คอร์ดเพลง ล้างเธอ – เต๊ะ ตระกูลตอ

  
Text   

คอร์ดเพลง : ล้างเธอ เต๊ะ ตระกูลตอ

คอร์ดเพลง ล้างเธอ - เต๊ะ ตระกูลตอ

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single เต๊ะ ตระกูลตอ : ล้างเธอ

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ล้างเธอ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


Capo #1

 
G 
ธอ.. 
 
โอ้เ
D 
ธอ..
Em 
ส่างติดได้ติดดี ติดทน  
C 
ติดนาน..

INSTRU | G | Em | C | D | ( 2 Times )

 
สิล้างเ
G 
ธอ 
 
ออกจาก
Em 
ใจ
 
บอกได้ไ
C 
หม 
 
ต้องใช้ซันไลต์จักข
D 
วด
 
ล้างคำ
G 
ตั๋ว 
 
ล้างค
D 
วามเจ็บปวด
 
ซันไลต์จักข
C 
วด 
 
มันจั่งสิ
D 
พอ..

 
ซื้อซันไลต์แหน่ค
G 
รับ 
 
เอาขวดบัก
Em 
ใหญ่
 
สิเอามาล้าง
C 
ใจ 
 
ล้างความเจ็บป
D 
วด
 
เห็นล้างหม้อ ล้าง
C 
ไห ล้างถ้วย ล้าง
Bm 
บ่วง 
 
ล้างขวด
 
คือล้างได้สะอ
C 
าด 
 
คักหน่อคักแ
D 
หน่

 
ซื้อซันไลต์แหน่ค
G 
รับ 
 
เอาขวดบัก
Em 
ใหญ่
 
สูตรใด๋กะ
C 
ได้ 
 
ที่ล้างใจไม่ให้เห
D 
ลือเธอ
 
ล้างคนขี้
C 
ตั๋ว ล้างแนวบ่ดี ที่
Bm 
เคยเจอ
 
ล้างเบิดซุอ
C 
ย่าง 
 
เกี่ยวกับเ
D 
ธอ 
 
ที่มันยังฝั
G 
งใจ 
 
 
D 

G 
เธอยังกะแบคทีเรีย 
 
ที่แฝงตัวในฟองน้ำ
D 
ดักทำร้ายใจกันประจำ 
 
ทำยังไงก็ไม่ออก
Em 
เธอมันคือแบคทีเรีย 
 
เธอมันคือตัวร้าย
C 
อย่างเธอต้องเจอซันไลต์ 
 
แอนตี้แบคเป็
G 
นไง
 
ซักขวดเป็น
D 
ใด๋ 
 
จักขวดบัก
Em 
ใหญ่
 
สิ
C 
จัดให้ขวดบักใ
D 
หญ่

 
ซื้อซันไลต์แหน่ค
G 
รับ 
 
เอาขวดบัก
Em 
ใหญ่
 
สิเอามาล้าง
C 
ใจ 
 
ล้างความเจ็บป
D 
วด
 
เห็นล้างหม้อ ล้าง
C 
ไห ล้างถ้วย ล้าง
Bm 
บ่วง 
 
ล้างขวด
 
คือล้างได้สะอ
C 
าด 
 
คักหน่อคักแ
D 
หน่

 
ซื้อซันไลต์แหน่ค
G 
รับ 
 
เอาขวดบัก
Em 
ใหญ่
 
สูตรใด๋กะ
C 
ได้ 
 
ที่ล้างใจไม่ให้เห
D 
ลือเธอ
 
ล้างคนขี้
C 
ตั๋ว ล้างแนวบ่ดี ที่
Bm 
เคยเจอ
 
ล้างเบิดซุอ
C 
ย่าง 
 
เกี่ยวกับเ
D 
ธอ 
 
ที่มันยังฝั
G 
งใจ

INSTRU | Em | Em | C | C | D | D | G | G |
INSTRU | Em | Em | C | C | D | D |

 
สิล้างเ
G 
ธอ 
 
ออกจาก
Em 
ใจ
 
บอกได้ไ
C 
หม 
 
ต้องใช้ซันไลต์จักข
D 
วด
 
ล้างคำ
G 
ตั๋ว 
 
ล้างค
D 
วามเจ็บปวด
 
ซันไลต์จักข
C 
วด 
 
มันจั่งสิ
D 
พอ..

 
ซื้อซันไลต์แหน่ค
G 
รับ 
 
เอาขวดบัก
Em 
ใหญ่
 
สิเอามาล้าง
C 
ใจ 
 
ล้างความเจ็บป
D 
วด
 
เห็นล้างหม้อ ล้าง
C 
ไห ล้างถ้วย ล้าง
Bm 
บ่วง 
 
ล้างขวด
 
คือล้างได้สะอ
C 
าด 
 
คักหน่อคักแ
D 
หน่

 
ซื้อซันไลต์แหน่ค
G 
รับ 
 
เอาขวดบัก
Em 
ใหญ่
 
สูตรใด๋กะ
C 
ได้ 
 
ที่ล้างใจไม่ให้เห
D 
ลือเธอ
 
ล้างคนขี้
C 
ตั๋ว ล้างแนวบ่ดี ที่
Bm 
เคยเจอ
 
ล้างเบิดซุอ
C 
ย่าง 
 
เกี่ยวกับเ
D 
ธอ 
 
ที่มันยังฝั
G 
งใจ

 
ล้างเบิดซุอ
C 
ย่าง 
 
เกี่ยวกับเ
D 
ธอ 
 
ที่มันยังฝั
G 
งใจ..

OUTRO | Em | Em | C | C | D | D | G | G | G |


เธอ.. โอ้เธอ..
ส่างติดได้ติดดี ติดทน ติดนาน..

( ดนตรี )

สิล้างเธอ ออกจากใจ
บอกได้ไหม ต้องใช้ซันไลต์จักขวด
ล้างคำตั๋ว ล้างความเจ็บปวด
ซันไลต์จักขวด มันจั่งสิพอ..

ซื้อซันไลต์แหน่ครับ เอาขวดบักใหญ่
สิเอามาล้างใจ ล้างความเจ็บปวด
เห็นล้างหม้อ ล้างไห ล้างถ้วย ล้างบ่วง ล้างขวด
คือล้างได้สะอาด คักหน่อคักแหน่

ซื้อซันไลต์แหน่ครับ เอาขวดบักใหญ่
สูตรใด๋กะได้ ที่ล้างใจไม่ให้เหลือเธอ
ล้างคนขี้ตั๋ว ล้างแนวบ่ดี ที่เคยเจอ
ล้างเบิดซุอย่าง เกี่ยวกับเธอ ที่มันยังฝังใจ

เธอยังกะแบคทีเรีย ที่แฝงตัวในฟองน้ำ
ดักทำร้ายใจกันประจำ ทำยังไงก็ไม่ออก
เธอมันคือแบคทีเรีย เธอมันคือตัวร้าย
อย่างเธอต้องเจอซันไลต์ แอนตี้แบคเป็นไง
ซักขวดเป็นใด๋ จักขวดบักใหญ่
สิจัดให้ขวดบักใหญ่

ซื้อซันไลต์แหน่ครับ เอาขวดบักใหญ่
สิเอามาล้างใจ ล้างความเจ็บปวด
เห็นล้างหม้อ ล้างไห ล้างถ้วย ล้างบ่วง ล้างขวด
คือล้างได้สะอาด คักหน่อคักแหน่

ซื้อซันไลต์แหน่ครับ เอาขวดบักใหญ่
สูตรใด๋กะได้ ที่ล้างใจไม่ให้เหลือเธอ
ล้างคนขี้ตั๋ว ล้างแนวบ่ดี ที่เคยเจอ
ล้างเบิดซุอย่าง เกี่ยวกับเธอ ที่มันยังฝังใจ

( ดนตรี )

สิล้างเธอ ออกจากใจ
บอกได้ไหม ต้องใช้ซันไลต์จักขวด
ล้างคำตั๋ว ล้างความเจ็บปวด
ซันไลต์จักขวด มันจั่งสิพอ..

ซื้อซันไลต์แหน่ครับ เอาขวดบักใหญ่
สิเอามาล้างใจ ล้างความเจ็บปวด
เห็นล้างหม้อ ล้างไห ล้างถ้วย ล้างบ่วง ล้างขวด
คือล้างได้สะอาด คักหน่อคักแหน่

ซื้อซันไลต์แหน่ครับ เอาขวดบักใหญ่
สูตรใด๋กะได้ ที่ล้างใจไม่ให้เหลือเธอ
ล้างคนขี้ตั๋ว ล้างแนวบ่ดี ที่เคยเจอ
ล้างเบิดซุอย่าง เกี่ยวกับเธอ ที่มันยังฝังใจ

ล้างเบิดซุอย่าง เกี่ยวกับเธอ ที่มันยังฝังใจ..


รูปภาพคอร์ด ล้างเธอ – เต๊ะ ตระกูลตอ

คอร์ดเพลง ล้างเธอ - เต๊ะ ตระกูลตอ

คอร์ดเพลง ล้างเธอ - เต๊ะ ตระกูลตอ
เพลง ล้างเธอ (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : ยอดชาย อยู่ตระการ
เรียบเรียง : แซ็ค หลานยายแหม่ม
ติดต่องานจ้างศิลปิน Tel : 098-203-7796
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend