Bb 
สิไปทางใด๋ 
 
ไปหม่อง
C 
ใด๋
 
ขอแค่เจ้าบอก
Am 
มาอ้ายสิพาเจ้
Dm 
าไป
 
อย่าเคียดโ
Gm 
ดนคักห
C 
ลาย
 
เคียดหลายนั้นมัน
F 
บ่ดี 
 
ฮู้บ่

Bb 
คันเคียดหลายๆ 
 
สิวสิขึ้
C 
นหน้า
 
ฝ้าก็ขึ้นลามไป
Am 
ฮอดความโสด
Dm 
ฮู้บ่
 
บ่อาย
Gm 
หมู่เจ้า
C 
บ่
 
อ้ายขอมาคืนดี
F 
กันเถิดหนา

Bb 
สิไปทางใด๋ 
 
ไปหม่อง
C 
ใด๋
 
ขอแค่เจ้าบอก
Am 
มาอ้ายสิพาเจ้
Dm 
าไป
 
อย่าเคียดโ
Gm 
ดนคักห
C 
ลาย
 
เคียดหลายนั้นมัน
F 
บ่ดี 
 
ฮู้บ่

Bb 
คันเคียดหลายๆ 
 
สิวสิขึ้
C 
นหน้า
 
ฝ้าก็ขึ้นลามไป
Am 
ฮอดความโสด
Dm 
ฮู้บ่
 
บ่อาย
Gm 
หมู่เจ้า
C 
บ่
 
อ้ายขอมาคืนดี
F 
กันเถิดหนา

 
บ่อาย
Gm 
หมู่เจ้า
C 
บ่
 
อ้ายขอมาคืนดี
F 
กันเถิดหนา..

OUTRO | Bb | C | Am | Dm |
OUTRO | Gm | C | F | F | F |


กะเข้าใจอ้ายแน
มูลอีแม่อ้ายนั้นบ่หลาย
เท่าที่มีกะรถมอเตอร์ไซ
กับใจที่มันนั้นฮักเจ้าหลาย

กะเก็บเงินยังบ่พอ
หากเก็บพอสิซื้อสิบล้อให้ขี่
ให้ถึกดวงพระทัยคนดี
จ่มมาเบิดปีอยากขี่รถใหญ่

แต่มื้อนี้อดเอาไว้ก่อน
โอ้บังอรมาซ้อนท้ายอ้ายเถิดหนา
อ้ายสิพาเจ้าไปกิน พิซซ่า
พาไปขี่ชิงช้าสวรรค์

สิไปทางใด๋ไปหม่องใด๋
ขอแค่เจ้าบอกมาอ้ายสิพาเจ้าไป
อย่าเคียดโดนคักหลาย
เคียดหลายนั้นมันบ่ดี ฮู้บ่

คันเคียดหลายๆ สิวสิขึ้นหน้า
ฝ้าก็ขึ้น ลามไปฮอดความโสดฮู้บ่
บ่อายหมู่เจ้าบ่
อ้ายขอมาคืนดีกันเถิดหนา

แต่มื้อนี้อดเอาไว้ก่อน
โอ้บังอรมาซ้อนท้ายอ้ายเถิดหนา
อ้ายสิพาเจ้าไปกิน พิซซ่า
พาไปขี่ชิงช้าสวรรค์

สิไปทางใด๋ไปหม่องใด๋
ขอแค่เจ้าบอกมาอ้ายสิพาเจ้าไป
อย่าเคียดโดนคักหลาย
เคียดหลายนั้นมันบ่ดี ฮู้บ่

คันเคียดหลายๆ สิวสิขึ้นหน้า
ฝ้าก็ขึ้น ลามไปฮอดความโสดฮู้บ่
บ่อายหมู่เจ้าบ่
อ้ายขอมาคืนดีกันเถิดหนา

สิไปทางใด๋ไปหม่องใด๋
ขอแค่เจ้าบอกมาอ้ายสิพาเจ้าไป
อย่าเคียดโดนคักหลาย
เคียดหลายนั้นมันบ่ดี ฮู้บ่

คันเคียดหลายๆ สิวสิขึ้นหน้า
ฝ้าก็ขึ้น ลามไปฮอดความโสดฮู้บ่
บ่อายหมู่เจ้าบ่
อ้ายขอมาคืนดีกันเถิดหนา

บ่อ้ายหมู่เจ้าบ่
อ้ายขอมาคืนดีกันเถิดหนา

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง สองล้อง้อแฟน (คอร์ด)

Facebook : Patipan Seetanak(เปเปอร์)
Line : psps25
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend