หน้าแรก » มนต์แคน แก่นคูน » คอร์ดเพลง อ้ายมาส่งทาง – มนต์แคน แก่นคูน

คอร์ดเพลง อ้ายมาส่งทาง – มนต์แคน แก่นคูน

คอร์ดเพลง : อ้ายมาส่งทาง มนต์แคน แก่นคูน

คอร์ดเพลง อ้ายมาส่งทาง - มนต์แคน แก่นคูน

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single มนต์แคน แก่นคูน : อ้ายมาส่งทาง


INTRO | G Bm | Em | G Bm | Em | C | D |

 
เส้นท
าง 
 
 
Bm 
เพินให้เฮาหยุด
Em 
ฮักไว้ส่ำนี้
 
โชค
ดีเด้อ
Bm 
หล่า 
 
เมื่อ
Em 
เจ้าตัดสินใ
 
อ้ายสิ
คึดว่าเป็นฝั
นร้าย
 
เข้ามา
Bm 
แล้วมันต้องผ่า
Em 
นไป
 
เพราะว่า
ฮักมันไปบ่
ได้ 
 
สุดท้ายก็ต้อ
งจบ

 
บุญที่
Am 
ฮ่วมกันมาแต่ชาติก่อน
 
แค่มา
Em 
พบกะเสียเจ้าไป
 
ต้องส
ละคำว่าตลอดไป 
 
อ้า
ยยอม..

 
ให้จำอ้
ายในนาม 
 
ผู้
Bm 
มาส่งทาง
 
ได้มา
สู้เคียงข้างเพียง
แค่ผ่าน
 
สิบ่คึด
Em 
ต่อไปหลายกว่า
Bm 
นั้น
 
ให้เจ้าพ้
Em 
อทาง..ใ
หม่
 
ฮักเพิน
สา..เด้อ
Bm 
นาง 
 
มื้อนี่
Em 
เบิ่ดหน้าที่ของอ้าย
 
ส่งท
างย่า
Am 
งใหม่.. 
 
 
 
กับคนใ
หม่.
.. 
 
ที่บ่แม่
นอ้าย..

INSTRU | Em Bm | C Am | Bm Em | C D |
INSTRU | G Bm | C D | Am Bm | Em |

 
บุญที่
Am 
ฮ่วมกันมาแต่ชาติก่อน
 
แค่มา
Em 
พบกะเสียเจ้าไป
 
ต้องส
ละคำว่าตลอดไป 
 
อ้า
ยยอม.. 
 
โอยยย..

 
ให้จำอ้
ายในนาม.. 
 
ผู้
Bm 
มาส่งทาง
 
ได้มา
สู้เคียงข้างเพียง
ชั่วคราว
 
สิบ่คึด
Em 
ต่อไปหลายกว่า
Bm 
นั้น
 
ให้เจ้าพ้
Em 
อทาง..ใ
หม่
 
ฮักเพิน
สา 
 
เด้อ
Bm 
นาง 
 
มื้อนี่
Em 
เบิ่ดหน้าที่ของอ้าย
 
ส่งท
างย่า
Am 
งใหม่.. 
 
 
 
กับคนใ
หม่.
.. 
 
ที่มันบ่แม่
นอ้าย..

 
ให้จำอ้
ายในนาม..ผู้
Bm 
มาส่งทาง
 
ได้มา
สู้เคียงข้างเพียง
ชั่วคราว
 
สิบ่คึด
Em 
ต่อไปหลายกว่า
Bm 
นั้น
 
ให้เจ้าพ้
Em 
อทาง..ใ
หม่
 
ฮักเพิน
สา.. 
 
เด้อ
Bm 
นาง 
 
มื้อนี่
Em 
เบิ่ดหน้าที่ของอ้าย
 
ส่งท
างย่า
Am 
งใหม่.. 
 
 
 
กับคนใ
หม่.
.. 
 
ที่มัน..บ่แม่นอ้าย..

OUTRO | Em Bm | C Am |
OUTRO | Bm Em E | Am D | G C | G |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง อ้ายมาส่งทาง


เส้นทาง เพินให้เฮาหยุดฮักไว้ส่ำนี้
โชคดีเด้อหล่า เมื่อเจ้าตัดสินใจ
อ้ายสิคึดว่าเปนฝันร้าย
เข้ามาแล้วมันต้องผ่านไป
เพราะว่าฮักมันไปบ่ได้ สุดท้ายกต้องจบ

บุญที่ฮ่วมกันมาแต่ชาติก่อน
แค่มาพบกะเสียเจ้าไป
ต้องสละคำว่าตลอดไป อ้ายยอม..

ให้จำอ้ายในนาม ผู้มาส่งทาง
ได้มาสู้เคียงข้างเพียงแค่ผ่าน
สิบ่คึดต่อไปหลายกว่านั้น
ให้เจ้าพ้อทาง..ใหม่
ฮักเพินสา..เด้อนาง มื้อนี่เบิ่ดหน้าที่ของอ้าย
ส่งทางย่างใหม่..
กับคนใหม่… ที่บ่แม่นอ้าย..

( ดนตรี )

บุญที่ฮ่วมกันมาแต่ชาติก่อน
แค่มาพบกะเสียเจ้าไป
ต้องสละคำว่าตลอดไป อ้ายยอม.. โอยยย..

ให้จำอ้ายในนาม.. ผู้มาส่งทาง
ได้มาสู้เคียงข้างเพียงชั่วคราว
สิบ่คึดต่อไปหลายกว่านั้น
ให้เจ้าพ้อทาง..ใหม่
ฮักเพินสา เด้อนาง มื้อนี่เบิ่ดหน้าที่ของอ้าย
ส่งทางย่างใหม่..
กับคนใหม่… ที่มันบ่แม่นอ้าย..

ให้จำอ้ายในนาม..ผู้มาส่งทาง
ได้มาสู้เคียงข้างเพียงชั่วคราว
สิบ่คึดต่อไปหลายกว่านั้น
ให้เจ้าพ้อทาง..ใหม่
ฮักเพินสา.. เด้อนาง มื้อนี่เบิ่ดหน้าที่ของอ้าย
ส่งทางย่างใหม่..
กับคนใหม่… ที่มัน..บ่แม่นอ้าย..


รูปภาพคอร์ด อ้ายมาส่งทาง – มนต์แคน แก่นคูน

คอร์ดเพลง อ้ายมาส่งทาง - มนต์แคน แก่นคูน

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง อ้ายมาส่งทาง (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : เจ อาร์ นาเหนือ
เรียบเรียง : ปิยะวุฒิ ณ บางช้าง
ติดต่องานจ้างศิลปิน โทร.085-484-7345

โปรดให้คะแนนความถูกต้องคอร์ดเพลงนี้ !

เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางทีมงานในการปรับปรุงแก้ไข

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :

 โฆษณา