คอร์ดเพลง ตัวจริงไม่เหมือนในรูป – น้องพลอย ขวางหวัน

  
Text   

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ตัวจริงไม่เหมือนในรูป คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | Bm | A | Bm | A |
INTRO | D | D | Bm | Bm | G | G | A | A |

 
ยอม
D 
รับว่าฉัน 
 
ตัวจริงไม่ส
Bm 
วยเหมือนใคร
 
เเต่
G 
ในเฟสไลน์ 
 
ฉันสู้เขา
A 
ได้เหมือนกัน
 
ไม่เ
D 
ห็นจะสน 
 
เวลาใคร
Bm 
เขาพูดกัน
 
ว่า
G 
ตัวจริงฉัน 
 
อยู่เหมือนเหล็ก
A 
ขูดเเต่ทาหลูดปากเเดง

 
เเหลงกะเเ
G 
หลง 
 
ในวันที่สูเเหลง
A 
ได้
 
เเต่ฉันบ
F#m 
ายๆ 
 
เเอปดีมีชัยไปหว
Bm 
าครึ่ง..ค่ะ
 
ขอโทษ
Em 
จริงๆที่เข้าไปหนัก
A 
หัว…
 
เเล้วถึง ถึง อิไ
D 
ซร…อ่ะ

 
ถึงเเม้ตัวจ
G 
ริงฉันไม่เหมือนใน
A 
รูป
 
ก็ไม่ได้จุด
F#m 
ธูปให้ใครมาดูน
Bm 
ะคะ
 
ฟิลเตอร์มาก
Em 
มายก็ใส่ๆไป
A 
ตะ 
 
ไม่ใช่ว่าหนักหัวใ
D 
คร..
 
ถึงเเม้ใน
G 
รูปอาจจะดู
A 
นิ่งๆ
 
เเต่ว่าตัว
F#m 
จริงนั้นโดดถีบ
Bm 
พี่ได้
 
ระวังไ
Em 
ว้ตะ 
 
นักเลงคีย์บอร์ดทั้งห
A 
ลาย
 
สูหล่อตายเเล้
D 
วละ

Bm 
เฮสู 
 
!!เเม่เฮ้ย!!มาเเหลงกลาง
 
บ้านอยู่ในป่าย
A 
าง 
 
คิดว่าหล่อจังเสีย
Bm 
ทรงผมอยู่เหมือนกับวัวเลีย
 
คิดว่าหล่อจังเ
A 
สียทำมาว่าเพื่อนเขา
Bm 
เฮสู 
 
..เราไม่ใช่หนังสือ
 
มันอิตรงปก
A 
พรือ 
 
คิดมั่งตะเรา
Bm 
เฟสใครเฟสมันนะพี่บ่าว
 
ของร้องอย่าทำเ
A 
ฒ่า นะ พี่บ่าวเ
G 
ห้อ… 
 
 
A 

INSTRU | G | A | F#m | Bm | Em | A | D | D |
INSTRU | G | A | F#m | Bm | Em | A | D | D |

 
เเหลงกะเเ
G 
หลง 
 
ในวันที่สูเเหลง
A 
ได้
 
เเต่ฉันบ
F#m 
ายๆ 
 
เเอปดีมีชัยไปหว
Bm 
าครึ่ง..ค่ะ
 
ขอโทษ
Em 
จริงๆที่เข้าไปหนัก
A 
หัว…
 
เเล้วถึง ถึง อิไ
D 
ซร…อ่ะ

 
ถึงเเม้ตัวจ
G 
ริงฉันไม่เหมือนใน
A 
รูป
 
ก็ไม่ได้จุด
F#m 
ธูปให้ใครมาดูน
Bm 
ะคะ
 
ฟิลเตอร์มาก
Em 
มายก็ใส่ๆไป
A 
ตะ 
 
ไม่ใช่ว่าหนักหัวใ
D 
คร..
 
ถึงเเม้ใน
G 
รูปอาจจะดู
A 
นิ่งๆ
 
เเต่ว่าตัว
F#m 
จริงนั้นโดดถีบ
Bm 
พี่ได้
 
ระวังไ
Em 
ว้ตะ 
 
นักเลงคีย์บอร์ดทั้งห
A 
ลาย
 
สูหล่อตายเเล้
D 
วละ

 
ถึงเเม้ตัวจ
G 
ริงฉันไม่เหมือนใน
A 
รูป
 
ก็ไม่ได้จุด
F#m 
ธูปให้ใครมาดูน
Bm 
ะคะ
 
ฟิลเตอร์มาก
Em 
มายก็ใส่ๆไป
A 
ตะ 
 
ไม่ใช่ว่าหนักหัวใ
D 
คร..
 
ถึงเเม้ใน
G 
รูปอาจจะดู
A 
นิ่งๆ
 
เเต่ว่าตัว
F#m 
จริงนั้นโดดถีบ
Bm 
พี่ได้
 
ระวังไ
Em 
ว้ตะ 
 
นักเลงคีย์บอร์ดทั้งห
A 
ลาย
 
สูหล่อตายเเล้
D 
วละ

 
ระวังไ
G 
ว้ตะ 
 
นักเลงคีย์บอร์ดทั้งห
A 
ลาย..
 
สูหล่อตายเเล้วละ…
D 


ยอมรับว่าฉัน ตัวจริงไม่สวยเหมือนใคร
เเต่ในเฟสไลน์ ฉันสู้เขาได้เหมือนกัน …
ไม่เห็นจะสน เวลาใครเขาพูดกัน ว่าตัวจริงฉัน
อยู่เหมือนเหล็กขูดเเต่ทาหลูดปากเเดง

*เเหลงกะเเหลง ในวันที่สูเเหลงได้
เเต่ฉันบายๆ เเอปดีมีชัยไปหวาครึ่ง..ค่ะ
ขอโทษจริงๆที่เข้าไปหนักหัว…
เเล้วถึง ถึง อิไซร…อ่ะ

*ถึงเเม้ตัวจริงฉันไม่เหมือนในรูป
ก็ไม่ได้จุดธูปให้ใครมาดูนะคะ
ฟิลเตอร์มากมายก็ใส่ๆไปตะ ไม่ใช่ว่าหนักหัวใคร..
ถึงเเม้ในรูปอาจจะดูนิ่งๆ
เเต่ว่าตัวจริงนั้นโดดถีบพี่ได้
ระวังไว้ตะ นักเลงคีย์บอร์ดทั้งหลาย
สูหล่อตายเเล้วละ

เฮสู !!เเม่เฮ้ย!!มาเเหลงกลาง
บ้านอยู่ในป่ายาง คิดว่าหล่อจังเสีย
ทรงผมอยู่เหมือนกับวัวเลีย
คิดว่าหล่อจังเสียทำมาว่าเพื่อนเขา
เฮสู ..เราไม่ใช่หนังสือ
มันอิตรงปกพรือ คิดมั่งตะเรา
เฟสใครเฟสมันนะพี่บ่าว
ของร้องอย่าทำเฒ่า นะ พี่บ่าวเห้อ…

( ดนตรี )

*เเหลงกะเเหลง ในวันที่สูเเหลงได้
เเต่ฉันบายๆ เเอปดีมีชัยไปหวาครึ่ง..ค่ะ
ขอโทษจริงๆที่เข้าไปหนักหัว…
เเล้วถึง ถึง อิไซร…อ่ะ

*ถึงเเม้ตัวจริงฉันไม่เหมือนในรูป
ก็ไม่ได้จุดธูปให้ใครมาดูนะคะ
ฟิลเตอร์มากมายก็ใส่ๆไปตะ ไม่ใช่ว่าหนักหัวใคร..
ถึงเเม้ในรูปอาจจะดูนิ่งๆ
เเต่ว่าตัวจริงนั้นโดดถีบพี่ได้
ระวังไว้ตะ นักเลงคีย์บอร์ดทั้งหลาย
สูหล่อตายเเล้วละ

*ถึงเเม้ตัวจริงฉันไม่เหมือนในรูป
ก็ไม่ได้จุดธูปให้ใครมาดูนะคะ
ฟิลเตอร์มากมายก็ใส่ๆไปตะ ไม่ใช่ว่าหนักหัวใคร..
ถึงเเม้ในรูปอาจจะดูนิ่งๆ
เเต่ว่าตัวจริงนั้นโดดถีบพี่ได้
ระวังไว้ตะ นักเลงคีย์บอร์ดทั้งหลาย
สูหล่อตายเเล้วละ

ระวังไว้ตะ นักเลงคีย์บอร์ดทั้งหลาย
สูหล่อตายเเล้วละ


รูปภาพคอร์ด ตัวจริงไม่เหมือนในรูป – น้องพลอย ขวางหวัน

คอร์ดเพลง ตัวจริงไม่เหมือนในรูป - น้องพลอย ขวางหวัน

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ตัวจริงไม่เหมือนในรูป (คอร์ด)

คำร้อง-ทำนอง เบส ขวางหวัน
เรียบเรียง สุวรรณ นาคบุตร
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend