หน้าแรก » ทอน ทุ่งฝน » คอร์ดเพลง ฝนฮำหัว – ทอน ทุ่งฝน

คอร์ดเพลง ฝนฮำหัว – ทอน ทุ่งฝน

คอร์ดเพลง : ฝนฮำหัว ทอน ทุ่งฝน

คอร์ดเพลง ฝนฮำหัว - ทอน ทุ่งฝน

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single ทอน ทุ่งฝน : ฝนฮำหัว


Tune to Eb
INTRO | F#m E | D | ( 2 Times )

F#m 
ฮักกันบ่พอคราวใจกะร้าวแล้วพังห
มุ่น
 
ปานเตะ
ฝุ่น.. 
 
 
C#m 
อ้ายเบิดสิทธิ์ไ
F#m 
ปต่อ

F#m 
กะแม่นล่ะเนาะเจ้าผู้เป็นคนถิ่ม
 
คงบ่เ
จ็บบ่คึดหลาย 
 
ผู้สิข
าดใจตาย
 
คงเป็น
C#m 
อ้าย…
 
เจ้า
F#m 
ฮู้ดี

 
กะย้อนว่า
Bm 
ฮักเลยไว้ใจ 
 
เขา
F#m 
คักแนแล้ว
 
ขากะยังมาเหยียบ
F#m 
ใจเฮา
 
ยังเสียเ
ส้นเป็นบ้าฮ้องหาแต่เขา
 
เป็นย้อนเ
ฮามันซัว

 
ให้
F#m 
ฝนมันฮำลงมาใส่
หัว
 
ให้มันล้
างน้ำตา 
 
 
ซัวๆ 
 
โง่ๆ
F#m 
โอ้.. 
 
ฮะโอฮะ
โอ..
 
ให้มันอ
อกเบิ่ดโต 
 
จั่งสิเซาเสีย
ใจ

 
สถานะอ้ายกะคือแ
F#m 
ฟนเก่า
 
มื้อนี้เจ้าเ
ป็นคนใหม่ของไผ
 
เฮ็ดจัง
ใด๋กะบ่พอใจ 
 
เว้าหยังไปใจเจ้ากะบ่
จำ
 
หย่างให้ฝนฮำให้มันส่วง..
 

INSTRU | F#m E | D E |

F#m 
นั่งให้เกียกขี้ตมจนว่าซ่งขาดด
าก
 
พึ่งฮู้ว่าย
าก 
 
กับการสิ
C#m 
ลุกขึ้น
ยืนหย่าง
F#m 
ต่อ

F#m 
บ่ได้สนดอกคำคนหรือไผสิผ่านมา
ล้อ
 
ว่าบักขี้
ไห้ 
 
สิเปรียบกะ
C#m 
ได้
 
ว่าอ้
ายหนิส่ำ
F#m 
หมา

 
กะย้อนว่า
Bm 
ฮักเลยไว้ใจ 
 
เขา
F#m 
คักแนแล้ว
 
ขากะยังมาเหยียบ
F#m 
ใจเฮา
 
ยังเสียเ
ส้นเป็นบ้าฮ้องหาแต่เขา
 
เป็นย้อนเ
ฮา.. 
 
มันซัว

 
ให้
F#m 
ฝนมันฮำลงมาใส่
หัว
 
ให้มันล้
างน้ำตา 
 
 
ซัวๆ 
 
โง่ๆ
F#m 
โอ้.. 
 
ฮะโอฮะ
โอ..
 
ให้มันอ
อกเบิ่ดโต 
 
จั่งสิเซาเสีย
ใจ

 
สถานะอ้ายกะคือแ
F#m 
ฟนเก่า
 
มื้อนี้เจ้าเ
ป็นคนใหม่ของไผ
 
เฮ็ดจัง
ใด๋กะบ่พอใจ 
 
เว้าหยังไปใจเจ้ากะบ่
จำ
 
หย่างให้ฝนฮำให้มันส่วง..
 

INSTRU | F#m E | D E |
INSTRU | D E | F#m | D E | A |
INSTRU | D E | F#m | D | E |

 
ให้
F#m 
ฝนมันฮำลงมาใส่
หัว
 
ให้มันล้
างน้ำตา 
 
 
ซัวๆ 
 
โง่ๆ
F#m 
โอ้.. 
 
ฮะโอฮะ
โอ..
 
ให้มันอ
อกเบิ่ดโต 
 
จั่งสิเซาเสีย
ใจ

 
สถานะอ้ายกะคือแ
F#m 
ฟนเก่า
 
มื้อนี้เจ้าเ
ป็นคนใหม่ของไผ
 
เฮ็ดจัง
ใด๋กะบ่พอใจ 
 
เว้าหยังไปใจเจ้ากะบ่
จำ
 
หย่างให้ฝนฮำให้มันส่วง..
 

OUTRO | F#m E | D | ( 2 Times )


ฮักกันบ่พอคราวใจกะร้าวแล้วพังหมุ่น
ปานเตะฝุ่น.. อ้ายเบิดสิทธิ์ไปต่อ

กะแม่นล่ะเนาะเจ้าผู้เปนคนถิ่ม
คงบ่เจบบ่คึดหลาย ผู้สิขาดใจตาย
คงเปนอ้าย.. เจ้าฮู้ดี

กะย้อนว่าฮักเลยไว้ใจ เขาคักแนแล้ว
เขากะยังมาเหยียบใจเฮา
ยังเสียเส้นเปนบ้าฮ้องหาแต่เขา
เปนย้อนเฮามันซัว

ให้ฝนมันฮำลงมาใส่หัว
ให้มันล้างน้ำตา ซัวๆ โง่ๆ
โอ้.. ฮะโอฮะโอ..
ให้มันออกเบิ่ดโต จั่งสิเซาเสียใจ

สถานะอ้ายกะคือแฟนเก่า
มื้อนี้เจ้าเปนคนใหม่ของไผ
เฮดจังใด๋กะบ่พอใจ เว้าหยังไปใจเจ้ากะบ่จำ
หย่างให้ฝนฮำให้มันส่วง..

( ดนตรี )

นั่งให้เกียกขี้ตมจนว่าซ่งขาดดาก
พึ่งฮู้ว่ายาก กับการสิลุกขึ้นยืนหย่างต่อ

บ่ได้สนดอกคำคนหรือไผสิผ่านมาล้อ
ว่าบักขี้ไห้ สิเปรียบกะได้
ว่าอ้ายหนิส่ำหมา

กะย้อนว่าฮักเลยไว้ใจ เขาคักแนแล้ว
เขากะยังมาเหยียบใจเฮา
ยังเสียเส้นเปนบ้าฮ้องหาแต่เขา
เปนย้อนเฮา.. มันซัว

ให้ฝนมันฮำลงมาใส่หัว
ให้มันล้างน้ำตา ซัวๆ โง่ๆ
โอ้.. ฮะโอฮะโอ..
ให้มันออกเบิ่ดโต จั่งสิเซาเสียใจ

สถานะอ้ายกะคือแฟนเก่า
มื้อนี้เจ้าเปนคนใหม่ของไผ
เฮดจังใด๋กะบ่พอใจ เว้าหยังไปใจเจ้ากะบ่จำ
หย่างให้ฝนฮำให้มันส่วง..

( ดนตรี )

ให้ฝนมันฮำลงมาใส่หัว
ให้มันล้างน้ำตา ซัวๆ โง่ๆ
โอ้.. ฮะโอฮะโอ..
ให้มันออกเบิ่ดโต จั่งสิเซาเสียใจ

สถานะอ้ายกะคือแฟนเก่า
มื้อนี้เจ้าเปนคนใหม่ของไผ
เฮดจังใด๋กะบ่พอใจ เว้าหยังไปใจเจ้ากะบ่จำ
หย่างให้ฝนฮำให้มันส่วง..


รูปภาพคอร์ด ฝนฮำหัว – ทอน ทุ่งฝน

คอร์ดเพลง ฝนฮำหัว - ทอน ทุ่งฝน

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ฝนฮำหัว (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : ทอน ทุ่งฝน
เรียบเรียง : เธค คอนสาร
ติดต่องานแสดง : 098-6125171
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Search

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :