คอร์ดเพลง ขอเธอ – ภู ภูยะ

  
Text   

คอร์ดเพลง : ขอเธอ ภู ภูยะ

คอร์ดเพลง ขอเธอ - ภู ภูยะ

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single ภู ภูยะ : ขอเธอ


Tune to Eb
INTRO | D | G | D | A |

 
D 
อกกับเธอเสมอ 
 
หากเธอ
G 
ยังรักฉัน
 
ฉันจะรักเ
D 
ธอ.. 
 
เส
A 
มอ..
 
D 
ามถึงเธอไม่ว่าวันพรุ่งนี้
 
จะเ
G 
ป็นอย่างไร
 
จะรับได้ห
D 
ม้าย 
 
รักฉันได้ห
A 
ม้าย

 
วัน
Bm 
นี้เราเดินกันมาแสนไกล
 
พรุ่
G 
งนี้เรายังไปต่อกัน
 
เธอกับ
D 
ฉัน 
 
เราจะจับมือ
A 
กัน

 
ฉัน
G 
จะมีเธอ 
 
นั้นเป็น
A 
คนสุดท้าย
 
ฉันจ
F#m 
ะมีเธออยู่ 
 
เคี
Bm 
ยงข้างกาย
 
เธอจะรั
G 
บได้หม้าย 
 
เธอจะรั
A 
กได้หม้าย
 
ผู้ช
D 
ายคนนี้..
 
สิ่ง
G 
ดี ๆ ไม่มีวันลบเ
A 
ลือน
 
ยังคงย้ำเ
F#m 
ตือนอยู่ในหั
Bm 
วใจ
G 
ขอได้ไหมรักฉั
A 
นไปตลอดชีวิต

INSTRU | G A | F#m Bm | G A | D |
INSTRU | G A | F#m Bm | G A | D |

 
วัน
Bm 
นี้เราเดินกันมาแสนไกล
 
พรุ่
G 
งนี้เรายังไปต่อกัน
 
เธอกับ
D 
ฉัน 
 
เราจะจับมือ
A 
กัน

 
ฉัน
G 
จะมีเธอ 
 
นั้นเป็น
A 
คนสุดท้าย
 
ฉันจ
F#m 
ะมีเธออยู่ 
 
เคี
Bm 
ยงข้างกาย
 
เธอจะรั
G 
บได้หม้าย 
 
เธอจะรั
A 
กได้หม้าย
 
ผู้ช
D 
ายคนนี้..
 
สิ่ง
G 
ดี ๆ ไม่มีวันลบเ
A 
ลือน
 
ยังคงย้ำเ
F#m 
ตือนอยู่ในหั
Bm 
วใจ
G 
ขอได้ไหมรักฉั
A 
นไปตลอดชีวิต

 
ฉัน
G 
จะมีเธอ 
 
นั้นเป็น
A 
คนสุดท้าย
 
ฉันจ
F#m 
ะมีเธออยู่ 
 
เคี
Bm 
ยงข้างกาย
 
เธอจะรั
G 
บได้หม้าย 
 
เธอจะรั
A 
กได้หม้าย
 
ผู้ช
D 
ายคนนี้..
 
สิ่ง
G 
ดี ๆ ไม่มีวันลบเ
A 
ลือน
 
ยังคงย้ำเ
F#m 
ตือนอยู่ในหั
Bm 
วใจ
G 
ขอได้ไหมรักฉั
A 
นไปตลอดชีวิต

G 
ขอได้ไหมรัก
Gm 
ฉัน.. 
 
ไปจนต
D 
าย…


บอกกับเธอเสมอ หากเธอยังรักฉัน
ฉันจะรักเธอ.. เสมอ..
ถามถึงเธอไม่ว่าวันพรุ่งนี้
จะเป็นอย่างไร
จะรับได้หม้าย รักฉันได้หม้าย

วันนี้เราเดินกันมาแสนไกล
พรุ่งนี้เรายังไปต่อกัน
เธอกับฉัน เราจะจับมือกัน

ฉันจะมีเธอ นั้นเป็นคนสุดท้าย
ฉันจะมีเธออยู่ เคียงข้างกาย
เธอจะรับได้หม้าย เธอจะรักได้หม้าย
ผู้ชายคนนี้..
สิ่งดี ๆ ไม่มีวันลบเลือน
ยังคงย้ำเตือนอยู่ในหัวใจ
ขอได้ไหมรักฉันไปตลอดชีวิต

( ดนตรี )

วันนี้เราเดินกันมาแสนไกล
พรุ่งนี้เรายังไปต่อกัน
เธอกับฉัน เราจะจับมือกัน

ฉันจะมีเธอ นั้นเป็นคนสุดท้าย
ฉันจะมีเธออยู่ เคียงข้างกาย
เธอจะรับได้หม้าย เธอจะรักได้หม้าย
ผู้ชายคนนี้..
สิ่งดี ๆ ไม่มีวันลบเลือน
ยังคงย้ำเตือนอยู่ในหัวใจ
ขอได้ไหมรักฉันไปตลอดชีวิต

ฉันจะมีเธอ นั้นเป็นคนสุดท้าย
ฉันจะมีเธออยู่ เคียงข้างกาย
เธอจะรับได้หม้าย เธอจะรักได้หม้าย
ผู้ชายคนนี้..
สิ่งดี ๆ ไม่มีวันลบเลือน
ยังคงย้ำเตือนอยู่ในหัวใจ
ขอได้ไหมรักฉันไปตลอดชีวิต

ขอได้ไหมรักฉัน.. ไปจนตาย…


รูปภาพคอร์ด ขอเธอ – ภู ภูยะ

คอร์ดเพลง ขอเธอ - ภู ภูยะ

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ขอเธอ (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : ภู ภูยะ
เรียบเรียง : ตันติกร พวงมาลา
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend