คอร์ดเพลง อย่าเพิ่ง (Hold On) – เทส อลิศา (Tess Alisa)

  
Text   

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง อย่าเพิ่ง (Hold On) คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | D | A/C# | Bm A | G |

D 
  เห็นสายตาเธอ 
 
ก็
A 
พอจะเดาได้ในใจ
D 
  เรื่องที่ตั้งใจบอก
A 
ฉัน
D 
  เรื่องที่ฉันกลัว 
 
ว่า
A 
คงต้องมาถึงสักวัน
D 
  รู้ว่าไม่นานต้องเ
A 
จอ

F#m 
  แต่วั
F#7 
นนี้ 
 
หั
Bm 
วใจมันยังอ่อน
A 
แอ
 
  ไม่มีแ
E 
รงจะเหลือไว้รับฟังเธอบอก
A 
ลา

 
อย่าเพิ่งพู
D 
ดเลย.
A/C# 
..
 
ให้เ
Bm 
วลากันอีกสั
A 
กนิด
 
ให้ฉันทำ
G 
ใจเสียก่อน.
F#m 
..
 
ก่อน
Em 
ชีวิตไม่มีเ
A 
ธอ
 
อยากขอร้
D 
องครั้งสุดท้าย.
A/C# 
..
 
ต่อเ
Bm 
วลาให้ใจฉันพ
A 
ร้อม
 
รับความจริงอี
G 
กสักหน่อย 
 
 
F#m 
 
อย่าเพิ่ง
Em 
เดินจากไป 
 
อย่าเพิ่งร่ำลา
 
ยังไ
G 
ม่รู้จะบอกหัวใ
A 
จให้ทนได้ไง

INSTRU | D Dsus4 | ( 2 Times )

D 
  แม้ว่าความจริง 
 
สุดท้
A 
ายก็ยังต้องเสียเธอ
D 
  และไม่มีทางเหมือ
A 
นเดิม

F#m 
  แต่วั
F#7 
นนี้ 
 
หั
Bm 
วใจมันยังอ่อน
A 
แอ
 
  ไม่มีแ
E 
รงจะเหลือไว้รับฟังเธอบอก
A 
ลา

 
อย่าเพิ่งพู
D 
ดเลย.
A/C# 
..
 
ให้เ
Bm 
วลากันอีกสั
A 
กนิด
 
ให้ฉันทำ
G 
ใจเสียก่อน.
F#m 
..
 
ก่อน
Em 
ชีวิตไม่มีเ
A 
ธอ
 
อยากขอร้
D 
องครั้งสุดท้าย.
A/C# 
..
 
ต่อเ
Bm 
วลาให้ใจฉันพ
A 
ร้อม
 
รับความจริงอี
G 
กสักหน่อย 
 
 
F#m 
 
อย่าเพิ่ง
Em 
เดินจากไป 
 
อย่าเพิ่งร่ำลา
 
ยังไ
G 
ม่รู้จะบอกหัวใ
A 
จให้ทนได้ไง

INSTRU | D Dsus4 | ( 2 Times )
INSTRU | D | A | D | A |

F#m 
  แต่วั
F#7 
นนี้ 
 
หั
Bm 
วใจมันยังอ่อน
A 
แอ
 
  ไม่มีแ
E 
รงจะเหลือไว้รับฟังเธอบอก
A 
ลา

 
อย่าเพิ่งพู
E 
ดเลย.
Bm/D# 
..
 
ให้เ
C#m 
วลากันอีกสั
B 
กนิด
 
ให้ฉันทำ
A 
ใจเสียก่อน.
G#m 
..
 
ก่อน
F#m 
ชีวิตไม่มีเ
B 
ธอ
 
อยากขอร้อ
E 
งครั้งสุดท้าย.
B/D# 
..
 
ต่อเ
C#m 
วลาให้ใจฉันพ
B 
ร้อม
 
รับความ
A 
จริงอีกสักหน่อย 
 
 
G#m 
 
อย่าเพิ่ง
F#m 
เดินจากไป 
 
อย่าเพิ่งร่ำลา
 
ยังไม่
A 
รู้จะบอกหัวใ
B 
จให้ทนได้ไง

OUTRO | E Esus4 | ( 2 Times )


เห็นสายตาเธอ ก็พอจะเดาได้ในใจ
เรื่องที่ตั้งใจบอกฉัน
เรื่องที่ฉันกลัว ว่าคงต้องมาถึงสักวัน
รู้ว่าไม่นานต้องเจอ

แต่วันนี้ หัวใจมันยังอ่อนแอ
ไม่มีแรงจะเหลือไว้รับฟังเธอบอกลา

อย่าเพิ่งพูดเลย…
ให้เวลากันอีกสักนิด
ให้ฉันทำใจเสียก่อน…
ก่อนชีวิตไม่มีเธอ
อยากขอร้องครั้งสุดท้าย…
ต่อเวลาให้ใจฉันพร้อม
รับความจริงอีกสักหน่อย
อย่าเพิ่งเดินจากไป อย่าเพิ่งร่ำลา
ยังไม่รู้จะบอกหัวใจให้ทนได้ไง

( ดนตรี )
แม้ว่าความจริง สุดท้ายก็ยังต้องเสียเธอ
และไม่มีทางเหมือนเดิม

แต่วันนี้ หัวใจมันยังอ่อนแอ
ไม่มีแรงจะเหลือไว้รับฟังเธอบอกลา

อย่าเพิ่งพูดเลย…
ให้เวลากันอีกสักนิด
ให้ฉันทำใจเสียก่อน…
ก่อนชีวิตไม่มีเธอ
อยากขอร้องครั้งสุดท้าย…
ต่อเวลาให้ใจฉันพร้อม
รับความจริงอีกสักหน่อย
อย่าเพิ่งเดินจากไป อย่าเพิ่งร่ำลา
ยังไม่รู้จะบอกหัวใจให้ทนได้ไง

( ดนตรี )

แต่วันนี้ หัวใจมันยังอ่อนแอ
ไม่มีแรงจะเหลือไว้รับฟังเธอบอกลา

อย่าเพิ่งพูดเลย…
ให้เวลากันอีกสักนิด
ให้ฉันทำใจเสียก่อน…
ก่อนชีวิตไม่มีเธอ
อยากขอร้องครั้งสุดท้าย…
ต่อเวลาให้ใจฉันพร้อม
รับความจริงอีกสักหน่อย
อย่าเพิ่งเดินจากไป อย่าเพิ่งร่ำลา
ยังไม่รู้จะบอกหัวใจให้ทนได้ไง


รูปภาพคอร์ด อย่าเพิ่ง (Hold On) – เทส อลิศา (Tess Alisa)

คอร์ดเพลง อย่าเพิ่ง (Hold On) - เทส อลิศา (Tess Alisa)

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง อย่าเพิ่ง (Hold On) (คอร์ด)

Lyrics : เอก ผาเรือง ยั่งยืน
Melody / Arrangement : สุวัธชัย สุทธิรัตน์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend