หน้าแรก » มอส รัศมี » คอร์ดเพลง ย้อนว่าฮัก(อิหน้าโง่) – มอส รัศมี

คอร์ดเพลง ย้อนว่าฮัก(อิหน้าโง่) – มอส รัศมี

คอร์ดเพลง ย้อนว่าฮัก(อิหน้าโง่) มอส รัศมี

มอส รัศมี

คอร์ดเพลง ย้อนว่าฮัก(อิหน้าโง่)

ศิลปิน : มอส รัศมี

แนวเพลง : #อีสาน

Single เพลงใหม่ 2018

คีย์คอร์ดเพลง ย้อนว่าฮัก(อิหน้าโง่) คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

คอร์ด

INTRO | A | C#m | Bm | E | E |

 
ตะโกนก้อง
ฟ้า 
 
บอ
C#m 
กว่าบ่เอาอ้า
F#m 
ยแล้ว
 
เข็ดคักแ
ล้ว หลาบคักแล้ว ผู้ชายหลา
ยใจ
 
คันอ้ายมา
หา คันอ้ายมาง้อ สิ
F#m 
ไล่หนีไปใ
C#m 
ห้ไกล
 
สิบ่
Bm 
ยอมให้คนหลา
ยใจ 
 
ย้อนมา
ทำเจ็บ

 
แต่พอไ
F#m 
ด้ยินคำว่าขอโทษ
 
จักความ
C#m 
โกรธมันแล่นหนีไปใส
 
หังได้เ
ห็นน้ำตาอ้ายไหล
 
หั
Bm 
วใจมันสิพร้อมสิย
อม

 
* ยอมให้คน
ส่า 
 
ว่าเป็นอีหน้าโง่
 
ยอมให้คน
C#m 
โห่ 
 
ว่าบ่เก่งคือเว้า
 
ยอมให้หมู่
ซัง 
 
ย้อนให้อภัยเขา
 
ยอมกลืนคำเ
ว้า 
 
เอาอ้ายคืนใจ

 
** เหตุผลเ
ดียว 
 
ย้อนคำว่าฮัก
 
บ่ฮู้ดอกว่
C#m 
าจักสิเจ็บอีกมื้
F#m 
อได๋
 
ถึงแม้บ่เ
Bm 
หลือ 
 
แล้วความไว้ใจ
 
แต่ย้อนฮักอ้
าย 
 
สุดท้ายจังได๋
กะยอม

..ภาวนาให้อ้ายแนม
Bm 
เห็นค่าในฮักน้อง
Am 
..อย่าสิย่
องใจกันคักห
ลาย
..ยอมฮับอยู่ 
 
ว่า
Bm 
น้องใจ
Em 
ง่าย
Am 
..แต่มันฮักอ้
าย 
 
อีห
ลี 
 
อ้ย..

INSTRU | A | C#m | Bm | E |
INSTRU | A | C#m F#m | Bm D | E |

( * ) ( ** )

 
เหตุผล
C#m 
เดียว 
 
ย้อนคำว่าฮัก
 
บ่ฮู้ดอกว่
F#m 
าจักสิเจ็
บอีกมื้อ
ได๋..
 
ถึงแม้บ่เ
Bm 
หลือ 
 
แล้วความไว้ใจ
 
แต่ย้อนฮักอ้
าย 
 
สุดท้ายจังได๋.
..กะยอม

OUTRO | A | C#m | Bm | E | A |

เนื้อเพลง
ตะโกนก้องฟ้า บอกว่าบ่เอาอ้ายแล้ว
เข็ดคักแล้ว หลาบคักแล้ว ผู้ชายหลายใจ
คันอ้ายมาหา คันอ้ายมาง้อ สิไล่หนีไปให้ไกล
สิบ่ยอมให้คนหลายใจ ย้อนมาทำเจ็บ

แต่พอได้ยินคำว่าขอโทษ
จักความโกรธมันแล่นหนีไปใส
หังได้เห็นน้ำตาอ้ายไหล
หัวใจมันสิพร้อมสิยอม

* ยอมให้คนส่า ว่าเป็นอีหน้าโง่
ยอมให้คนโห่ ว่าบ่เก่งคือเว้า
ยอมให้หมู่ซัง ย้อนให้อภัยเขา
ยอมกลืนคำเว้า เอาอ้ายคืนใจ

** เหตุผลเดียว ย้อนคำว่าฮัก
บ่ฮู้ดอกว่าจักสิเจ็บอีกมื้อได๋
ถึงแม้บ่เหลือ แล้วความไว้ใจ
แต่ย้อนฮักอ้าย สุดท้ายจังได๋กะยอม

ภาวนาให้อ้าย แนมเห็นค่าในฮักน้อง
อย่าสิย่องใจกันคักหลาย
ยอมฮับอยู่ ว่าน้องใจง่าย
แต่มันฮักอ้าย อีหลี โอ้ย..

ดนตรี

( ซ้ำ * , ** )

เหตุผลเดียว ย้อนคำว่าฮัก
บ่ฮู้ดอกว่าจักสิเจ็บอีกมื้อได๋..
ถึงแม้บ่เหลือ แล้วความไว้ใจ
แต่ย้อนฮักอ้าย สุดท้ายจังได๋กะยอม
ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลงย้อนว่าฮัก (อิหน้าโง่)
ศิลปิน มอส รัศมี
คำร้อง-ทำนอง เพียว โปรดักชั่นส์
เรียบเรียง เอ็ม นาโนน
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Search

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :