คอร์ดเพลง MOVE ON – ปราโมทย์ วิเลปะนะ

  
Text   

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง Move On คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | D A/C# | Bm Am | G F#m | Em A |

 
ขอให้โชคดี
นับตั้งแต่นี้
A/C# 
 
ต้องไม่งอแ
Bm 
ง 
 
ดูแลตัวเองให้ดี
Am 
 
ฉันไม่เป็นไ
ร 
 
ไม่ได้ไปไห
F#m 
 
แค่จะอวยพ
Em 
ร 
 
จากนี้ให้นอนฝันดี

 
รู้กันแค่เร
า 
 
ยามที่เธอเห
A/C# 
งา
 
ฉันจะรออ
Bm 
ยู่ 
 
ไม่ว่าจะสุขหรือเศ
Am 
ร้า
 
เธอไม่ต้องร้อ
ง 
 
ไม่ต้องร้อง
 
ทางที่
F#m 
ดีที่เราสอง..นั้น
Em 
ต้องแยกจากกั

 
อย่างน้อ
ยถึงเราจากกั
Gm 
นแต่ยังรู้
F#m 
จัก..
Bsus4 
 
 
เท่านี้
Em 
ที่ฉันให้ได้เป็นของขวั

 
ฉันแค่ต้องถอ
ย 
 
ปล่อยให้เธอไ
A/C# 
 
ถ้าจะ Move O
Bm 
 
สักคนต้องถอดถอนใ
Am 
 
เจ็บกว่านั้
น ฉันไม่พูด ให้เธอพู
F#m 
ดก็ไม่กล้า
 
ก้ม
Em 
หน้าฝืนมันไห
 
ฉันแค่ต้องถอ
ย 
 
ปล่อยให้เธอไ
A/C# 
 
ถ้าจะ Move O
Bm 
 
ต้องมีสักคนถอยไ
Am 
 
ให้ได้เริ่ม
ใหม่..  
F#m 
 
ดี
Em 
กว่ายอมทนยื้
อ 
 
แค่ยอมยิ้มให้มัน

INSTRU | G | F#m | A# | A |

 
เธอไม่ได้ผิ
ด 
 
ผิดก็ที่ฉั
A/C# 
 
ที่ไม่ได้ทำ
Bm 
อะไรให้ดีขึ้นเล
Am 
 
ปล่อยให้เธอฝั
น 
 
ได้แต่ฝัน
 
ได้แต่ฝั
F#m 
นอยู่อย่างเคย 
 
ให้
Em 
ไม่ได้อย่างใค

 
อย่างน้อ
ยถึงเราจากกั
Gm 
นแต่ยังรู้
F#m 
จัก..
Bsus4 
 
 
เท่านี้
Em 
ที่ฉันให้ได้เป็นของขวั

 
ฉันแค่ต้องถอ
ย 
 
ปล่อยให้เธอไ
A/C# 
 
ถ้าจะ Move O
Bm 
 
สักคนต้องถอดถอนใ
Am 
 
เจ็บกว่านั้
น ฉันไม่พูด ให้เธอพู
F#m 
ดก็ไม่กล้า
 
ก้ม
Em 
หน้าฝืนมันไห
 
ฉันแค่ต้องถอ
ย 
 
ปล่อยให้เธอไ
A/C# 
 
ถ้าจะ Move O
Bm 
 
ต้องมีสักคนถอยไ
Am 
 
ให้ได้เริ่ม
ใหม่..  
F#m 
 
ดี
Em 
กว่ายอมทนยื้
อ 
 
แค่ยอมยิ้มให้มัน

INSTRU | G | F#m | G Gm | A |

 
ฉันแค่ต้องถอ
ย 
 
ปล่อยให้เธอไ
A/C# 
 
ถ้าจะ Move O
Bm 
 
สักคนต้องถอดถอนใ
Am 
 
เจ็บกว่านั้
น ฉันไม่พูด ให้เธอพู
F#m 
ดก็ไม่กล้า
 
ก้ม
Em 
หน้าฝืนมันไห
 
ฉันแค่ต้องถอ
ย 
 
ปล่อยให้เธอไ
A/C# 
 
ถ้าจะ Move O
Bm 
 
ต้องมีสักคนถอยไ
Am 
 
ให้ได้เริ่ม
ใหม่..  
F#m 
 
ดี
Em 
กว่ายอมทนยื้
อ…

OUTRO | G F#m | Em | Em A | D |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง Move On


ขอให้โชคดี นับตั้งแต่นี้
ต้องไม่งอแง ดูแลตัวเองให้ดี
ฉันไม่เป็นไร ไม่ได้ไปไหน
แค่จะอวยพร จากนี้ให้นอนฝันดี

รู้กันแค่เรา ยามที่เธอเหงา
ฉันจะรออยู่ ไม่ว่าจะสุขหรือเศร้า
เธอไม่ต้องร้อง ไม่ต้องร้อง
ทางที่ดีที่เราสอง..นั้นต้องแยกจากกัน

อย่างน้อยถึงเราจากกันแต่ยังรู้จัก..[sus4]
เท่านี้ที่ฉันให้ได้เป็นของขวัญ

ฉันแค่ต้องถอย ปล่อยให้เธอไป
ถ้าจะ Move On สักคนต้องถอดถอนใจ
เจ็บกว่านั้น ฉันไม่พูด ให้เธอพูดก็ไม่กล้า
ก้มหน้าฝืนมันไหว
ฉันแค่ต้องถอย ปล่อยให้เธอไป
ถ้าจะ Move On ต้องมีสักคนถอยไป
ให้ได้เริ่มใหม่..
ดีกว่ายอมทนยื้อ แค่ยอมยิ้มให้มัน

( ดนตรี )

เธอไม่ได้ผิด ผิดก็ที่ฉัน
ที่ไม่ได้ทำอะไรให้ดีขึ้นเลย
ปล่อยให้เธอฝัน ได้แต่ฝัน
ได้แต่ฝันอยู่อย่างเคย ให้ไม่ได้อย่างใคร

อย่างน้อยถึงเราจากกันแต่ยังรู้จัก..[sus4]
เท่านี้ที่ฉันให้ได้เป็นของขวัญ

ฉันแค่ต้องถอย ปล่อยให้เธอไป
ถ้าจะ Move On สักคนต้องถอดถอนใจ
เจ็บกว่านั้น ฉันไม่พูด ให้เธอพูดก็ไม่กล้า
ก้มหน้าฝืนมันไหว
ฉันแค่ต้องถอย ปล่อยให้เธอไป
ถ้าจะ Move On ต้องมีสักคนถอยไป
ให้ได้เริ่มใหม่..
ดีกว่ายอมทนยื้อ แค่ยอมยิ้มให้มัน

( ดนตรี )

ฉันแค่ต้องถอย ปล่อยให้เธอไป
ถ้าจะ Move On สักคนต้องถอดถอนใจ
เจ็บกว่านั้น ฉันไม่พูด ให้เธอพูดก็ไม่กล้า
ก้มหน้าฝืนมันไหว
ฉันแค่ต้องถอย ปล่อยให้เธอไป
ถ้าจะ Move On ต้องมีสักคนถอยไป
ให้ได้เริ่มใหม่..
ดีกว่ายอมทนยื้อ…


รูปภาพคอร์ด Move On – ปราโมทย์ วิเลปะนะ

คอร์ดเพลง Move On - ปราโมทย์ วิเลปะนะ

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง Move On (คอร์ด)

Lyrics & Melody : ต้อง พริกไทย
Arange : พรรษวุฒิ แย้มศิริ, ณัฐดนัย อาลัยสุข
ติดต่องาน 0983319881, 0908505509, 0652905478
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend