คอร์ดเพลง ทำไมทำไม (Why?) – ACTART

  
Text   

คอร์ดเพลง : ทำไมทำไม (Why?) ACTART

คอร์ดเพลง ทำไมทำไม (Why?) - ACTART

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single ACTART : ทำไมทำไม (Why?)

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ทำไมทำไม (Why?) คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


 
อีกครั้ง
Eb 
ที่เดินออกมาตั้งไกล
Bb 
 
คราวนี้ต้องทน
Ab 
ได้ 
 
ไม่กลับไปแน่นอน
Eb 
 
แต่แล้ว
Eb 
เพียงเจอคำอ้อน
Bb 
วอน
 
สุดท้ายแล้วฉันก็ใจอ่
Ab 
อน 
 
ให้กับรอยยิ้มเธอ
Eb 

 
ลืมไปเลยว่าเจ็บ
Ab 
ลืมไปเลยว่าโกรธ
Gm 
 
สุดท้าย
Fm 
ก็ได้แค่โทษตัวเอง
Bb 

 
ทำไมเป็นคนที่อ่อนแอเ
Eb 
หลือเกิน
 
ทำไมยังเดินกลับไปที่เดิม
Bb 
ซํ้า 
 
 
ทำไมเจ็บแล้วไม่จำ
Ab 
ทำไมยอมให้เขา
Gm 
ทำ
 
ทำไมยั
Fm 
งโง่ซํ้า 
 
 
Bb 
ๆ ทำไม ทำไม  
Eb 

 
กี่ครั้ง
Eb 
ที่บอกตัวเองให้พอ
Bb 
 
ชีวิตต้องไปต่
Ab 
อ 
 
อย่ารอเป็นของตาย
Eb 
 
แต่แล้ว
Eb 
ความเข้มแข็งที่เข้า
Bb 
ใจ
 
หน้าตาเป็นยัง
Ab 
ไง 
 
ยังไม่เคยเห็นเลย
Eb 

 
ลืมไปเลยว่าเจ็บ
Ab 
ลืมไปเลยว่าโกรธ
Gm 
 
สุดท้าย
Fm 
ก็ได้แค่โทษตัวเอง
Bb 

 
ทำไมเป็นคนที่อ่อนแอเ
Eb 
หลือเกิน
 
ทำไมยังเดินกลับไปที่เดิม
Bb 
ซํ้า 
 
 
ทำไมเจ็บแล้วไม่จำ
Ab 
ทำไมยอมให้เขา
Gm 
ทำ
 
ทำไมยั
Fm 
งโง่ซํ้า 
 
 
Bb 
ๆ ทำไม ทำไม  
Eb 

 
ทำไมเป็นคนที่อ่อนแอเ
Eb 
หลือเกิน
 
ทำไมยังเดินกลับไปที่เ
Gm 
ดิม ซํ้า ๆ   
Cm 
 
ทำไมเจ็บแล้วไม่จำ
Ab 
ทำไมยอมให้เขา
Gm 
ทำ
 
ทำไมยั
Fm 
งโง่ซํ้า 
 
Bb 
ทำไม 
 
ทำไม

INSTRU | Ab | Ab | Eb | Eb |
INSTRU | Ab | Ab | Bb | Bb |

 
ทำไมเป็นคนที่อ่อนแอเ
Eb 
หลือเกิน
 
ทำไมยังเดินกลับไปที่เดิม
Bb 
mซํ้าๆ
 
ทำไมเจ็บแล้วไม่จำ
Ab 
ทำไมยอมให้เขา
Gm 
ทำ
 
ทำไมยั
Fm 
งโง่ซํ้า ๆ  
Bb 

 
ทำไมเป็นคนที่อ่อนแอเ
Eb 
หลือเกิน
 
ทำไมยังเดินกลับไปที่เ
Gm 
ดิม ซํ้า ๆ   
Cm 
 
ทำไมเจ็บแล้วไม่จำ
Ab 
ทำไมยอมให้เขาทำ
Gm 
 
ทำไมยั
Fm 
งโง่ซํ้า ๆ  
Bb 
ทำไม 
 
ทำไม

OUTRO | Ab | Ab | Eb | Eb |
OUTRO | Ab | Ab | Bb | Bb |
OUTRO (ทำไม ทำไม.. ทำไม ทำไม)


อีกครั้ง ที่เดินออกมาตั้งไกล
คราวนี้ต้องทนได้ ไม่กลับไปแน่นอน
แต่แล้ว เพียงเจอคำอ้อนวอน
สุดท้ายแล้วฉันก็ใจอ่อน ให้กับรอยยิ้มเธอ

ลืมไปเลยว่าเจ็บ ลืมไปเลยว่าโกรธ
สุดท้ายก็ได้แค่โทษตัวเอง

ทำไมเป็นคนที่อ่อนแอเหลือเกิน
ทำไมยังเดินกลับไปที่เดิมซํ้า ๆ
ทำไมเจ็บแล้วไม่จำ ทำไมยอมให้เขาทำ
ทำไมยังโง่ซํ้า ๆ ทำไม ทำไม

กี่ครั้ง ที่บอกตัวเองให้พอ
ชีวิตต้องไปต่อ อย่ารอเป็นของตาย
แต่แล้ว ความเข้มแข็งที่เข้าใจ
หน้าตาเป็นยังไง ยังไม่เคยเห็นเลย

ลืมไปเลยว่าเจ็บ ลืมไปเลยว่าโกรธ
สุดท้ายก็ได้แค่โทษตัวเอง

ทำไมเป็นคนที่อ่อนแอเหลือเกิน
ทำไมยังเดินกลับไปที่เดิมซํ้า ๆ
ทำไมเจ็บแล้วไม่จำ ทำไมยอมให้เขาทำ
ทำไมยังโง่ซํ้า ๆ ทำไม ทำไม

ทำไมเป็นคนที่อ่อนแอเหลือเกิน
ทำไมยังเดินกลับไปที่เดิม ซํ้า ๆ 
ทำไมเจ็บแล้วไม่จำ ทำไมยอมให้เขาทำ
ทำไมยังโง่ซํ้า ๆ ทำไม ทำไม

( ดนตรี )

ทำไมเป็นคนที่อ่อนแอเหลือเกิน
ทำไมยังเดินกลับไปที่เดิมซํ้าๆ
ทำไมเจ็บแล้วไม่จำ ทำไมยอมให้เขาทำ
ทำไมยังโง่ซํ้า ๆ

ทำไมเป็นคนที่อ่อนแอเหลือเกิน
ทำไมยังเดินกลับไปที่เดิม ซํ้า ๆ 
ทำไมเจ็บแล้วไม่จำ ทำไมยอมให้เขาทำ
ทำไมยังโง่ซํ้า ๆ ทำไม ทำไม


รูปภาพคอร์ด ทำไมทำไม (Why?) – ACTART

คอร์ดเพลง ทำไมทำไม (Why?) - ACTART

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ทำไมทำไม (Why?) (คอร์ด)

คำร้อง : อาทิตย์ พลอาสา (1 actart)
ทำนอง : อาทิตย์ พลอาสา (1 actart)
เรียบเรียง : Amarit Sarachuta (KRAM)
ติดต่องาน : 0652905478
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend