คอร์ดเพลง กินเหล้ามันขม กินผมดีมั๊ย – ฟลุ๊คกะปาล์ม ได้หมดถ้าสดชื่น

  
Text   

Bm 
  ได้เจอกับเธอเหมือนคนอกหัก
F#m 
  นั่งรินเหล้าพร้อมน้ำตา
Bm 
  จัดมาสักกลมผสมโซดา
C#7 
  ปลอบใจคนเหงา 
 
ที่เศร้าในคืนนี้..

INSTRU | F#m | F#m | F#m | E |
INSTRU | A | E | F#m | F#m |
INSTRU | D | D | E | E | A |

F#m 
  ออกมาคืนนี้ 
 
มาหารักดีจะมีไหม
Bm 
  ใครจะได้เป็นคนของใจ
F#m 
  ได้ผมคนนี้ไปครอบครอง

F#m 
  ก็ตอนนี้ตัวผมนั้นยังโสด
C#m 
  อยากจะได้คุณมาเป็นคนโปรดของหัวใจ
F#m 
  ถ้าไม่รังเกียจ 
 
มานั่งเบียดกันได้หม้าย
C#m 
  สนุกกันไปออกมาคืนนี้จัดสักที

Bm 
  ได้เจอกับเธอเหมือนคนอกหัก
F#m 
  นั่งรินเหล้าพร้อมน้ำตา
Bm 
  จัดมาสักกลมผสมโซดา
C#7 
  ปลอบใจคนเหงา 
 
ที่เศร้าในคืนนี้

 
ถ้ากินเหล้ามัน
A 
ขม.
E 
.. 
 
กินผมดีกว่
F#m 
ามั๊ย
 
ปลดปล่อยมันออก
D 
มาน้ำตาพร้อมโซดา
 
ปลอบคนอกหักในคื
E 
นนี้
 
ทิ้งมันออก
A 
ไป 
 
ไอ้เรื่องความห
E 
ลัง
 
ออกมาจริ
F#m 
งจังกับผมคนโ
C#m 
สดในวันนี้
 
ทั้งโ
Bm 
สดและดี 
 
ต้องผ
E 
มคนนี้ 
 
พร้อมย้อมใ
A 
จให้เธอ

INSTRU | F#m | C#m | D | E |
INSTRU | F#m | C#m | Bm | E |

Bm 
  ได้เจอกับเธอเหมือนคนอกหัก
F#m 
  นั่งรินเหล้าพร้อมน้ำตา
Bm 
  จัดมาสักกลมผสมโซดา
C#7 
  ปลอบใจคนเหงา 
 
ที่เศร้าในคืนนี้

 
ถ้ากินเหล้ามัน
A 
ขม.
E 
.. 
 
กินผมดีกว่
F#m 
ามั๊ย
 
ปลดปล่อยมันออก
D 
มาน้ำตาพร้อมโซดา
 
ปลอบคนอกหักในคื
E 
นนี้
 
ทิ้งมันออก
A 
ไป 
 
ไอ้เรื่องความห
E 
ลัง
 
ออกมาจริ
F#m 
งจังกับผมคนโ
C#m 
สดในวันนี้
 
ทั้งโ
Bm 
สดและดี 
 
ต้องผ
E 
มคนนี้ 
 
พร้อมย้อมใ
A 
จให้เธอ

 
ถ้ากินเหล้ามัน
A 
ขม.
E 
.. 
 
กินผมดีกว่
F#m 
ามั๊ย
 
ปลดปล่อยมันออก
D 
มาน้ำตาพร้อมโซดา
 
ปลอบคนอกหักในคื
E 
นนี้
 
ทิ้งมันออก
A 
ไป 
 
ไอ้เรื่องความห
E 
ลัง
 
ออกมาจริ
F#m 
งจังกับผมคนโ
C#m 
สดในวันนี้
 
ทั้งโ
Bm 
สดและดี 
 
ต้องผ
E 
มคนนี้ 
 
พร้อมย้อมใ
A 
จให้เธอ

 
ทั้งโ
D 
สดและดี 
 
ต้อง
E 
ผมคนนี้
 
พร้อมย้อมใ
A 
จให้เธอ..

OUTRO | A | E | F#m | F#m |
OUTRO | D | D | E | E | A |


ได้เจอกับเธอเหมือนคนอกหัก
นั่งรินเหล้าพร้อมน้ำตา
จัดมาสักกลมผสมโซดา
ปลอบใจคนเหงา ที่เศร้าในคืนนี้..

( ดนตรี )

ออกมาคืนนี้ มาหารักดีจะมีไหม
ใครจะได้เปนคนของใจ
ได้ผมคนนี้ไปครอบครอง

กตอนนี้ตัวผมนั้นยังโสด
อยากจะได้คุณมาเปนคนโปรดของหัวใจ
ถ้าไม่รังเกียจ มานั่งเบียดกันได้หม้าย
สนุกกันไปออกมาคืนนี้จัดสักที

ได้เจอกับเธอเหมือนคนอกหัก
นั่งรินเหล้าพร้อมน้ำตา
จัดมาสักกลมผสมโซดา
ปลอบใจคนเหงา ที่เศร้าในคืนนี้

ถ้ากินเหล้ามันขม… กินผมดีกว่ามั๊ย
ปลดปล่อยมันออกมาน้ำตาพร้อมโซดา
ปลอบคนอกหักในคืนนี้
ทิ้งมันออกไป ไอ้เรื่องความหลัง
ออกมาจริงจังกับผมคนโสดในวันนี้
ทั้งโสดและดี ต้องผมคนนี้ พร้อมย้อมใจให้เธอ

( ดนตรี )

ได้เจอกับเธอเหมือนคนอกหัก
นั่งรินเหล้าพร้อมน้ำตา
จัดมาสักกลมผสมโซดา
ปลอบใจคนเหงา ที่เศร้าในคืนนี้

ถ้ากินเหล้ามันขม… กินผมดีกว่ามั๊ย
ปลดปล่อยมันออกมาน้ำตาพร้อมโซดา
ปลอบคนอกหักในคืนนี้
ทิ้งมันออกไป ไอ้เรื่องความหลัง
ออกมาจริงจังกับผมคนโสดในวันนี้
ทั้งโสดและดี ต้องผมคนนี้ พร้อมย้อมใจให้เธอ

ถ้ากินเหล้ามันขม… กินผมดีกว่ามั๊ย
ปลดปล่อยมันออกมาน้ำตาพร้อมโซดา
ปลอบคนอกหักในคืนนี้
ทิ้งมันออกไป ไอ้เรื่องความหลัง
ออกมาจริงจังกับผมคนโสดในวันนี้
ทั้งโสดและดี ต้องผมคนนี้ พร้อมย้อมใจให้เธอ

ทั้งโสดและดี ต้องผมคนนี้
พร้อมย้อมใจให้เธอ..


รูปภาพคอร์ด กินเหล้ามันขม กินผมดีมั๊ย – ฟลุ๊คกะปาล์ม ได้หมดถ้าสดชื่น

คอร์ดเพลง กินเหล้ามันขม กินผมดีมั๊ย - ฟลุ๊คกะปาล์ม ได้หมดถ้าสดชื่น

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง กินเหล้ามันขม กินผมดีมั๊ย (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง ฟลุ๊ค ฐิติกร
เรียบเรียง – ปิยะวัฒน์ หมื่นสนิท
ติดต่องาน 093-6657370
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend